Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Website Hosting, Maintenance and Improvement Services
Cyhoeddwyd gan: Vale of Glamorgan Council
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Web hosting, maintenance, and improving search engine optimisation services for website www.barry.cymru .

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Vale of Glamorgan Council

Civic Offices, Holton Road,

BARRY

CF63 4RU

UK

Rosalie Malcolm

+44 1446709767

rmalcolm@valeofglamorgan.gov.uk

http://www.valeofglamorgan.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Website Hosting, Maintenance and Improvement Services

2.2

Disgrifiad o'r contract

Web hosting, maintenance, and improving search engine optimisation services for website www.barry.cymru .

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72212222 Web server software development services
72212224 Web page editing software development services
72413000 World wide web (www) site design services
72415000 World wide web (www) site operation host services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Digital Tiger Ltd

Princess House, Princess Way,

Swansea

SA13LW

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

VOG/RM030/21

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  20 - 07 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:112572)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  21 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: rmalcolm@valeofglamorgan.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72212224Web page editing software development servicesProgramming services of application software
72212222Web server software development servicesProgramming services of application software
72413000World wide web (www) site design servicesProvider services
72415000World wide web (www) site operation host servicesProvider services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN364444: Gwasanaethau Cynnal, Cynnal a Chadw, a Gwella Gwefannau
Dyddiad Cyhoeddi: 07/06/21
Dyddiad Cau: 28/06/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Vale of Glamorgan Council
JUL367057: Website Hosting, Maintenance and Improvement Services
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Vale of Glamorgan Council

Copyright © GwerthwchiGymru