Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: New Cheese Plant CIP Unit
Cyhoeddwyd gan: South Caernarfon Creameries Ltd Wales / Hufenfa De Arfon Cyf Cymru
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This contract is for the design, supply, installation and commissioning of a cheese CIP unit for cleaning of existing cheese equipment and some new equipment. The new equipment to be cleaned comprises 2 x 25,000 ltr cheese vats and associated equipment in addition to all of the existing cheese plant comprising 4 x 25,000 ltr cheese vats, block formers and associated whey pipework. On completion of the commissioning of the CIP circuits on the new CIP unit the existing CIP unit should be carefully dismantled and stored on site as it will be used for another future application. The CIP unit is a 4 tank, 2 pump unit with 8,000 ltr tanks and pumps rated to 60,000 lph at 5 bar. An additional 5,000 ltr hot water tank to provide water for manual cleaning is also included in the scope.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


South Caernarfon Creameries Ltd Wales / Hufenfa De Arfon Cyf Cymru

Rhydygwystl, Chwilog,

Pwllheli

LL53 6SB

UK

Richard Pettifor

+44 7525237296

richard.petifor@integratedfoodprojects.com

+44 1766810578
http://www.sccwales.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


South Caernarfon Creameries Ltd Wales / Hufenfa De Arfon Cyf Cymru

Rhydygwystl, Chwilog,

Pwllheli

LL53 6SB

UK


+44 1766810251


+44 1766810578
http://www.sccwales.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

New Cheese Plant CIP Unit

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

This contract is for the design, supply, installation and commissioning of a cheese CIP unit for cleaning of existing cheese equipment and some new equipment. The new equipment to be cleaned comprises 2 x 25,000 ltr cheese vats and associated equipment in addition to all of the existing cheese plant comprising 4 x 25,000 ltr cheese vats, block formers and associated whey pipework. On completion of the commissioning of the CIP circuits on the new CIP unit the existing CIP unit should be carefully dismantled and stored on site as it will be used for another future application. The CIP unit is a 4 tank, 2 pump unit with 8,000 ltr tanks and pumps rated to 60,000 lph at 5 bar. An additional 5,000 ltr hot water tank to provide water for manual cleaning is also included in the scope.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112470.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

15000000 Food, beverages, tobacco and related products
1012 Gwynedd

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Project Dragon

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  15 - 09 - 2021

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:112470)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: (WA Ref:112117) Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: (WA Ref:98501) Prosiect Dragon - Buddsoddiad Cyfalaf Cynllun Ehangu HDA Cyllidwyd y Prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Llywodraeth Cymru a'r Grofa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig Project Dragon - SCC Capital Investment Expansion This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agriculture Fund for Rural Development and the Welsh Government. Prosiect Dragon - Buddsoddiad Cyfalaf Cynllun Ehangu HDA Cyllidwyd y Prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Llywodraeth Cymru a'r Grofa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig Project Dragon - SCC Capital Investment Expansion This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agriculture Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: (WA Ref:98501) Prosiect Dragon - Buddsoddiad Cyfalaf Cynllun Ehangu HDA Cyllidwyd y Prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Llywodraeth Cymru a'r Grofa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig Project Dragon - SCC Capital Investment Expansion This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agriculture Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Prosiect Dragon - Buddsoddiad Cyfalaf Cynllun Ehangu HDA

Cyllidwyd y Prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Llywodraeth Cymru a'r Grofa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

Project Dragon - SCC Capital Investment Expansion

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agriculture Fund for Rural Development and the Welsh Government.

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: richard.petifor@integratedfoodprojects.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
15000000Food, beverages, tobacco and related productsAgriculture and Food

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru