Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: GLLM Digital, Net Zero & Innovation Framework Agreement 2021
Cyhoeddwyd gan: Grwp Llandrillo Menai
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Dyddiad Cau: 09/08/21
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This Procurement seeks to setup a Framework of up to 15 specialist consultants with the capacity to provide professional support and guidance to SME’s in North West Wales.
The 15 top ranked bidders will be appointed to the Framework.
Successfully appointed suppliers will be invited to provide various work stream projects to local based SME’s.
GLLM does not anticipate that each bidder will possess expertise across all the above work streams and therefore applications are welcomed in respect of all, or several, or each of the work streams. See Specification of Requirement within ITT for workstream details.
All call-off’s conducted under this Framework Agreement will follow a mini-competition, where all successfully appointed suppliers will be invited to bid.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Grwp Llandrillo Menai

Procurement, Coleg Llandrillo, Llandudno Road, Rhos-on-Sea, Conwy,

Colwyn Bay

LL28 4HZ

UK

David Christmas

+44 1492546666

d.christmas@gllm.ac.uk

http://www.gllm.ac.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

GLLM Digital, Net Zero & Innovation Framework Agreement 2021

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

This Procurement seeks to setup a Framework of up to 15 specialist consultants with the capacity to provide professional support and guidance to SME’s in North West Wales.

The 15 top ranked bidders will be appointed to the Framework.

Successfully appointed suppliers will be invited to provide various work stream projects to local based SME’s.

GLLM does not anticipate that each bidder will possess expertise across all the above work streams and therefore applications are welcomed in respect of all, or several, or each of the work streams. See Specification of Requirement within ITT for workstream details.

All call-off’s conducted under this Framework Agreement will follow a mini-competition, where all successfully appointed suppliers will be invited to bid.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112568.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71314300 Energy-efficiency consultancy services
72221000 Business analysis consultancy services
79400000 Business and management consultancy and related services
79410000 Business and management consultancy services
79411100 Business development consultancy services
90713000 Environmental issues consultancy services
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

1

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

GLLM20072021

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     09 - 08 - 2021  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   17 - 08 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

See ITT for full details

(WA Ref:112568)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

GLLM Digital, Net Zero & Innovation Framework Agreement 2021 ITT
Appendix 1 - Tender Response Form

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: d.christmas@gllm.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72221000Business analysis consultancy servicesSystems and technical consultancy services
79400000Business and management consultancy and related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79410000Business and management consultancy servicesBusiness and management consultancy and related services
79411100Business development consultancy servicesGeneral management consultancy services
71314300Energy-efficiency consultancy servicesEnergy and related services
90713000Environmental issues consultancy servicesEnvironmental management

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
21/07/21GLLM Digital, Net Zero & Innovation Framework Agreement 2021 ITTITT139.11 KB53
21/07/21Appendix 1 - Tender Response FormTender Response Form32.11 KB38

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru