Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Insurance Services for Taff Housing Association
Cyhoeddwyd gan: Taff Housing Association
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Dyddiad Cau: 25/08/21
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Property, Liability and other specific insurances as required by Taff Housing Association and amended from time to meet their requirements and respond to any change to the risk profile and appetite. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.
CPV: 66510000, 66515200, 66510000, 66516000, 66516000, 66510000, 66510000, 66510000, 66510000, 66513200, 66516500, 66516400, 66514110, 66519000.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Taff Housing Association (c/o Gallagher)

Alexandra House, 307-315 Cowbridge Road East

Cardiff

CF5 1JD

UK

E-bost: uk.chelmsford.tenders@ajg.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.ajg.com/uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA80384

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.sell2wales.gov.wales


AGellir cael gwybodaeth ychwanegol o gyfeiriad arall:

Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd

Chelmsford

UK

E-bost: uk.chelmsford.tenders@ajg.com

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.ajg.com/uk/

Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.sell2wales.gov.wales


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Housing Association

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Insurance Services for Taff Housing Association

II.1.2) Prif god CPV

66510000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Property, Liability and other specific insurances as required by Taff Housing Association and amended from time to meet their requirements and respond to any change to the risk profile and appetite. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 260 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Property Stock

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66515200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Property Stock Insurance. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Terrorism

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66510000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Terrorism Insurance. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Employers, Public and Products Liability

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66516000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Employers, public and products liability Insurance. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Excess Liability

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66516000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Excess Liability Insurance. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Office Combined

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66510000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Office Combined Insurance. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Computer

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66510000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Computer risks insurance. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

Crime

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66510000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Crime Insurance. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 8

II.2.1) Teitl

Employment Practices Liability

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66510000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Employment Practices Liability Insurance. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 9

II.2.1) Teitl

Contractors All Risks

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66513200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Contractors All Risks Insurance. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 10

II.2.1) Teitl

Professional Indemnity

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66516500

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Professional Indemnity Insurance. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 11

II.2.1) Teitl

Cyber Liability

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66516400

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Cyber Liability Insurance. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 12

II.2.1) Teitl

Motor Fleet

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66514110

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Motor Fleet insurance. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 13

II.2.1) Teitl

Engineering

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66519000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Engineering. To be managed by Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd as the contracting authority's appointed insurance brokers and advisor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Cover / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/10/2021

Diwedd: 30/09/2022

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Annual.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Insurers authorised under the Financial Services Acct 2012 and regulated by the Financial Conduct Authority. Potential suppliers may be requested to provide a summary and overview of services provided to the social housing sector over the past 3 years and details of up to 10 clients receiving similar services.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Bidders must be authorised by the Financial Conduct Authority to carry out business in the relevant classes of insurances as listed under the contract notice and be compliant with any requirements set out by each authority.


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

Bidders are expected to be Standard & Poor's (or equivalent AM Best or Moody's) rated A- or better.

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.1) Gwybodaeth am broffesiwn penodol

PDim ond proffesiwn penodol all gymryd rhan : Ydy

Cyfeiriad at y ddeddf, rheoliad neu ddarpariaeth weinyddol berthnasol:

Insurers authorised under the Financial Services Act 2012 and regulated by the Financial Conduct Authority.

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 25/08/2021

Amser lleol: 17:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/08/2021

Amser lleol: 10:00

Place:

Chelmsford

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112359.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(WA Ref:112359)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
22/07/21 10:21ADDED FILE: Lot 12 - Motor

Schedule of Vehicles
Prif Gyswllt: uk.chelmsford.tenders@ajg.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
66513200Contractors all-risk insurance servicesLegal insurance and all-risk insurance services
66519000Engineering, auxiliary, average, loss, actuarial and salvage insurance servicesInsurance services
66516400General liability insurance servicesLiability insurance services
66510000Insurance servicesInsurance and pension services
66516000Liability insurance servicesInsurance services
66514110Motor vehicle insurance servicesFreight insurance and Insurance services relating to transport
66516500Professional liability insurance servicesLiability insurance services
66515200Property insurance servicesDamage or loss insurance services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
21/07/211 Invitation to Tender Taff Housing 2021Invitation to Tender356.62 KB6
21/07/212. Mandatory Selection Questionnaire 2021To be completed and returned57.67 KB6
21/07/21Lot 1 - Property StockSchedules to be completed and returned287.97 KB4
21/07/21Lot 2 - TerrorismSchedules to be completed and returned250.75 KB4
21/07/21Lot 3 - Combined LiabilitySchedules to be completed and returned251.93 KB4
21/07/21Lot 4 - Excess LiabilitySchedules to be completed and returned240.50 KB4
21/07/21Lot 5 - Office CombinedSchedules to be completed and returned252.84 KB4
21/07/21Lot 6 - ComputerSchedules to be completed and returned240.63 KB4
21/07/21Lot 7 - CrimeSchedules to be completed and returned240.57 KB3
21/07/21Lot 8 - Employment Practices LiabilitySchedules to be completed and returned242.06 KB3
21/07/21Lot 9 - Contractors All RisksSchedules to be completed and returned286.85 KB3
21/07/21Lot 10 - Professional IndemnitySchedules to be completed and returned227.25 KB3
21/07/21Lot 11 - Cyber LiabilitySchedules to be completed and returned234.99 KB3
21/07/21Lot 12 - Motor FleetSchedules to be completed and returned283.95 KB4
21/07/21Lot 13 - EngineeringSchedules to be completed and returned230.40 KB6
21/07/21Appendix 1 - Property Details 2020Appendix 1 - Property Details126.74 KB4
21/07/21Appendix 2 - Property Claims List Taff 16july2021Appendix 2 - Property Claims21.13 KB4
21/07/21Appendix 3 - Liability Proposal Form Taff 2021Appendix 3 - Liability Proposal Form343.16 KB4
21/07/21Appendix 4 - Liability Taff Claims List 16 July 2021Appendix 4 - Liability Claims18.96 KB4
21/07/21Appendix 5 - Crime Proposal Form 2020Appendix 5 - Crime Proposal Form442.06 KB3
21/07/21Appendix 6 - EPL Taff Claims List 16 July 2021Appendix 6 - EPL Claims12.22 KB3
21/07/21Appendix 7 - PI Proposal FormAppendix 7 - PI Proposal Form244.70 KB3
21/07/21Appendix 8 - PI Taff Claims List 16 July 2021Appendix 8 - PI Claims11.50 KB3
21/07/21Appendix 9 - Completed Cyber Prop - 2020Appendix 9 - Cyber Proposal Form1.12 MB3
21/07/21Appendix 10 - FleetClaimsExperienceAppendix 10 - Fleet Claims87.42 KB3
21/07/21Appendix 11 - Engineering Plant Schedule - 2020Appendix 11 - Engineering Plant Schedule118.94 KB7
22/07/2120210721 Taff Schedule of vehiclesSchedule of Vehicles20.29 KB1

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru