Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Pont Dolwen Strengthening
Cyhoeddwyd gan: Conwy County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Dyddiad Cau: 02/08/21
Amser Cau: 16:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The project scope is to strengthen a Grade II Listed Building. In addition to the strengthening, full refurbishment of all masonry pointing and scour protection measures are included in the project.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Conwy County Borough Council

Environment, Roads & Facilities, Bodlondeb, Bangor Road,

Conwy

LL32 8DU

UK

Bryn Shiland

+44 1492574000

erf.procurement@conwy.gov.uk

http://www.conwy.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Conwy County Borough Council
UK
1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Conwy County Borough Council
UK
2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Pont Dolwen Strengthening

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The project scope is to strengthen a Grade II Listed Building. In addition to the strengthening, full refurbishment of all masonry pointing and scour protection measures are included in the project.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112479.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45100000 Site preparation work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45220000 Engineering works and construction works
45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45223000 Structures construction work
45223200 Structural works
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see Project Scope document.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see attached contract documents.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

RP20 01

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     02 - 08 - 2021  Amser   16:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   04 - 08 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

N/A

(WA Ref:112479)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Volume 1 - Instructions to Tenderers
418012-MMD-ZZ-XX-RP-Z-0013 - Volume 2 - Contract Data - Pont Dolwen
418012-MMD-ZZ-XX-RP-Z-0010 - Volume 3 - Pont Dolwen Scope
418012-MMD-ZZ-XX-RP-Z-0012 Volume 4 - Site Information Pack - Pont Dolwen
418012-MMD-PD-XX-DR-S-0001-P02
418012-MMD-PD-XX-DR-S-0002-P02
418012-MMD-PD-XX-DR-S-0003-P02
418012-MMD-PD-XX-DR-S-0004-P02
418012-MMD-PD-XX-DR-S-0005-P02
418012-MMD-PD-XX-DR-S-0006-P02
418012-MMD-PD-XX-DR-S-0007-P02
418012-MMD-PD-XX-DR-S-0008-P02
418012-MMD-PD-XX-DR-S-0009-P01
418012-MMD-ZZ-XX-DR-S-0001-C
418012-MMD-ZZ-XX-RP-Z-0011 - Pre-construction Information Pack - PCIP Pont Dolwen
Advert

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
28/07/21 12:32ADDED FILE: Anti- collusive and FOI certificates

Anti- collusive and FOI certificates
Prif Gyswllt: erf.procurement@conwy.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45221000Construction work for bridges and tunnels, shafts and subwaysEngineering works and construction works
45220000Engineering works and construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
45100000Site preparation workConstruction work
45223200Structural worksStructures construction work
45223000Structures construction workEngineering works and construction works
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
21/07/21Volume 1 - Instructions to TenderersVolume 1 - ITT723.80 KB11
21/07/21418012-MMD-ZZ-XX-RP-Z-0013 - Volume 2 - Contract Data - Pont DolwenVolume 2 - Contract Data242.86 KB8
21/07/21418012-MMD-ZZ-XX-RP-Z-0010 - Volume 3 - Pont Dolwen ScopeVolume 3 - Scope533.70 KB14
21/07/21418012-MMD-ZZ-XX-RP-Z-0012 Volume 4 - Site Information Pack - Pont DolwenVolume 4 - Site Information1.88 MB11
21/07/21418012-MMD-PD-XX-DR-S-0001-P02Drawing2.06 MB12
21/07/21418012-MMD-PD-XX-DR-S-0002-P02Drawing1.99 MB11
21/07/21418012-MMD-PD-XX-DR-S-0003-P02Drawing1.69 MB9
21/07/21418012-MMD-PD-XX-DR-S-0004-P02Drawing1.50 MB8
21/07/21418012-MMD-PD-XX-DR-S-0005-P02Drawing1.94 MB6
21/07/21418012-MMD-PD-XX-DR-S-0006-P02Drawing1.70 MB6
21/07/21418012-MMD-PD-XX-DR-S-0007-P02Drawing638.92 KB6
21/07/21418012-MMD-PD-XX-DR-S-0008-P02Drawing5.44 MB6
21/07/21418012-MMD-PD-XX-DR-S-0009-P01Drawing606.02 KB8
21/07/21418012-MMD-ZZ-XX-DR-S-0001-CDrawing156.34 KB8
21/07/21418012-MMD-ZZ-XX-RP-Z-0011 - Pre-construction Information Pack - PCIP Pont DolwenPCI368.65 KB12
21/07/21AdvertAdvert36.22 KB8
28/07/21Pont Dolwen -collusive tendering certificate and a signed freedom of information declaration Anti- collusive and FOI certificates81.03 KB2

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru