Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Evaluation of the National Professional Enquiry Project (NPEP)
Cyhoeddwyd gan: Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 22/07/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Please note that this is a speculative notice to advise of an upcoming tender opportunity. No tender documentation is available presently but will be published through www.etenderwales.bravosolutions.co.uk. The tender process is scheduled to begin on 17th August 2021 and the anticipated award of the contract is for week commencing 11 October 2021. The contract will run for a maximum duration of three months from October to December 2021. The procurement is required to commission an external evaluation of the National Professional Enquiry Project (NPEP). NPEP was established in 2018 to support schools to prepare for the new curriculum through developing teachers’ skills in research and enquiry. Almost 300 schools across Wales are currently involved in this project and are supported by the four regional consortia and seven higher education institutions (HEIs). An evaluation is required to review the return on the significant financial/resource investment in the programme. The evaluation is also required to inform the future development of the programme to support national roll-out to all schools from 2022.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Welsh Government

Corporate Procurement Services, Cathays Park,

Cardiff

CF10 3NQ

UK

CPS Procurement Advice

+44 3000257095

CPSProcurementAdvice@gov.wales

http://

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Welsh Government
UK
2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Evaluation of the National Professional Enquiry Project (NPEP)

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Please note that this is a speculative notice to advise of an upcoming tender opportunity. No tender documentation is available presently but will be published through www.etenderwales.bravosolutions.co.uk. The tender process is scheduled to begin on 17th August 2021 and the anticipated award of the contract is for week commencing 11 October 2021. The contract will run for a maximum duration of three months from October to December 2021. The procurement is required to commission an external evaluation of the National Professional Enquiry Project (NPEP). NPEP was established in 2018 to support schools to prepare for the new curriculum through developing teachers’ skills in research and enquiry. Almost 300 schools across Wales are currently involved in this project and are supported by the four regional consortia and seven higher education institutions (HEIs). An evaluation is required to review the return on the significant financial/resource investment in the programme. The evaluation is also required to inform the future development of the programme to support national roll-out to all schools from 2022.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
73110000 Research services
73200000 Research and development consultancy services
73210000 Research consultancy services
73300000 Design and execution of research and development
79419000 Evaluation consultancy services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

C094/2021/2022

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  17 - 08 - 2021

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:112114)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  22 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: CPSProcurementAdvice@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73300000Design and execution of research and developmentResearch and development services and related consultancy services
79419000Evaluation consultancy servicesBusiness and management consultancy services
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services
73110000Research servicesResearch and experimental development services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru