Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Co-Growth Project Final Evaluation
Cyhoeddwyd gan: Cardiff University
Dyddiad Cyhoeddi: 22/07/21
Dyddiad Cau: 13/08/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The aim of this procurement is to procure external consultancy services to evaluate and report on the activities and outputs of the CoGrowth Project by undertaking a Final Evaluation of the Project.
The Co-operation for Growth (Co-Growth) Operation (CoGrowth Project, “the Operation”) aims to facilitate co-operation among the Welsh drinks sector through cluster-based approach that will inform drinks producers to take effective decision on when to collaborate, who to collaborate with, benefits of collaboration (informal vs. formal collaboration) in order to grow sustainably with incremental capital investment and meeting environmental goals.
The co-operation activities aim to improve on the following key performance indicators: Growth, Return on Investment, Water & Energy usage, Carbon Footprint, and Productivity. These could be achieved by forming a network of stakeholders including micro, small and medium-sized drinks producers, supporting industry bodies and charities, research partners, suppliers, customers, and the Welsh Government Food & Drink Division. The participation of different stakeholders will enable the generation of cutting-edge research on supply chain co-operation and expose the sector to best practices applied in similar supply chain environments.
During the lifetime of the project (April 2019 – March 2022) it is required to undertake one final independent evaluation to provide supporting evidence for how the programme is delivering against its aims, and how it contributes towards the wider objectives of the European Agricultural Fund for Rural Development body and the Welsh Government.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road,

Cardiff

CF24 0DE

UK

Julie Paynter, Senior Procurement Officer

+44 2920879648

Paynterjk@cardiff.ac.uk

http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers
https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home
https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Co-Growth Project Final Evaluation

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The aim of this procurement is to procure external consultancy services to evaluate and report on the activities and outputs of the CoGrowth Project by undertaking a Final Evaluation of the Project.

The Co-operation for Growth (Co-Growth) Operation (CoGrowth Project, “the Operation”) aims to facilitate co-operation among the Welsh drinks sector through cluster-based approach that will inform drinks producers to take effective decision on when to collaborate, who to collaborate with, benefits of collaboration (informal vs. formal collaboration) in order to grow sustainably with incremental capital investment and meeting environmental goals.

The co-operation activities aim to improve on the following key performance indicators: Growth, Return on Investment, Water & Energy usage, Carbon Footprint, and Productivity. These could be achieved by forming a network of stakeholders including micro, small and medium-sized drinks producers, supporting industry bodies and charities, research partners, suppliers, customers, and the Welsh Government Food & Drink Division. The participation of different stakeholders will enable the generation of cutting-edge research on supply chain co-operation and expose the sector to best practices applied in similar supply chain environments.

During the lifetime of the project (April 2019 – March 2022) it is required to undertake one final independent evaluation to provide supporting evidence for how the programme is delivering against its aims, and how it contributes towards the wider objectives of the European Agricultural Fund for Rural Development body and the Welsh Government.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112602.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79419000 Evaluation consultancy services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The aim of this procurement is to procure external consultancy services to evaluate and report on the activities and outputs of the CoGrowth Project by undertaking a Final Evaluation of the Project.

The Co-operation for Growth (Co-Growth) Operation (CoGrowth Project, “the Operation”) aims to facilitate co-operation among the Welsh drinks sector through cluster-based approach that will inform drinks producers to take effective decision on when to collaborate, who to collaborate with, benefits of collaboration (informal vs. formal collaboration) in order to grow sustainably with incremental capital investment and meeting environmental goals.

The co-operation activities aim to improve on the following key performance indicators: Growth, Return on Investment, Water & Energy usage, Carbon Footprint, and Productivity. These could be achieved by forming a network of stakeholders including micro, small and medium-sized drinks producers, supporting industry bodies and charities, research partners, suppliers, customers, and the Welsh Government Food & Drink Division. The participation of different stakeholders will enable the generation of cutting-edge research on supply chain co-operation and expose the sector to best practices applied in similar supply chain environments.

During the lifetime of the project (April 2019 – March 2022) it is required to undertake one final independent evaluation to provide supporting evidence for how the programme is delivering against its aims, and how it contributes towards the wider objectives of the European Agricultural Fund for Rural Development body and the Welsh Government.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As stated in the Invitation to Tender (ITT) documents.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CU.654.JP

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     13 - 08 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   16 - 09 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

All tender costs and liabilities incurred by bidders shall be the sole responsibility of bidders.

The University reserves the right to award the contract in whole or in part.

The University reserves the right to annul the tendering process and not award any contract.

All documents to be priced in GBP and all payments made in GBP.

All documents to be priced in GBP excluding VAT

(WA Ref:112602)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

As stated in the ITT documents.

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: The Co-Growth Project is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014 – 2020.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  22 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Paynterjk@cardiff.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79419000Evaluation consultancy servicesBusiness and management consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru