Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Adnewyddu Tai
Cyhoeddwyd gan: Vale of Glamorgan Council
Dyddiad Cyhoeddi: 22/07/21
Dyddiad Cau: 24/08/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Adnewyddu tŷ pâr tair ystafell wely ym Mhendeulwyn.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn,

Y BARRI

CF63 4RU

UK

Rosalie Malcolm

+44 1446709767

rmalcolm@valeofglamorgan.gov.uk

http://www.valeofglamorgan.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Adnewyddu Tai

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Adnewyddu tŷ pâr tair ystafell wely ym Mhendeulwyn.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112482 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45211310 Bathrooms construction work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45311100 Electrical wiring work
45320000 Insulation work
45421151 Installation of fitted kitchens
45451000 Decoration work
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Mae'r gwaith yn cynnwys cael gwared ar insiwleiddio waliau allanol a gosod cegin ac ystafell ymolchi newydd, adnewyddu gwifrau i ardal y gegin a phaentio a phapuro’r tŷ cyfan.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Fel y nodir yn y dogfennau dygfynbris.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

VOG/RM049/21

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     24 - 08 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   24 - 09 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:112482)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Fel y nodir yn y dogfennau dygfynbris.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  22 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: rmalcolm@valeofglamorgan.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45211310Bathrooms construction workConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45451000Decoration workOther building completion work
45311000Electrical wiring and fitting workElectrical installation work
45311100Electrical wiring workElectrical wiring and fitting work
45421151Installation of fitted kitchensJoinery work
45320000Insulation workBuilding installation work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
22/07/217HSC RFQRequest for Quotation609.14 KB7
22/07/217HSC SOWAppendix B80.55 KB3
22/07/217HSC PCIAppendix C547.50 KB5
22/07/217HSC WORKAppendix D144.79 KB4
22/07/21FinalAppendix E32.00 KB4
22/07/217HSC (25.02.21)_Kitchen PlanDrawing2.45 MB5
22/07/217HSC 20210713-UKSOL_RH_0025-S7 ( ) Solus HD Silicone SpecSpecification761.22 KB2
22/07/217HSC AB - Sand Cement Render - Plaster skim & Plasterboading GuidanceSpecification471.19 KB2
22/07/217HSC Drawing - PVC-U windows & doors installation details to openingsSpecification176.20 KB4
22/07/217HSC Drawing 1 - steps & pathsSpecification298.95 KB2
22/07/217HSC SPECIFICATION AA - Cavity wall-tie Replacement. PDFSpecification496.81 KB2
22/07/217HSC Specification J Rev 1 - Cavity fill removalSpecification393.01 KB2
22/07/217HSC Specification K -Paths & Steps Rev 1Specification231.39 KB5
22/07/217HSC Specification O Rev 1 - UPVC windowsSpecification647.21 KB2
22/07/217HSC Thermabead New BuildSpecification943.99 KB2
22/07/217HSC WHQS ROOM-BY-ROOM SPECIFICATION V6Specification5.56 MB2
22/07/217HSC - J528261 (1)Survey information555.00 KB4
22/07/217HSC RETROFITAssessment information3.02 MB2

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru