Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Employer's Agent Services for Renovation and Refurbishment of 5 No. Council Properties
Cyhoeddwyd gan: Isle of Anglesey County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 22/07/21
Dyddiad Cau: 11/08/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae'r Cyngor yn dymuno penodi Ymgynghorydd â chymwysterau a phrofiad addas i ymgymryd â rôl Asiant Cyflogwr / QS a Phrif Ddylunydd o dan y Rheoliadau CDM ar gyfer adnewyddu 5 tŷ cyngor yn y lleoliadau canlynol;
1. 48 Ffordd Tudur, Caergybi
2. 52 Ffordd Tudur, Caergybi
3. 3 Taith Gerdded Nimrod, Caergybi
4. 13 Queen’s Park Close, Caergybi
5. 52 Ffordd Beibio, Caergybi
Mae'r gwaith yn cynnwys clirio'r gwasanaethau a'r ffitiadau presennol a gosod gwasanaethau newydd. Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys gwaith allanol.
Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus greu Atodlen Waith (SoW) briodol ar gyfer pob eiddo i gyd fynd â gofynion CSYM a LlC. Fe fydd angen ymweld a phob eiddo er mwyn deal chwmas y gwaith yn iawn.
Fe allwch gael mynediad i'r dogfennau ar wefan GwerthwchIGymru.
Dylai unrhyw ymholiadau gael eu gwneud trwy'r adnodd cwestiynau ac atebion.
Bydd angen i pob tendr gael ei dderbyn erbyn hanner dydd (12:00yh) 11/08/2021.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Isle of Anglesey County Council

Council Offices,

Llangefni

LL77 7TW

UK

Rhys Jones

+44 1248752228

rhysjones4@ynysmon.gov.uk

www.anglesey.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Isle of Anglesey County Council

Council Offices,

Llangefni

LL77 7TW

UK

Rhys Jones

+44 1248752228

rhysjones4@ynysmon.gov.uk

www.anglesey.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Isle of Anglesey County Council

Council Offices,

Llangefni

LL77 7TW

UK

Rhys Jones

+44 1248752228

rhysjones4@ynysmon.gov.uk

www.anglesey.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Employer's Agent Services for Renovation and Refurbishment of 5 No. Council Properties

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae'r Cyngor yn dymuno penodi Ymgynghorydd â chymwysterau a phrofiad addas i ymgymryd â rôl Asiant Cyflogwr / QS a Phrif Ddylunydd o dan y Rheoliadau CDM ar gyfer adnewyddu 5 tŷ cyngor yn y lleoliadau canlynol;

1. 48 Ffordd Tudur, Caergybi

2. 52 Ffordd Tudur, Caergybi

3. 3 Taith Gerdded Nimrod, Caergybi

4. 13 Queen’s Park Close, Caergybi

5. 52 Ffordd Beibio, Caergybi

Mae'r gwaith yn cynnwys clirio'r gwasanaethau a'r ffitiadau presennol a gosod gwasanaethau newydd. Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys gwaith allanol.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus greu Atodlen Waith (SoW) briodol ar gyfer pob eiddo i gyd fynd â gofynion CSYM a LlC. Fe fydd angen ymweld a phob eiddo er mwyn deal chwmas y gwaith yn iawn.

Fe allwch gael mynediad i'r dogfennau ar wefan GwerthwchIGymru.

Dylai unrhyw ymholiadau gael eu gwneud trwy'r adnodd cwestiynau ac atebion.

Bydd angen i pob tendr gael ei dderbyn erbyn hanner dydd (12:00yh) 11/08/2021.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112507 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71530000 Construction consultancy services
1011 Isle of Anglesey

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 08 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   16 - 08 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:112507)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  22 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
23/07/21 06:53REPLACED FILE: Scope of Works (Consultants)

Scope of Works (Consultants)
Prif Gyswllt: rhysjones4@ynysmon.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: rhysjones4@ynysmon.gov.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: rhysjones4@ynysmon.gov.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71530000Construction consultancy servicesConstruction-related services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
22/07/21 Certificate of Non- Collusion MUST BE COMPLETED AND SUBMITTED WITH YOUR TENDER Certificate of Non- Collusion MUST BE COMPLETED AND SUBMITTED WITH YOUR TENDER120.00 KB9
22/07/21 Consultancy Terms and Conditions Consultancy Terms and Conditions66.71 KB8
22/07/21 Form of tender (ALL SUPPLIERS MUST COMPLETE THIS) Form of tender (ALL SUPPLIERS MUST COMPLETE THIS)15.67 KB11
22/07/21 Gwahoddiad i dendro (ITT) Cymraeg Gwahoddiad i Dendro240.50 KB7
22/07/21 Invitation to Tender Invitation to Tender219.50 KB11
22/07/21 IOACC Housing Services Privacy Notice (Eng) v3.0 22.10.18 (final) IOACC Housing Services Privacy Notice22.49 KB7
22/07/21 Qualification-Questionnaire - SAFEGUARDING Qualification Questionnaire214.50 KB9
22/07/21 Technical & Commercial Questionnaire (ALL SUPPLIERS MUST COMPLETE THIS) Technical & Commercial Questionnaire126.00 KB10
23/07/21 Scope of Works (Consultants) Scope of Works (Consultants)118.55 KB10

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
22/07/21Scope of Works (Consultants)Scope of Works (Consultants)118.65 KB

Copyright © GwerthwchiGymru