Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Museum of Two Halves - Evaluation Plan Development and Delivery

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 12 Gorffennaf 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 12 Gorffennaf 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-132583
Cyhoeddwyd gan:
Wrexham County Borough Council
ID Awudurdod:
AA0264
Dyddiad cyhoeddi:
12 Gorffennaf 2023
Dyddiad Cau:
11 Awst 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Wrexham County Borough Council (WCBC) wish to commission a suitably qualified consultant to develop and write an Evaluation Plan, and then to evaluate the National Lottery Heritage Fund (NLHF) Development Phase and Delivery Phase of the Museum of Two Halves project and its associated Activity Plan. The work of the appointed consultant will be divided into two stages: Part A and Part B. In the first stage, Part A, the appointed consultant will develop an Evaluation Plan for both NLHF stages of the Museum of Two Halves project. The appointed consultant will consult with those undertaking the Development Phase and assess the extent to which the project has met NLHF and the Council’s outputs and outcomes and write this up in an end of phase Evaluation Report. The report should also draw out lessons learnt and make recommendations arising from the evaluation for the benefit of the Delivery Stage of the project. In the second stage, Part B, the appointed consultant will consult with all those undertaking, participating in, and benefiting from the Delivery Phase and assess the extent to which the project has met NLHF and the Council’s outputs and outcomes for the project and, in particular, the Activity Plan, and write this up, initially in an Interim Report and then a Final Evaluation Report. These reports should draw out lessons learnt and make recommendations for the future.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Procurement

+44 1978292794

procurement@wrexham.gov.uk


https://etenderwales.bravosolution.co.uk/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Procurement

+44 1978292794


1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Procurement

+44 1978292794


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Museum of Two Halves - Evaluation Plan Development and Delivery

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Wrexham County Borough Council (WCBC) wish to commission a suitably qualified consultant to develop and write an Evaluation Plan, and then to evaluate the National Lottery Heritage Fund (NLHF) Development Phase and Delivery Phase of the Museum of Two Halves project and its associated Activity Plan. The work of the appointed consultant will be divided into two stages: Part A and Part B.

In the first stage, Part A, the appointed consultant will develop an Evaluation Plan for both NLHF stages of the Museum of Two Halves project. The appointed consultant will consult with those undertaking the Development Phase and assess the extent to which the project has met NLHF and the Council’s outputs and outcomes and write this up in an end of phase Evaluation Report. The report should also draw out lessons learnt and make recommendations arising from the evaluation for the benefit of the Delivery Stage of the project.

In the second stage, Part B, the appointed consultant will consult with all those undertaking, participating in, and benefiting from the Delivery Phase and assess the extent to which the project has met NLHF and the Council’s outputs and outcomes for the project and, in particular, the Activity Plan, and write this up, initially in an Interim Report and then a Final Evaluation Report. These reports should draw out lessons learnt and make recommendations for the future.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=132583

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

66171000 Financial consultancy services
71315200 Building consultancy services
72221000 Business analysis consultancy services
72224000 Project management consultancy services
73200000 Research and development consultancy services
73210000 Research consultancy services
73220000 Development consultancy services
79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79400000 Business and management consultancy and related services
79410000 Business and management consultancy services
79411000 General management consultancy services
79411100 Business development consultancy services
79412000 Financial management consultancy services
79419000 Evaluation consultancy services
92000000 Recreational, cultural and sporting services
92500000 Library, archives, museums and other cultural services
92520000 Museum services and preservation services of historical sites and buildings
92521000 Museum services
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Fixed budgets have been secured for the work. The budget for Part A of the work is up to £10,000 (excluding VAT). The budget for Part B of the work is up to £30,000 (excluding VAT). Your tender prices should not exceed these figures. Any tenders received with prices above these figures will not be accepted by Wrexham County Borough Council.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see the ‘ITT MoTH Evaluation Plan Development and Delivery Proc-23-67’ Invitation to Tender document and appendices.

These have been published and are available on the eTenderWales (Bravo Solutions) online e-sourcing portal, which can be accessed through this web address: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/. You will need to be registered as a supplier on both Sell2Wales and eTenderWales. To access and download the documents you will need to be logged into eTenderWales and search for the Invitation to Tender (ITT). You can look up the tender with the following reference:

itt_103558 - Museum of Two Halves - Evaluation Plan Development and Delivery.

Interested suppliers may ask clarification questions though eTenderWales and any tender submission will need to be uploaded though eTenderWales.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_103558; PROC-23-67

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 08 - 2023  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   19 - 09 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please see the ‘ITT MoTH Evaluation Plan Development and Delivery Proc-23-67’ Invitation to Tender document and appendices.

These have been published and are available on the eTenderWales (Bravo Solutions) online e-sourcing portal, which can be accessed through this web address: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/. You will need to be registered as a supplier on both Sell2Wales and eTenderWales. To access and download the documents you will need to be logged into eTenderWales and search for the Invitation to Tender (ITT). You can look up the tender with the following reference:

itt_103558 - Museum of Two Halves - Evaluation Plan Development and Delivery.

Interested suppliers may ask clarification questions though eTenderWales and any tender submission will need to be uploaded though eTenderWales.

(WA Ref:132583)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  12 - 07 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
92521000 Gwasanaethau amgueddfa Gwasanaethau amgueddfa a gwasanaethau diogelu safleoedd ac adeiladau hanesyddol
92520000 Gwasanaethau amgueddfa a gwasanaethau diogelu safleoedd ac adeiladau hanesyddol Llyfrgelloedd, archifdai, amgueddfeydd a gwasanaethau diwylliannol eraill
92000000 Gwasanaethau ardal hamdden Gwasanaethau eraill
79000000 Gwasanaethau busnes: y gyfraith, marchnata, ymgynghori, recriwtio, argraffu a diogelwch Gwasanaethau eraill
71315200 Gwasanaethau ymgynghori ar adeiladau Gwasanaethau adeiladu
79419000 Gwasanaethau ymgynghori ar brisio Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli
72221000 Gwasanaethau ymgynghori ar ddadansoddi busnes Gwasanaethau ymgynghori ar systemau a materion technegol
73220000 Gwasanaethau ymgynghori ar ddatblygu Gwasanaethau ymgynghori ar ymchwil a datblygu
79411100 Gwasanaethau ymgynghori ar ddatblygu busnes Gwasanaethau ymgynghori ar reoli cyffredinol
79410000 Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli a gwasanaethau cysylltiedig
79400000 Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli a gwasanaethau cysylltiedig Gwasanaethau busnes: y gyfraith, marchnata, ymgynghori, recriwtio, argraffu a diogelwch
79412000 Gwasanaethau ymgynghori ar reoli arian Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli
79411000 Gwasanaethau ymgynghori ar reoli cyffredinol Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli
72224000 Gwasanaethau ymgynghori ar reoli prosiectau Gwasanaethau ymgynghori ar systemau a materion technegol
73210000 Gwasanaethau ymgynghori ar ymchwil Gwasanaethau ymgynghori ar ymchwil a datblygu
73200000 Gwasanaethau ymgynghori ar ymchwil a datblygu Gwasanaethau ymchwil a datblygu a gwasanaethau ymgynghori cysylltiedig
66171000 Gwasanaethau ymgynghori ariannol Gwasanaethau ymgynghori ariannol, prosesu trafodion ariannol a thai clirio
92500000 Llyfrgelloedd, archifdai, amgueddfeydd a gwasanaethau diwylliannol eraill Gwasanaethau ardal hamdden

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1023 Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
12 Gorffennaf 2023
Dyddiad Cau:
11 Awst 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Wrexham County Borough Council
Dyddiad cyhoeddi:
18 Medi 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Wrexham County Borough Council

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@wrexham.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.