Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Museum of Two Halves - Evaluation Plan Development and Delivery
OCID: ocds-kuma6s-132583
ID yr Awdurdod: AA0264
Cyhoeddwyd gan: Wrexham County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 12/07/23
Dyddiad Cau: 11/08/23
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Wrexham County Borough Council (WCBC) wish to commission a suitably qualified consultant to develop and write an Evaluation Plan, and then to evaluate the National Lottery Heritage Fund (NLHF) Development Phase and Delivery Phase of the Museum of Two Halves project and its associated Activity Plan. The work of the appointed consultant will be divided into two stages: Part A and Part B.
In the first stage, Part A, the appointed consultant will develop an Evaluation Plan for both NLHF stages of the Museum of Two Halves project. The appointed consultant will consult with those undertaking the Development Phase and assess the extent to which the project has met NLHF and the Council’s outputs and outcomes and write this up in an end of phase Evaluation Report. The report should also draw out lessons learnt and make recommendations arising from the evaluation for the benefit of the Delivery Stage of the project.
In the second stage, Part B, the appointed consultant will consult with all those undertaking, participating in, and benefiting from the Delivery Phase and assess the extent to which the project has met NLHF and the Council’s outputs and outcomes for the project and, in particular, the Activity Plan, and write this up, initially in an Interim Report and then a Final Evaluation Report. These reports should draw out lessons learnt and make recommendations for the future.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Procurement

+44 1978292794

procurement@wrexham.gov.uk


https://etenderwales.bravosolution.co.uk/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Procurement

+44 1978292794


1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Procurement

+44 1978292794


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Museum of Two Halves - Evaluation Plan Development and Delivery

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Wrexham County Borough Council (WCBC) wish to commission a suitably qualified consultant to develop and write an Evaluation Plan, and then to evaluate the National Lottery Heritage Fund (NLHF) Development Phase and Delivery Phase of the Museum of Two Halves project and its associated Activity Plan. The work of the appointed consultant will be divided into two stages: Part A and Part B.

In the first stage, Part A, the appointed consultant will develop an Evaluation Plan for both NLHF stages of the Museum of Two Halves project. The appointed consultant will consult with those undertaking the Development Phase and assess the extent to which the project has met NLHF and the Council’s outputs and outcomes and write this up in an end of phase Evaluation Report. The report should also draw out lessons learnt and make recommendations arising from the evaluation for the benefit of the Delivery Stage of the project.

In the second stage, Part B, the appointed consultant will consult with all those undertaking, participating in, and benefiting from the Delivery Phase and assess the extent to which the project has met NLHF and the Council’s outputs and outcomes for the project and, in particular, the Activity Plan, and write this up, initially in an Interim Report and then a Final Evaluation Report. These reports should draw out lessons learnt and make recommendations for the future.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=132583

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

66171000 Financial consultancy services
71315200 Building consultancy services
72221000 Business analysis consultancy services
72224000 Project management consultancy services
73200000 Research and development consultancy services
73210000 Research consultancy services
73220000 Development consultancy services
79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79400000 Business and management consultancy and related services
79410000 Business and management consultancy services
79411000 General management consultancy services
79411100 Business development consultancy services
79412000 Financial management consultancy services
79419000 Evaluation consultancy services
92000000 Recreational, cultural and sporting services
92500000 Library, archives, museums and other cultural services
92520000 Museum services and preservation services of historical sites and buildings
92521000 Museum services
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Fixed budgets have been secured for the work. The budget for Part A of the work is up to £10,000 (excluding VAT). The budget for Part B of the work is up to £30,000 (excluding VAT). Your tender prices should not exceed these figures. Any tenders received with prices above these figures will not be accepted by Wrexham County Borough Council.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see the ‘ITT MoTH Evaluation Plan Development and Delivery Proc-23-67’ Invitation to Tender document and appendices.

These have been published and are available on the eTenderWales (Bravo Solutions) online e-sourcing portal, which can be accessed through this web address: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/. You will need to be registered as a supplier on both Sell2Wales and eTenderWales. To access and download the documents you will need to be logged into eTenderWales and search for the Invitation to Tender (ITT). You can look up the tender with the following reference:

itt_103558 - Museum of Two Halves - Evaluation Plan Development and Delivery.

Interested suppliers may ask clarification questions though eTenderWales and any tender submission will need to be uploaded though eTenderWales.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_103558; PROC-23-67

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 08 - 2023  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   19 - 09 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please see the ‘ITT MoTH Evaluation Plan Development and Delivery Proc-23-67’ Invitation to Tender document and appendices.

These have been published and are available on the eTenderWales (Bravo Solutions) online e-sourcing portal, which can be accessed through this web address: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/. You will need to be registered as a supplier on both Sell2Wales and eTenderWales. To access and download the documents you will need to be logged into eTenderWales and search for the Invitation to Tender (ITT). You can look up the tender with the following reference:

itt_103558 - Museum of Two Halves - Evaluation Plan Development and Delivery.

Interested suppliers may ask clarification questions though eTenderWales and any tender submission will need to be uploaded though eTenderWales.

(WA Ref:132583)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  12 - 07 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@wrexham.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71315200Building consultancy servicesBuilding services
72221000Business analysis consultancy servicesSystems and technical consultancy services
79400000Business and management consultancy and related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79410000Business and management consultancy servicesBusiness and management consultancy and related services
79411100Business development consultancy servicesGeneral management consultancy services
79000000Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and securityOther Services
73220000Development consultancy servicesResearch and development consultancy services
79419000Evaluation consultancy servicesBusiness and management consultancy services
66171000Financial consultancy servicesFinancial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services
79412000Financial management consultancy servicesBusiness and management consultancy services
79411000General management consultancy servicesBusiness and management consultancy services
92500000Library, archives, museums and other cultural servicesRecreational, cultural and sporting services
92521000Museum servicesMuseum services and preservation services of historical sites and buildings
92520000Museum services and preservation services of historical sites and buildingsLibrary, archives, museums and other cultural services
72224000Project management consultancy servicesSystems and technical consultancy services
92000000Recreational, cultural and sporting servicesOther Services
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUL443501: Museum of Two Halves - Evaluation Plan Development and Delivery
Dyddiad Cyhoeddi: 12/07/23
Dyddiad Cau: 11/08/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Wrexham County Borough Council
SEP450952: Museum of Two Halves - Evaluation Plan Development and Delivery
Dyddiad Cyhoeddi: 18/09/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Wrexham County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru