Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Transport for Wales Rail Mk4 Rebranding
OCID: ocds-kuma6s-123312
ID yr Awdurdod: AA80566
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)
Dyddiad Cyhoeddi: 25/07/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF06 Hysbysiad dyfarnu contract - cyfleustodau- gweithdrefn anghyflawn
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Mk-4 Rolling Stock is a mixture of passenger and driver trailer vehicles. TfWR has purchased the following types:
- Tourist Open End (TOE);
- Tourist Open (TO);
- Tourist Open Disabled (TOD);
- Service Vehicle (SV);
- Premium Open Disabled (POD); and
- Driver Van Trailer (DVT).
The rolling stock was purchased in two (2) tranches:
- Tranche 1 – most recently operated by LNER; and
- Tranche 2 – most recently operated by Grand Central.
The Mk 4 vehicles have been formed into rakes consisting of one of each type of vehicle together with a Class 67 Vehicle.
The current livery of the combined fleet will be mixed and not instantly recognisable as TfWR operated trains. There are also issues with compliance of the Grand Central fleet with regards to PRM regulations.
In addition to this the LNER vehicles are vinyl wrapped and are already showing signs of aging with a dull appearance, blemishes and breaks in the vinyl.
To address the brand identity and PRM issues TfWR contracted DG8, a rail industrial design consultancy, to facilitate and produce concepts, designs and costings based upon the working groups requirements and compliance with industry standards.
The current re-branding exclude the Class 67 locomotive that is used to haul the Mk-4 Rolling Stock.
TfWR are now seeking a supplier or suppliers that can provide the services stated in the RfP.
CPV: 71311230, 71311230.

Hysbysiad dyfarnu contract – cyfleustodau

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)

3 Llys Cadwyn, Pontypridd

Rhondda Cynon Taf

CF37 4TH

UK

Person cyswllt: Paul M. Peters

Ffôn: +44 7941365603

E-bost: paulmpeters@omniaprocurement.onmicrosoft.com

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.tfwrail.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA80566

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.6) Prif weithgaredd

Gwasanaethau rheilffyrdd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Transport for Wales Rail Mk4 Rebranding

II.1.2) Prif god CPV

71311230

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Mk-4 Rolling Stock is a mixture of passenger and driver trailer vehicles. TfWR has purchased the following types:

- Tourist Open End (TOE);

- Tourist Open (TO);

- Tourist Open Disabled (TOD);

- Service Vehicle (SV);

- Premium Open Disabled (POD); and

- Driver Van Trailer (DVT).

The rolling stock was purchased in two (2) tranches:

- Tranche 1 – most recently operated by LNER; and

- Tranche 2 – most recently operated by Grand Central.

The Mk 4 vehicles have been formed into rakes consisting of one of each type of vehicle together with a Class 67 Vehicle.

The current livery of the combined fleet will be mixed and not instantly recognisable as TfWR operated trains. There are also issues with compliance of the Grand Central fleet with regards to PRM regulations.

In addition to this the LNER vehicles are vinyl wrapped and are already showing signs of aging with a dull appearance, blemishes and breaks in the vinyl.

To address the brand identity and PRM issues TfWR contracted DG8, a rail industrial design consultancy, to facilitate and produce concepts, designs and costings based upon the working groups requirements and compliance with industry standards.

The current re-branding exclude the Class 67 locomotive that is used to haul the Mk-4 Rolling Stock.

TfWR are now seeking a supplier or suppliers that can provide the services stated in the RfP.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf:   / Y cynnig uchaf:  

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71311230

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Mk-4 Rolling Stock is a mixture of passenger and driver trailer vehicles that were originally built in 1989 by Metro-Cammell as part of the IC225 fleet operated on the East Coast Mainline. TfWR has purchased the following types:

- Tourist Open End - (TOE);

- Tourist Open - (TO);

- Tourist Open Disabled - (TOD);

- Service Vehicle - (SV);

- Premium Open Disabled – (POD); and

- Driver Van Trailer (DVT).

The rolling stock was purchased in two (2) tranches:

- Tranche 1 – most recently operated by LNER; and

- Tranche 2 – most recently operated by Grand Central.

The Mk 4 vehicles have been formed into rakes consisting of one of each type of vehicle together with a Class 67 Vehicle.

Branding and PRM Compliance

The current livery of the combined fleet will be mixed and not instantly recognisable as TfWR operated trains. There are also issues with compliance of the Grand Central fleet with regards to PRM regulations.

In addition to this the LNER vehicles are vinyl wrapped and are already showing signs of aging with a dull appearance, blemishes and breaks in the vinyl.

To address the brand identity and PRM issues TfWR contracted DG8, a rail industrial design consultancy, to facilitate and produce concepts, designs and costings based upon the working groups requirements and compliance with industry standards.

The current re-branding exclude the Class 67 locomotive that is used to haul the Mk-4 Rolling Stock.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-026611

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

See procurement documentation.

(WA Ref:133502)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/07/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: paulmpeters@omniaprocurement.onmicrosoft.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71311230Railway engineering servicesCivil engineering consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
SEP412331: Transport for Wales Rail Mk4 Rebranding
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: Canslwyd
Math o Hysbysiad: SF05 Hysbysiad contract - cyfleustodau
Enw'r awdurdod: Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)
JUL444488: Transport for Wales Rail Mk4 Rebranding
Dyddiad Cyhoeddi: 25/07/23
Math o Hysbysiad: SF06 Hysbysiad dyfarnu contract - cyfleustodau- gweithdrefn anghyflawn
Enw'r awdurdod: Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)

Copyright © GwerthwchiGymru