Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS Construction Consultancy Infrastructure Framework (Phase 2)
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 01/06/15
Dyddiad Cau: 02/07/15
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This procurement exercise is being conducted by the National Procurement Service for Wales (NPS), which is hosted by the Welsh Government. NPS acts on behalf of the Welsh public sector to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services 'once for Wales'.
The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a Framework Agreement for the provision of Construction Consultancy Infrastructure services
Tenderers are invited to bid to become a member of the Framework Agreement, comprising the following disciplines:
1. Multi-Disciplinary – Infrastructure
2. Civil Engineering
3. Highway Engineering
4. Transportation Consultancy
5. Flood Risk Mapping, Modelling and Analysis Consultancy
6. Water Management Consultancy
7. Estates Professional Services
8. Asbestos Consultancy
9. Site Supervision
10. Aviation Services
The list of organisations that are eligible to utilise the Framework Agreement can be located within the Invitation to Tender package.
Please note, that in total, across discipline, geographical zone and fee based approach there are 46 lots. Bidders will be restricted to bidding for a maximum of 23 lots in total and should specify the lots for which they are bidding within the eTender through which this tender is being undertaken.
CPV: 71311000, 71530000, 71313000, 79419000, 71311210, 71315210, 71800000.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


The Welsh Ministers (National Procurement Service)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Professional Services Category

+44 3007900170

NPSProfessionalServices@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk

http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

The framework will be available to use by NPS member organisations http://npswales.gov.uk/about-us/customer-member-organisations?lang=en . In addition the framework can also be used by Welsh Public sector organisations identified within the Invitation to Tender (ITT) documents.

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

NPS Construction Consultancy Infrastructure Framework (Phase 2)

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

12

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Across WalesUKL

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

II.1.4)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith (os yw'n berthnasol)

Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

Nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith

260

Hyd y cytundeb fframwaith

48

Cyfiawnhad dros gytundeb fframwaith sy'n para am fwy na phedair blynedd

Amcangyfrif o gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod cyfnod llawn y cytundeb fframwaith

2000000060000000GBP

Amlder a gwerth y contractau a gaiff eu dyfarnu

II.1.5)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

This procurement exercise is being conducted by the National Procurement Service for Wales (NPS), which is hosted by the Welsh Government. NPS acts on behalf of the Welsh public sector to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services 'once for Wales'.

The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a Framework Agreement for the provision of Construction Consultancy Infrastructure services

Tenderers are invited to bid to become a member of the Framework Agreement, comprising the following disciplines:

1. Multi-Disciplinary – Infrastructure

2. Civil Engineering

3. Highway Engineering

4. Transportation Consultancy

5. Flood Risk Mapping, Modelling and Analysis Consultancy

6. Water Management Consultancy

7. Estates Professional Services

8. Asbestos Consultancy

9. Site Supervision

10. Aviation Services

The list of organisations that are eligible to utilise the Framework Agreement can be located within the Invitation to Tender package.

Please note, that in total, across discipline, geographical zone and fee based approach there are 46 lots. Bidders will be restricted to bidding for a maximum of 23 lots in total and should specify the lots for which they are bidding within the eTender through which this tender is being undertaken.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=27205.

II.1.6)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71311000
71530000
71313000
79419000
71311210
71315210
71800000

II.1.7)

Contract wedi'i gwmpasu gan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

Blwch wedi'i dicio

II.1.8)

Rhannu'n lotiau

Ie

Blwch heb ei dicio Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio

II.1.9)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Na

II.2)

Maint neu Gwmpas y Contract

II.2.1)

Cyfanswm maint neu gwmpas

The range of services covered by the framework are described within Annex B - Information About Lots.

The framework will be let for a period of 48 months with the option to implement a break clause after 24 months and 36 months as described within the ITT documentation.

2000000060000000
GBP

II.2.2)

Opsiynau

Amserlen dros dro ar gyfer defnyddio'r opsiynau hyn

Nifer yr adnewyddiadau posibl

Yn achos contractau cyflenwadau neu wasanaethau adnewyddadwy, amserlen amcangyfrifedig ar gyfer contractau dilynol

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n Ymwneud â'r Contract

III.1.1)

Adneuon a gwarantau sydd eu hangen

As set out in the Invitation to Tender (ITT).

The awarding authority reserves the right to request parent company and/or other guarantees of performance and financial liability.

III.1.2)

Prif Delerau ariannu a thalu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol

As set out in the Invitation to Tender (ITT).

Payment terms will be indicated in the contract documents. Tenders to be priced in Sterling. Payment to be made in Sterling only.

III.1.3)

Y ffurf gyfreithiol i'w chymryd gan y grŵp o gyflenwyr, contractwyr neu ddarparwyr gwasanaeth y caiff y contract ei ddyfarnu iddo

None specified. Save that in the case of a partnership or consortium or other group of more than one legal entity bidding together, the contract will be with either (1) all bidders on the basis of joint and several liability, or (2) with one or more of the parties acting as 'prime contractor' (and where more than one, on a joint and several liability basis). Where the contract is with a special purpose company with separate legal personality established for the project, the contracting authority will require sufficient guarantees to be given by participants in that company or their parents.

III.1.4)

Amodau penodol eraill y mae perfformiad y contract yn ddarostyngedig iddynt

III.2)

Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

III.2.1)

Sefyllfa bersonol gweithredwyr economaidd, gan gynnwys gofynion sy'n ymwneud â chofrestru ar gofrestrau proffesiynol neu fasnach


(1) Any candidate found to be guilty of serious misrepresentation in providing any information required, may be declared ineligible and not selected to continue with this procurement process.

III.2.2)

Capasiti economaidd ac ariannol


Please see information contained within the ITT.
III.2.3)

Capasiti technegol

III.2.4)

Contractau sydd wedi'u cadw

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o Weithdrefn


Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

Cyfiawnhad dros ddewis gweithdrefn gyflym

IV.1.1)

A yw ymgeiswyr wedi'u dewis eisoes?

Na

IV.1.2)

Cyfyngiadau ar nifer y gweithredwyr a gaiff eu gwahodd i dendro neu gymryd rhan

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis nifer cyfyngedig o ymgeiswyr

IV.1.3)

Lleihau nifer y gweithredwyr yn ystod y broses negodi neu'r deialog

Blwch heb ei dicio

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

Na


Ie

Na

IV.2.2)

Defnyddir arwerthiant electronig

Na

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPS-PS-0027-15

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
2014/S 233-410692   03 - 12 - 2014

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

IV.3.3)

Amodau ar gyfer cael manylebau a dogfennau ychwanegol 


IV.3.4)

Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

  02 - 07 - 2015   14:00

IV.3.5)

Dyddiad yr anfonwyd y gwahoddiadau i dendro neu'r gwahoddiadau i gymryd rhan at ymgeiswyr a ddewiswyd


IV.3.6)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Blwch wedi'i dicio     

IV.3.7)

Isafswm y cyfnod y mae'n rhaid i'r cynigiwr gadw'r tendr 

4  

IV.3.8)

Amodau ar gyfer agor tendrau

Adran VI: Gwybodaeth Arall

VI.1)

Nodwch a yw'r broses gaffael hon yn digwydd yn rheolaidd a rhowch Amcangyfrif o pryd y caiff hysbysiadau pellach eu cyhoeddi


Between 24 - 48 months

VI.2)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol?

NaVI.3)

Gwybodaeth Ychwanegol

The Invitation to Tender (ITT) documentation can be accessed via https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

- The first person from your Organisation to use the Platform will be required to register on behalf of the Organisation.

- Registration involves accepting a User Agreement, and providing basic information about your Organisation and about the User performing the Registration.

- The User who performs the Registration becomes the Super User for the Organisation.

- On registering on the Platform the Super User will select a username and will receive a password.

- The Password will be sent by e-mail to the e-mail address that was specified in the User Details section of the Registration page.

- In order to log-in to the Platform please enter your Username and Password.

- Note: If you forget your Password then visit the homepage and click "Forgot your password?"

- Registration should only be performed once for each Organisation.

- If you think that someone in your Organisation may have already registered on this Platform then you must not register again.

- Please contact the person who Registered (i.e. the Super User) in order to arrange access to the Platform.

- Contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the Super User (for example if they have left your Organisation).

HOW TO FIND THE ITT:

- Once logged in you must click on 'ITTs Open to all Suppliers'.

- The etender references for this framework are:

Project:30398

MANDATORY ITTs

The following ITTs must be completed by ALL Tenderers:

itt_47929 - Qualification questionnaire

itt_47931 - Generic questionnaire

ITT's SPECIFIC TO EACH SUBJECT AREA

The following ITTs must be completed by Tenderers wishing to bid for each subject area:

itt_47932 – Multi-Disciplinary (Infrastructure)

itt_48087 – Civil Engineering

itt_48088 – Highway Engineering

itt_48092 – Transportation Consultancy

itt_48093 – Flood Risk Mapping, Modelling and Analysis

itt_48094 – Water Management

itt_48095 – Estates Professional Services

itt_48096 – Asbestos Consultancy

itt_48097 – Site Supervision

itt_48098 – Aviation Services

- Click on the title to access summary details of the ITT. If you are still interested in submitting a tender, click the 'Express an Interest button'. This will move the ITT from the 'Open to all Suppliers' area to the 'My ITT's' on the home page.

- You will then see the full details of the ITT in the qualification and technical envelopes along with any relevant documents in the 'Attachments' area.

If you have any queries regarding the requirements please message using the e-tenderwales message portal. If you are seeking help on using the etenderwales system please email the bravo solutions helpdesk at help@bravosolution.co.uk or 0800 3684852

If you require the documentation in an alternative format, please use the 'Messages' area to contact the buyer directly, who will be able to provide a more suitable format. For example, Braille, Large Print, Word Document or Audio format.

(WA Ref:21030)

The Welsh Ministers (NPS) will not be liable for any bidder costs arising from the non award of this framework.

(WA Ref:27205)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Details about Community Benefits can be found in the ITT documentation

VI.4)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.4.1)

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau apelio


Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau cyfryngu


VI.4.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.4.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  01 - 06 - 2015

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

1     Multi-Disciplinary - Infrastructure

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Multi-Discipline – Infrastructure Services able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71530000
71311000

3)

Maint neu gwmpas

1. Lead consultant / Project Manager

2. Advise Client on CDM Matters

3. Mechanical and Electrical Engineering

4. Quantity Surveying

5. Structural Engineering

6. Project Management

7. Environment Management and Assessment

8. Landscape Architecture / Design

9. Civil Engineering Consultants

10. Highway Engineering Consultants

11. Transportation Consultants

12. Hydrology and Hydrogeology Consultants (FCA & Modelling)

13. Utility Consultants

14. Geo-environmental Consultants

15. Geotechnical Consultants

16. Master Planning / Urban Design Consultants

17. Planning Consultants

18. Archaeological and Cultural Heritage Consultants

19. Environmental & Hydrology and Hydrogeology Consultants (Contamination)

20. CEEQUAL Assessment

21. Regeneration Consultants

22. Business Planning Consultants

23. Site Supervision Consultants (Resident Engineers / Clerk of Works / Project Manager / Site Supervisor)


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West, Mid/North and an All Wales zone.

Up to GBP100k in fees, work will be awarded through the regional zones.

Work above GBP100k will be awarded through the All Wales zone.

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

10     Aviation Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Aviation Consultancy Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

66514120

3)

Maint neu gwmpas

- If required take on the role of “Principal Designer” in accordance with CDM 2015 Regulations.

- Production of affordable and sustainable aviation designs

- Project Briefs

- Specifications

- Bill of Quantities

- Design guides and design codes

- Aviation studies

- Aircraft Impact Studies

- Environmental Monitoring

- Design audit, and advice

- Design quality

- Infrastructure design

- Drainage design

- 3D Infrastructure / Ground Model Design

- Whole life cost

- Cost estimates

- Geotechnical advice, assessments and implementation

- Preparation of work packages suitable to tender, procurement management, monitoring of survey / construction works

- Attend meetings

- Advice Client on CDM Matters

- Health Safety

- Environment Management

- Expert witness

- Training

- Market Studies & Analysis


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be an All Wales zone.

The zone will be further lotted on a fees basis as follows

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

2     Civil Engineering Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Civil Engineering Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71311000

3)

Maint neu gwmpas

- If required undertake the role of “Principal Designer” in accordance with CDM 2015 Regulations .

- Production of affordable and sustainable civil engineering designs

- Project Briefs

- Specifications

- Bill of Quantities

- Design guides and design codes

- Infrastructure studies

- Design audit, and advice

- Design quality

- Infrastructure design

- Drainage design

- 3D Infrastructure / Ground Model Design

- On-site FCA

- Whole life cost

- Cost estimates

- Geotechnical advice, assessments and implementation

- Preparation of work packages suitable to tender, procurement management, monitoring of survey / construction works

- Advise Client on CDM Matters

- Environment Management and Assessment

- Landscape Architecture / Design

- Training


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

3     Highway Engineering Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Highway Engineering Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71311220

3)

Maint neu gwmpas

- Provide affordable and sustainable Highway designs and advice having regard to all current standards and regulations

- Provide services relevant to their discipline in highway engineering and associated infrastructure works, for new build, or upgrading projects.

- If required take on the role of “Principal Designer” in accordance with CDM 2015 Regulations.

- Highway advice, assessments and implementation

- Feasibility Studies

- Drainage design

- 3D Infrastructure / Ground Model Design

- Whole Life Cost Assessment

- Consider the ethos of CEEQUAL where appropriate in design together with other environmental issues.

- Undertake associated highway drainage design

- Cost estimates

- Geotechnical advice, assessments and implementation

- Preparation of work packages suitable to tender, procurement management, monitoring of survey / construction works

- Attend meetings

- Advice Client on CDM Matters

- Health Safety

- Environment Management

- Expert witness

- Training

- Noise monitoring (part 1 claims)

- Alternative dispute resolution skills

- Claims Management skills


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

4     Transportation Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Transportation Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71311200

3)

Maint neu gwmpas

- Production of Affordable and Sustainable Transport Assessments

- Transport advice, assessments and implementation

- New build and upgrading projects

- Network Surveys / Assessments

- Traffic Surveys / Assessments

- Air, Noise and Vibration Surveys

- Feasibility Studies / Assessments

- Whole Life Cost Assessment

- Cost estimates

- Preparation of work packages suitable to tender, procurement management, monitoring of survey works

- Attend meetings

- Advice Client on CDM Matters

- Health Safety

- Environment Management

- Expert witness

- Training

- Noise monitoring (part 1 claims)

- Alternative dispute resolution skills

- Claims Management skills


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

5     Flood Risk Mapping, Modelling and Analysis Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Flood & Coastal Risk Management Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71313000

3)

Maint neu gwmpas

Modelling

- Hydrological modelling and analysis

- Rainfall run-off and flood routing models

- Real time flood forecasting model development & performance testing

- Coastal, fluvial and surface water hydraulic modelling

- Wave forecasting and overtopping analysis, deep water to shallow water wave transformation and joint probability analysis

- Coastal erosion, sewer network and groundwater modelling

- Direct rainfall modelling

- Whole system modelling

- National scale modelling

- Breach, blockage and scenario modelling

- Stage-discharge rating reviews & extensions, including development of modelled ratings

- Optioneering and impact assessment at suitable quality that could lead to detailed design

- Sediment modelling

Mapping

- Mapping of river and sea flooding

- Mapping of pluvial water / urban drainage

- Emergency Planning

- Flood forecasting and flood warning feasibility studies

- Access and egress, emergency evacuation

- Reservoir dam breach analysis and inundation modelling / mapping

- Emergency response exercises and De-briefs

- Multi agency response plans

Development Control

- Development and creation of Flood Consequence Assessment (FCA’s)

- Quality assurance checks of Flood Consequence Assessments (FCA’s) and supporting model data

Data

- Post flood data collection and surveying & event analysis

- Management and collection of topographical information which may include river channel and flood plains, bathymetry, defence survey, beach profiles and airborne surveys

- Data Management

- Provision of local telemetry systems to at risk communities

- River and rainfall data collection and flow gaugings

- Siltation and gravel surveys & monitoring.

Scheme Appraisal

- Initial, or ‘Pre-Feasibility’ level assessment of flood mitigation options

- Benefit cost assessment

- Project Appraisal and business case presentation

Strategies

- Development and creation of Strategies (inland and coastal)

- Flood Risk Management Plans

- Development and creation of Strategic Flood Consequence Assessment (SFCA’s)

Drainage

- Assessment of existing and proposed surface water drainage arrangements

- Detailed assessment of existing and proposed surface water drainage arrangements (including the feasibility of Sustainable Drainage Systems, ‘ SuDS’, and surface water attenuation facilities if required)

Other

- Policy / process development

- Technical compliance checks / assistance

- Training

- Hydro morphological assessment and impact analysis

- Assessment of Natural Flood Management measures

- Attendance at site and client meetings

- Expert witness


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be an All Wales zone.

The zone will be further lotted on a fees basis as follows

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

6     Water Management Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Water Management Consultancies to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71313000

3)

Maint neu gwmpas

- If required take on the role of “Principal Designer” in accordance with CDM 2015 Regulations.

- Project appraisal and feasibility studies

- Investigation of inland and coastal flood risk and erosion problems

- Development and modelling of options

- Assessment of costs and benefits/economic analysis

- Assessment of environmental impacts (EIA) and identification of opportunities

- Stakeholder engagement

- Strategic studies – larger scale investigations of catchments or coastal cells

- Production of business cases

- Design of fluvial, coastal and tidal flood defences and impounding structures

- Design of coastal engineering and scour protection

- Design of pumping and control systems

- Design of mechanical and electrical installations

- Design of works associated with water resources, fisheries, ecology

- Landscaping and recreation design

- Geotechnical advice, assessments and implementation

- Supervision of construction works and mechanical and electrical installations

- ECC project management

- Site Supervision: Environmental Clerk of Works (ECoW), Landscape Clerk of Works (LCoW), Archaeological Watching briefs

- Mechanical, electrical, instrumentation, control and automation (MEICA), including designs such as lock gates, flood gates and barriers

- Inspections, services and advice of all Reservoir’s Panel Engineers (Reservoir’s Act 1975)Design activities relating to river restoration and 'soft’ engineering solutions

- Advice on technical solutions and risk management

- Advice on decommissioning, restoration and land remediation

- Obtain consents e.g. planning permission; marine license consent; site of special scientific interest (SSSI) assent; scheduled ancient monument consent; listed building consent.

- Ecological surveys

- Specialist services such as: Habitats Regulations Assessment; Water Framework Directive Assessment; Ecosystems Services Assessment; Coastal and Fluvial Geomorphology Assessment

- Advise and deliver archaeological and cultural heritage surveys and assessments

- Provide environmental and landscape cost estimates

- Advice on town and country planning, heritage, landscape and ecology

- Land surveying

- Flood and coastal defence asset condition surveys

- Property level flood protection surveys

- Development of best practice guidance based on research outputs

- Advice on economics and partnership funding

- Advice on partnership working, community engagement and public relations

- Communications and public consultations

- Contaminated land investigations

- Site investigation

- Buried services surveys

- Water resources and groundwater services

- Provision of training on key disciplines

- Preparation of work packages suitable to tender, procurement management, monitoring of survey / construction works


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be an All Wales zone.

The zone will be further lotted on a fees basis as follows

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

7     Estates Professional Services

1)

Disgrifiad Byr

NPS are seeking to appoint to the Framework Estates Professional Services Consultancies to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71315210

3)

Maint neu gwmpas

- Acquisition of freehold, leasehold or other interests in land and property

- Valuation reports compliant with RICS standards including provision of expert witness support.

- Compulsory acquisition and compensation.

- Disposal (includes letting or other commercial arrangements) of freehold, leasehold or other interests in land and property.

- Landlord and tenant issues including landlord consents, service charges and claims, Rent reviews, Lease renewals Lease breaks, lease expiries and Dilapidations.

- Rating support services

- Valuation and appraisal for capital taxes

- Strategic advice, including procurement / disposal and the preparation and development of estate strategies.

- Development consultancy and planning advice.

- General advice on estate and property management General estate and property management duties.

- Daylighting / sunlight/ overshadowing and rights of light, boundary disputes and surveys, Way-leaves and easements together with other neighbourly matters.

- Negotiation of specialist statutory compensation for schemes such as construction of flood assets and conservation management agreements.

- Right to Buy Valuations


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

8     Asbestos Consultancy

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Asbestos Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

90650000

3)

Maint neu gwmpas

- Production of Asbestos Assessments both factual and interpretive

- Asbestos Surveys and Investigations

- Design advice

- Project Briefs

- Specifications

- Cost estimates

- Provide affordable and sustainable designs and advice having regard to all current standards and regulations

- Provide the client with plans and associated documents, to achieve a cost effective solutions as appropriate for the project

- Provide advice on the merits of alternative solutions considered appropriate for projects to demonstrate the achievement of Best Value

- Consider other Asbestos clearance / mitigation measures

- Preparation of work packages suitable to tender, procurement management, monitoring of survey / investigation works

- Attend meetings

- Advice Client on CDM Matters

- Health Safety

- Environment Management

- Expert witness

- Training


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

9     Site Supervision

1)

Disgrifiad Byr

The NPS are seeking to appoint to the framework Site Supervision Practices able to provide a suitable, professionally qualified resource to undertake potential commissions.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71521000

3)

Maint neu gwmpas

- Supervise construction projects

- Undertake role of ECC Project Manager

- Undertake role of ECC Site Supervision

- Undertake role of Environmental Clerk of Works (ECoW)

- Undertake role of Landscape Clerk of Works (LCoW)

- Undertake Archaeological Watching briefs

- Monitoring and reporting on construction works

- Maintain a daily project diary record

- Certify/ensure works are completed as per specification/drawings

- Audit, and advice

- Cost estimates

- Provide advice on the merits of alternative solutions considered appropriate for projects to demonstrate the achievement of Best Value

- Advise Client on CDM Matters

- Training


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

The discipline will be split into South East, South West and Mid/North Wales zones.

Each zone will be further lotted on a fees basis as follows:

GBP0-25k

GBP25k+Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSProfessionalServices@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71315210Building services consultancy servicesBuilding services
71311000Civil engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
71530000Construction consultancy servicesConstruction-related services
71800000Consulting services for water-supply and waste consultancyArchitectural, construction, engineering and inspection services
71313000Environmental engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
79419000Evaluation consultancy servicesBusiness and management consultancy services
71311210Highways consultancy servicesCivil engineering consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN086298: NPS Construction Consultancy Infrastructure Framework (Phase 2)
Dyddiad Cyhoeddi: 01/06/15
Dyddiad Cau: 02/07/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)
OCT106436: NPS Construction Consultancy Infrastructure Framework (Phase 2)
Dyddiad Cyhoeddi: 15/10/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru