Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Rock Salt
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 05/06/15
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The National Procurement Service wishes to implement a framework for Rock Salt which provisionally includes but is not limited to:Provision of Rock Salt, Marine Salt, Treated Salt, Pure Dried Vacuum (PDV)Salt, plus Additives

HYSBYSIAD GWYBODAETH YMLAEN LLAW - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


National Procurement Service (Welsh Government)

Ty Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Construction and Facilities Management Category

Jeanette Friar

+44 3007900170

npsconstruction&fm@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

Blaenau Gwent County Borough Council

Bridgend County Borough Council

Caerphilly County Borough Council

Cardiff Council

Carmarthenshire County Council

Ceredigion County Council

Conwy County Borough Council

Denbighshire County Council

Flintshire County Council

Gwynedd Council

Isle of Anglesey County Council

Merthyr Tydfil County Borough Council

Monmouthshire County Council

Neath Port Talbot County Borough Council

Newport City Council

Pembrokeshire County Council

Powys County Council

Rhondda Cynon Taf County Borough Council

City and County of Swansea Council

Torfaen County Borough Council

Vale of Glamorgan Council

Wrexham County Borough Council

Aberystwyth University

Bangor University

Cardiff University

Cardiff Metropolitan University

Glyndwr University

Swansea University

Trinity Saint David University

University of South Wales

University of Wales Registry

Dyfed-Powys Police

Gwent Police

South Wales Police

North Wales Police

Bridgend College

Cardiff and Vale College

Coleg Ceredigion

Coleg Gwent

Coleg Harlech

Coleg Llandrillo Menai

Coleg Morgannwg

Coleg Powys

Coleg Sir Gar

Deeside College

Gower College Swansea

Merthyr Tydfil College

Neath Port Talbot College

Pembrokeshire College

St Davids Catholic College

Yale College Wrexham

Ystrad Mynach College

Mid & West Wales Fire & Rescue Service

North Wales Fire & Rescue Service

South Wales Fire & Rescue Service

National Assembly for Wales

Welsh Government

Arts Council of Wales

Care Council of Wales

HEFCW

National Library for Wales

National Museum of Wales

Natural Resources Wales

Sport Wales

ABM University Health Board

Aneurin Bevan Health Board

Betsi Cadwaladr University Health Board

Cardiff and Vale University Health Board

Cwm Taf Health Board

Hywel Dda University Health Board

Powys Health Board

Velindre NHS Trust

Welsh Ambulance Service Trust

Public Health Wales

Aelwyd Housing Association

Bro Myrddin Housing Association

Bron Afon Community Housing

Cadwyn Housing Association

Cardiff Community Housing Association

Cartrefi Conwy

Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Coastal Housing Group

Community Lives Consortium

CT Cantref

Cynon Taf Community Housing Group

Derwen Cymru

Family HA (Wales)

First Choice Housing Association

Grwp Cynefin

Grwp Gwalia Cyf

Hafan Cymru Carmarthen

Hafod Care Association

Hafod Housing Association

Hendre Group

Linc-Cymru Housing Association

Melin Homes

Merthyr Tydfil Housing Association

Merthyr Valleys Homes

Mid Wales Housing Association

Monmouthshire Housing

Newport City Homes

Newydd Housing Association

North Wales Housing Association

NPT Homes

Pembrokeshire Housing

Pennaf Housing Group

RCT Homes

Rhondda Housing Association

Seren Group

Soroptomist Housing Association Carmarthen

Taff Housing Association

Tai Calon

Tai Ceredigion

Tai Cymdogaeth Cyf

United Welsh

Valleys 2 Coast

Wales & West Housing

Adran II.B: Amcan y Contract(CYFLENWADAU NEU WASANAETHAU)

II.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

Provision of Rock Salt

II.2)

Math o gontract a'r man cyflawni neu berfformio.

Blwch wedi'i dicio

Wales - Cymru

UK

II.3)

Disgrifiad byr o natur a maint y cyflenwadau neu'r gwasanaethau

The National Procurement Service wishes to implement a framework for Rock Salt which provisionally includes but is not limited to:

Provision of Rock Salt, Marine Salt, Treated Salt, Pure Dried Vacuum (PDV)Salt, plus Additives

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=27100.


II.4)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

14000000
14410000
34927100

II.5)

Dyddiad y disgwylir i'r gweithdrefnau dyfarnu ddechrau

  24 - 08 - 2015

II.6)

Contract wedi'i gwmpasu gan gytundeb caffael y llywodraeth (GPA)

Ie

II.7)

Gwybodaeth ychwanegol

The purpose of this notice is to notify the market of this forthcoming proposed tender opportunity for the Provision of Rock Salt which is being conducted by the National Procurement Service for Wales (NPS). The NPS acts on behalf of the public sector in Wales to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services 'once for Wales'.

The vision for the creation of the NPS was "to transform public procurement in Wales to world class collaboration, leading changes which improve public services and drive economic renewal through practical leadership and harnessing professional skills and technology to make a lasting and substantial step change in Welsh public sector procurement."

The NPS was launched by Ministers on the 21 November 2013 and meets a Programme for Government commitment and addresses the recommendations of both 'Buying Smarter in Tougher Times' and the McClelland Review. The NPS is an independent organisation, 'hosted' by the Welsh Government and the contracting party will be the Welsh Ministers.

The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the Provision of Rock Salt and will be made available to use by all members of the NPS. Key areas are likely to include but are not limited to:

Provision of Rock Salt, Marine Salt, Treated Salt, Pure Dried Vacuum (PDV)Salt, plus Additives

The NPS will be engaging closely with potential bidders during the procurement process to create a suitable and cost-effective solution for its customers.

Suppliers should be aware that the NPS have a number of drivers in place to promote the principles of sustainable development including:

- Government of Wales Act 2006 - Section 79

- Local Government Act 2000

The NPS is striving to develop a vibrant Welsh economy capable of delivering strong and sustainable economic growth by providing opportunities for everyone in Wales. Sustainable Development means ensuring that our actions contribute in the round to social, economic, and environmental well-being now and in the future; improving the environment, building stronger communities, reducing social exclusion and poverty and encouraging the development of the economy.

The commitment to deliver 'Community Benefit' outcomes from our procurement activity is designed to ensure that wider social and economic issues are taken into account when spending public money. The intention is to achieve the very best value for money in the widest sense. Consequently, Community Benefit clauses will be considered as part of the proposed procurement as core or non-core or a combination of both to address socio-economic and/or environmental issues.

Further information will be provided once an OJEU Contract Notice is issued. Expressions of interest can be made to the following e-mail address:

npsconstruction&fm@wales.gsi.gov.uk

The NPS will not respond directly to expressions of interest but those wishing to express interest may be invited to a supplier awareness event.

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n ymwneud â'r contract

III.1.1)

Prif amodau ariannu a threfniadau talu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol sy'n eu rheoli

III.2)

Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.2.1)

Contractau sydd wedi'u cadw

Na
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

Mae'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfa gymunedol

Na

VI.2)

Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:27100)

VI.3)

Gwybodaeth am fframwaith rheoleiddio cyffredinol
VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr hysbysiad hwn

  05 - 06 - 2015

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: npsconstruction&fm@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
14000000Mining, basic metals and related productsMining and Ores
34927100Road saltToll equipment
14410000Rock saltSalt and pure sodium chloride

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru