Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS Provision of Business Travel & Accommodation Solutions
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 17/06/15
Dyddiad Cau: 23/07/15
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the provision of Business Travel and Accommodation Solutions. Key areas include a Travel Management Services, Conference Facilities and Online Rail Booking Services.
CPV: 63516000, 55120000, 63515000.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

People Services & Utilities Category

Neil Thomas

+44 3007900170

npspeopleservicesandutilities@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

www.etenderwales.bravosolution.co.uk

www.etenderwales.bravosolution.co.uk
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

The National Procurement Service is a pan public sector organisation, for the public sector, of the public sector, which will deliver 'All-Wales' contracts and frameworks for all public sector organisations in Wales. The current list of organisations signed up to using the National Procurement Service can be found at: http://npswales.gov.uk/about-us/customer-member-organisations?lang=en This list may be subject to change if further organisations sign up to use the NPS, or if any of these organisations are replaced during the life of the agreement. In addition, the agreement will be available for use by All Schools and Educational Establishments, Town and Community Councils, Housing Associations and Voluntary Organisations within the City and County Boundaries of Wales. Welsh Public Sector organisations that are not named above, but sign up to the NPS during the term of the agreement will be allowed to use the Agreement as NPS members.

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

NPS Provision of Business Travel & Accommodation Solutions

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

27

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Across WalesUKL

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

II.1.4)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith (os yw'n berthnasol)

Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

Nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith

38

Hyd y cytundeb fframwaith

48

Cyfiawnhad dros gytundeb fframwaith sy'n para am fwy na phedair blynedd

Amcangyfrif o gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod cyfnod llawn y cytundeb fframwaith

3200000060000000GBP

Amlder a gwerth y contractau a gaiff eu dyfarnu

II.1.5)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the provision of Business Travel and Accommodation Solutions. Key areas include a Travel Management Services, Conference Facilities and Online Rail Booking Services.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.uk/search/search_switch.aspx?ID=25628

II.1.6)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

63516000
55120000
63515000

II.1.7)

Contract wedi'i gwmpasu gan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

Blwch wedi'i dicio

II.1.8)

Rhannu'n lotiau

Ie

Blwch heb ei dicio Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio

II.1.9)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Na

II.2)

Maint neu Gwmpas y Contract

II.2.1)

Cyfanswm maint neu gwmpas

4000000060000000
GBP

II.2.2)

Opsiynau

The initial term of the Framework Agreement is 3 years with the option to extend by up to a further 12 months.

Amserlen dros dro ar gyfer defnyddio'r opsiynau hyn

Nifer yr adnewyddiadau posibl

Yn achos contractau cyflenwadau neu wasanaethau adnewyddadwy, amserlen amcangyfrifedig ar gyfer contractau dilynol

42

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n Ymwneud â'r Contract

III.1.1)

Adneuon a gwarantau sydd eu hangen

The awarding authority reserves the right to request parent company and / or other guarantees of performance and financial liability.

III.1.2)

Prif Delerau ariannu a thalu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol

Payment terms will be indicated in the contract documents. Tenders are to be priced in Pound Sterling (GBP). Payment to be made in Pound Sterling (GBP)only.

III.1.3)

Y ffurf gyfreithiol i'w chymryd gan y grŵp o gyflenwyr, contractwyr neu ddarparwyr gwasanaeth y caiff y contract ei ddyfarnu iddo

No special legal form required but joint and several liability to be assumed by all group bidders before acceptance

III.1.4)

Amodau penodol eraill y mae perfformiad y contract yn ddarostyngedig iddynt

III.2)

Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

III.2.1)

Sefyllfa bersonol gweithredwyr economaidd, gan gynnwys gofynion sy'n ymwneud â chofrestru ar gofrestrau proffesiynol neu fasnach


Details provided in the electronic tender documentation

III.2.2)

Capasiti economaidd ac ariannol


Details to be provided will be listed in the invitation to tender documents and etender.
III.2.3)

Capasiti technegol


Details to be provided will be listed in the invitation to tender documents and etender
III.2.4)

Contractau sydd wedi'u cadw

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o Weithdrefn


Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

Cyfiawnhad dros ddewis gweithdrefn gyflym

IV.1.1)

A yw ymgeiswyr wedi'u dewis eisoes?

Na

IV.1.2)

Cyfyngiadau ar nifer y gweithredwyr a gaiff eu gwahodd i dendro neu gymryd rhan

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis nifer cyfyngedig o ymgeiswyr

IV.1.3)

Lleihau nifer y gweithredwyr yn ystod y broses negodi neu'r deialog

Blwch heb ei dicio

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

Na


Ie

Na

IV.2.2)

Defnyddir arwerthiant electronig

Na

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPS-PSU-0015-14

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
2014/S 173-306460   10 - 09 - 2014

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

IV.3.3)

Amodau ar gyfer cael manylebau a dogfennau ychwanegol 


IV.3.4)

Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

  23 - 07 - 2015   15:00

IV.3.5)

Dyddiad yr anfonwyd y gwahoddiadau i dendro neu'r gwahoddiadau i gymryd rhan at ymgeiswyr a ddewiswyd


IV.3.6)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Blwch wedi'i dicio     

or English and Welsh


IV.3.7)

Isafswm y cyfnod y mae'n rhaid i'r cynigiwr gadw'r tendr 

4  

IV.3.8)

Amodau ar gyfer agor tendrau

Adran VI: Gwybodaeth Arall

VI.1)

Nodwch a yw'r broses gaffael hon yn digwydd yn rheolaidd a rhowch Amcangyfrif o pryd y caiff hysbysiadau pellach eu cyhoeddi


3 or 4 years depending on whether the option to extend the contract for up to a further 12 months is taken up.

VI.2)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol?

NaVI.3)

Gwybodaeth Ychwanegol

If you have any queries regarding the requirements please message using the etender wales message portal. If you are seeking help on using the etenderwales system please email the bravo solutions help desk at help@bravosolution.co.uk.

If you require the documentation in an alternative format, please use the "Messages" area to contact the buyer directly, who will be able to provide a more suitable format. For example, Braille, Large Print, Word Document or Audio format.

https://etenderwales.bravosolution.co.uk

- The first person from your Organisation to use the Platform will be required to register on behalf of the Organisation.

- Registration involves accepting a User Agreement, and providing basic information about your Organisation and about the User performing the Registration.

- The User who performs the Registration becomes the Super User for the Organisation.

- On registering on the Platform the Super User will select a Username and will receive a password.

- The Password will be sent by e-mail to the email address that was specified in the User Details section of the Registration page.

- In order to log-in to the Platform please enter your Username and Password.

- Note: If you forget your Password then visit the homepage and click “Forgot your password?”

- Registration should only be performed once for each Organisation.

- If you think that someone in your Organisation may have already registered on this Platform then you must not register again.

- Please contact the person who Registered (i.e. the Super User) in order to arrange access to the Platform.

- Contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the Super User (for example if they have left your Organisation).

- Note: If your Organisation is already registered on the Platform then you must not make any additional registration. Please contact the Helpdesk to gain access to the Platform.

- Tenders must be uploaded to the BravoSolution portal by 15:00 on 23/07/2015 . Clarification requests should be sent through the eTenderWales Portal by 15:00 on 13/07/2015.

How to find the Invitation to Tender:

All tender documentation can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

Once logged in you must click on "ITT'S Open to all Suppliers"

The etender references for this framework are: Project_29809 - NPS Business Travel & Accommodation Solutions and ITT_48155 - Lot 1: NPS Business Travel & Accommodation: Travel Management Company (TMC)(UK/International) and ITT_48174 - Lot 2: NPS Business Travel & Accommodation: Conference Facilities and ITT_48176 - Lot 3: NPS Business Travel & Accommodation: Online Rail Services (UK/International).

Click on the title to access summary details of the framework. If you are still interested in submitting a tender, click the "Express an Interest button". This will move the ITT from the "Open to all Suppliers" area to the "My ITT's" on the home page.

You will then see the full details of the ITT in the qualification and technical envelopes along with any documents in the "Attachments" area.

Should you have any questions on the ITT's please use the "Messages" area to contact us directly.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. This Framework Agreement will be using a Non-Core approach to "Community Benefits". Tenderers are asked to submit a Method Statement in the form of a Community Benefits Plan setting out how they will deliver "community benefits" on a cost neutral basis through the contract as requested in the Technical Questionnaire.

Details have been provided on the number of operators that may be successful for this requirement in this OJEU notice. Full details on this is included in the Specification.

(WA Ref:25628)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Community Benefits will be included as Non Core and Not Scored as part of the tender process. Full details provided in the Specification and the electronic tender site.

VI.4)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.4.1)

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau apelio


Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau cyfryngu


VI.4.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.4.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  17 - 06 - 2015

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

1     Lot 1: Travel Management Company - UK / International

1)

Disgrifiad Byr

LOTTING DETAILS

This Lot will cover UK and International Air, Rail and Hotel services, Ferry services, Eurostar, International Vehicle Hire, and relevant professional advice to all clients.

A single supplier will be appointed to this Lot subject to receipt of an official valid tender.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

63516000
63515000

3)

Maint neu gwmpas

Full details are included in the Invitation To Tender (ITT) documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

2     Lot 2: Conference Facilities - Regional Zones (All Wales)

1)

Disgrifiad Byr

This Lot will be for conference facility providers.

It is envisaged that multiple suppliers will be appointed to this Lot, which is divided into six regional zones within Wales.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

55120000

3)

Maint neu gwmpas

Full details are included in the Invitation To Tender (ITT) documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

3     Lot 3: Online Rail Services - UK / International

1)

Disgrifiad Byr

This Lot will be for a Service Provider that can provide an online solution for rail bookings.

A single service provider will be appointed to this lot.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

63516000
63515000

3)

Maint neu gwmpas

Full details are included in the Invitation To Tender (ITT) documentation.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiauGwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: npspeopleservicesandutilities@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55120000Hotel meeting and conference servicesHotel services
63516000Travel management servicesTravel agency and similar services
63515000Travel servicesTravel agency and similar services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN088930: NPS Provision of Business Travel & Accommodation Solutions
Dyddiad Cyhoeddi: 17/06/15
Dyddiad Cau: 23/07/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)
NOV112171: NPS Provision of Business Travel & Accommodation Solutions
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)

Copyright © GwerthwchiGymru