Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply of High Visibility & Personal Protective Equipment (PPE) - Uniforms, Workwear and Leisurewea
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 20/06/15
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: range of High Visibility & Personal Protective Equipment (PPE) - Uniforms, Workwear and Leisurewear

HYSBYSIAD GWYBODAETH YMLAEN LLAW - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Corporate Services and Business Support

Gary Crewe

+44 3007900170

NPSCorporateServices@Wales.GSI.Gov.UK


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

welsh public sector

Adran II.B: Amcan y Contract(CYFLENWADAU NEU WASANAETHAU)

II.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

Supply of High Visibility & Personal Protective Equipment (PPE) - Uniforms, Workwear and Leisurewear

II.2)

Math o gontract a'r man cyflawni neu berfformio.

Blwch wedi'i dicio

Wales - Cymru

UK

II.3)

Disgrifiad byr o natur a maint y cyflenwadau neu'r gwasanaethau

range of High Visibility & Personal Protective Equipment (PPE) - Uniforms, Workwear and Leisurewear

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=28831.


Ie

II.4)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

35113400
18000000
18100000
18110000
18113000
33199000
18220000
18221000
18222000
18224000
18400000
18410000
18420000
18130000
18140000
33735100
33141420
18141000
18424000
18424300
33141400
35113000
18444100
18143000
18444000
18810000
18830000
18831000
18142000
18811000
18832000

II.5)

Dyddiad y disgwylir i'r gweithdrefnau dyfarnu ddechrau

  01 - 04 - 2016

II.6)

Contract wedi'i gwmpasu gan gytundeb caffael y llywodraeth (GPA)

Ie

II.7)

Gwybodaeth ychwanegol

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n ymwneud â'r contract

III.1.1)

Prif amodau ariannu a threfniadau talu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol sy'n eu rheoli

III.2)

Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.2.1)

Contractau sydd wedi'u cadw

Na
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

Mae'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfa gymunedol

Na

VI.2)

Gwybodaeth ychwanegol

The purpose of this notice is to notify the market of this forthcoming proposed tender opportunity for the supply of High Visibility & Personal Protective Equipment (PPE) - Uniforms, Workwear and Leisurewear which is being conducted by the National Procurement Service for Wales (NPS). The NPS acts on behalf of the public sector in Wales to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services 'once for Wales'.

The vision for the creation of the NPS was "to transform public procurement in Wales to world class collaboration, leading changes which improve public services and drive economic renewal through practical leadership and harnessing professional skills and technology to make a lasting and substantial step change in Welsh public sector procurement."

The NPS was launched by Ministers on the 21 November 2013 and meets a Programme for Government commitment and addresses the recommendations of both 'Buying Smarter in Tougher Times' and the McClelland Review. The NPS is an independent organisation, 'hosted' by the Welsh Government and the contracting party will be the Welsh Ministers.

The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the supply of High Visibility & Personal Protective Equipment (PPE) - Uniforms, Workwear and Leisurewear and will be made available to use by all members of the NPS.

The NPS will be engaging closely with potential bidders during the procurement process to create a suitable and cost-effective solution for its customers.

Suppliers should be aware that the NPS have a number of drivers in place to promote the principles of sustainable development including:

- Government of Wales Act 2006 - Section 79

- Local Government Act 2000

The NPS is striving to develop a vibrant Welsh economy capable of delivering strong and sustainable economic growth by providing opportunities for everyone in Wales. Sustainable Development means ensuring that our actions contribute in the round to social, economic, and environmental well-being now and in the future; improving the environment, building stronger communities, reducing social exclusion and poverty and encouraging the development of the economy.

The commitment to deliver 'Community Benefit' outcomes from our procurement activity is designed to ensure that wider social and economic issues are taken into account when spending public money. The intention is to achieve the very best value for money in the widest sense. Consequently, Community Benefit clauses will be considered as part of the proposed procurement as core or non-core or a combination of both to address socio-economic and/or environmental issues.

Further information will be provided once an OJEU Contract Notice is issued. Expressions of interest can be made to the following e-mail address:

NPSCorporateServices@Wales.GSI.Gov.UK

The NPS will not respond directly to expressions of interest but those wishing to express interest may be invited to a supplier awareness event and contacted to participate in a market analysis exercise.

(WA Ref:28831)

VI.3)

Gwybodaeth am fframwaith rheoleiddio cyffredinol
VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr hysbysiad hwn

  20 - 06 - 2015

ATODIAD A

Cyfeiriadau a Phwyntiau Cyswllt Ychwanegol

I)

Cyfeiriad a phwyntiau cyswllt ar gyfer cael gwybodaeth bellachNational Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK


+44 3007900170

NPSCorporateServices@Wales.GSI.Gov.UK


http://npswales.gov.uk

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSCorporateServices@Wales.GSI.Gov.UK
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
18420000Clothing accessoriesSpecial clothing and accessories
18224000Clothing made of coated or impregnated textile fabricsWeatherproof clothing
18000000Clothing, footwear, luggage articles and accessoriesMaterials and Products
18222000Corporate clothingWeatherproof clothing
18424300Disposable glovesGloves
18831000Footwear incorporating a protective metal toecapProtective footwear
18810000Footwear other than sports and protective footwearFootwear
18424000GlovesClothing accessories
18113000Industrial clothingOccupational clothing
33199000Medical clothingMiscellaneous medical devices and products
18110000Occupational clothingOccupational clothing, special workwear and accessories
18100000Occupational clothing, special workwear and accessoriesClothing, footwear, luggage articles and accessories
35113400Protective and safety clothingSafety equipment
18830000Protective footwearFootwear
18143000Protective gearWorkwear accessories
33735100Protective gogglesGoggles
18444000Protective headgearHats and headgear
35113000Safety equipmentFirefighting, rescue and safety equipment
18444100Safety headgearProtective headgear
18142000Safety visorsWorkwear accessories
18410000Special clothingSpecial clothing and accessories
18400000Special clothing and accessoriesClothing, footwear, luggage articles and accessories
18832000Special footwearProtective footwear
18130000Special workwearOccupational clothing, special workwear and accessories
33141420Surgical glovesDisposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
18221000Waterproof clothingWeatherproof clothing
18811000Waterproof footwearFootwear other than sports and protective footwear
18220000Weatherproof clothingOuterwear
33141400Wire-cutter and bistoury; surgical glovesDisposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
18141000Work glovesWorkwear accessories
18140000Workwear accessoriesOccupational clothing, special workwear and accessories

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
20/06/15Welsh Public Sector OrganisationList of Welsh Public Sector organisations15.44 KB0

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru