Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Schools and Community Buildings — Wales
Cyhoeddwyd gan: LHC for the Welsh Procurement Alliance (WPA)
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF20 Hysbysiad Addasu
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Various New build and refurbishment projects for local authorities, education and further education authorities, police, fire and health authorities and other public bodies in 4 value bands in various geographical lots across Wales.
CPV: 45000000, 45210000.

Hysbysiad addasu

Modification of a contract/concession during its term

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

LHC for the Welsh Procurement Alliance (WPA)

Royal House, 2-4 Vine Street

Uxbridge

UB8 1QE

UK

Person cyswllt: Tony Woods

Ffôn: +44 1895274800

E-bost: tony.woods@lhc.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.lhc.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA61405

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Schools and Community Buildings — Wales

Cyfeirnod: SCB2- Wales

II.1.2) Prif god CPV

45000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Various New build, Extension and refurbishment projects for local authorities and other public bodies in Wales.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Various New build and refurbishment projects for local authorities, education and further education authorities, police, fire and health authorities and other public bodies in 4 value bands in various geographical lots across Wales.

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Hyd mewn misoedd: 48

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2017/S 142-291617

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: SCB2 WALES

Teitl: Schools and Community Buildings — Wales

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

20/07/2017

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

CONTRACT SERVICES (SOUTH WALES) LTD

CONTRACT SERVICES (SOUTH WALES) LTD, Unit 27 Aberafan Rd Baglan Industrial Park

PORT TALBOT

SA12 7DJ

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

NOVUS PROPERTY SOLUTIONS LTD

Five Towns House, Hillside, Festival Way

Stoke-on-Trent

ST1 5SH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

VINCI Construction UK Limited trading as VINCI Facilities

Astral House, Imperial Way, Watford, Herts

Watford

WD24 4WW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

M&J Group (Construction & Roofing) Ltd.

Triumph Way, Kempston, Bedfordshire

Bedford

MK42 7QB

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

KIER CONSTRUCTION LIMITED

TEMPSFORD HALL, Stow Hill

SANDY

SG19 2BD

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd

Kent House, 14-17 Market Place

London

W1W 8AJ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Sir Robert McAlpine Ltd

Eaton Court, 3000 Aviator Way

Maylands Avenue

HP2 7TR

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Willmott Dixon Construction Limited

Spirella, 2 Icknield Way, Letchworth Garden City, Hertfordshire

Letchworth Garden City

SG6 4GY

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Henstaff Construction Ltd

Axis 15, Axis Court, Mallard Way, Vale W Glamorgan

Swansea

SA7 0AJ

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot /consesiwn (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 620 000 000.00 GBP

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The framework is available for all Public Bodies, but not limited to Local Government, Local Authorities, Registered Housing Associations, Schools, Colleges including Academies, Collages, Universities, Former Central and Local Government Bodies and Non-Financial Corporations individual names can be found on the following:

UK Government Organisations — https://www.gov.uk/government/organisations

National:

NHS Authorities and trusts — http://www.nhs.uk/servicedirectories/pages/nhstrustlisting.aspx

England — Organisations stated in the Public Sector Classification Guide — http://www.ons.gov.uk/ons/rel/na-classification/national-accounts-sector-classification/classification-update--january-2015/public-sector-classification-guide---january-2015.xls

Schools In England & Wales- http://www.education.gov.uk/edubase/edubasealldata20160927.csv

Colleges In England & Wales — https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/listed-bodies

Acadamies In England & Wales — All open academies and free schools.csv and All open academies and free school links.csv and Academy sponsor and trust links.csv (prepared: 27/09/2016 03:40).

Open children centres — All open children's centres.csv (prepared: 27/09/2016 03:36).

Universities In England & Wales — https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/recognised-bodies

Fire And Rescue Services In The United Kingdom — http://www.fireservice.co.uk/information/ukfrs

Police Forces In England & Wales — https://www.police.uk/contact/force-websites/

UK Charities — http://beta.charitycommission.gov.uk/

Local Authorities- http://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/local-authority-a-z-list.htm

Registered Housing Providers — https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/549720/List_of_Registered_Providers_1_Sep_2016.xlsx

Due to word count limitations imposed by the notice registration portal we are unable to include the names ofevery individual organisation who can use this framework, but a complete list is available at www.lhc.gov.uk/24

Call-off projects may be subject to mini tenders, competition between companies appointed to the arrangement or Direct Award without reopening competition. LHC may introduce secondary tendering processes including electronic processes for call-off projects on behalf of participating bodies.

(WA Ref:69171).

(WA Ref:110899)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Public Procurement Review Service

Cabinet Office

London

UK

Ffôn: +44 3450103503

E-bost: publicprocurementreview@cabinetoffice.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

09/06/2021

Section VII: Addasiadau i’w contract/consesiwn

VII.1) Disgrifiad o’r caffaeliad ar ôl yr addasiadau

VII.1.1) Prif god CPV

45000000

 

VII.1.2) Cod(au) CPV ychwanegol

VII.1.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Various New build and extension projects for local authorities and other public bodies in Wales.

VII.1.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The provision of new build and general external and internal refurbishment works with associated works for Schools and community buildings.

VII.1.5) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Hyd mewn misoedd: 51

Covid-19 has caused a delay in LHC’s planned retendering procedure for SCB2 framework agreement, due to terminate on 30 June 2021. This does not give LHC sufficient time to re-procure the renamed PB3 framework agreement prior to 30 June 2021. We have extended the duration by 3 months to maintain service to customers. The revised termination date will be 30 September 2021.

VII.1.6) Gwybodaeth am werth y contract/lot/consesiwn (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y caffaeliad:  GBP

Dyfarnwyd y contract/consesiwn i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

NOVUS PROPERTY SOLUTIONS LTD

Five Towns House, Hillside, Festival Way

Stoke-on-Trent

ST1 5SH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

VINCI Construction UK Limited trading as VINCI Facilities

Astral House, Imperial Way, Hertfordshire

Watford

WD24 4WW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

M&J Group (Construction & Roofing) Ltd.

Triumph Way, Kempston, Bedford, Bedfordshire

Bedford

MK42 7QB

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Kier Construction Limited

Tempsford Hall, Station Road, Sandy, Bedfordshire,

Sandy

SG19 2BD

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd

Kent House, 14-17 Market Place

London

W1W 8AJ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Sir Robert McAlpine Limited

Eaton court , Maylands Ave

Hemel Hempstead

HP2 7TR

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Willmott Dixon Construction Limited

Spirella, 2 Icknield Way, Letchworth Garden City, Hertfordshire

Letchworth Garden City

SG6 4GY

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Henstaff Construction Ltd

Axis 15, Axis Court, Mallard Way, Vale W Glamorgan

Swansea

SA7 0AJ

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.2) Gwybodaeth am addasiadau

VII.2.1) Disgrifiad o’r addasiadau

Extended the duration by 3 months to maintain service to customers. The revised termination date will be 30 September 2021.

VII.2.2) Rhesymau dros addasu

Angen addasiad yn sgil amgylchiadau na allai awdurdod/endid contractio diwyd eu rhagweld

Disgrifiad o’r amgylchiadau a olygai fod angen yr addasiad ac esboniad o natur annisgwyl yr amgylchiadau hyn:

Covid-19 has caused a delay in LHC’s planned retendering procedure for SCB2 — Schools and Community Buildings framework agreement, due to terminate on 30 June 2021. This does not give LHC sufficient time to re-procure the renamed PB3 Public Buildings Construction and Infrastructure framework agreement prior to 30 June 2021. We have extended the duration by 3 months to maintain service to customers. The revised termination date will be 30 September 2021.

VII.2.3) Cynnydd mewn pris

Cyfanswm gwerth y contract wedi’i ddiweddaru cyn yr addasiadau (gan ystyried addasiadau cynharach posibl i’r contract ac i brisiau ac, yn achos Cyfarwyddeb 2014/23/EU, chwyddiant cyfartalog yn yr Aelod-wladwriaeth dan sylw)

Gwerth heb gynnwys TAW: 620 000 000.00 Arian cyfred: GBP

Cyfanswm gwerth y contract ar ôl yr addasiadau

Gwerth heb gynnwys TAW: 620 000 000.00 Arian cyfred: GBP


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tony.woods@lhc.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45000000Construction workConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru