Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Voids Contract
Cyhoeddwyd gan: Cadwyn Housing Association Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: 1.1 The tenders are invited on this project to provide reactive void services to properties under the Calon Residential Leasing Scheme in which Cadwyn Housing Association is a stakeholder.
1.2 The tenderer will enter into a JCT Measured Term Contract to provide these services.
1.3 The tenderer will be required to work to the Service Level Agreement and a copy of this is included in Appendix A (see paragraph 7.1).
1.4 The properties are located in Cardiff, Blaenau Gwent and Merthyr. Approximate numbers of properties currently in the scheme break down as follows: Cardiff: 307; Blaenau Gwent: 3; and Merthyr: 10.
1.5 The housing stock ranges typically from 1 bed to 4 bed properties. A current breakdown of properties is included in Appendix B for guidance only as property numbers and property types (number of beds) will be subject to variation over the duration of the contract due to fluctuations in the housing stock.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cadwyn Housing Association Ltd

197 Newport Road,

Cardiff

CF24 1AJ

UK

Hayley Bennett

+44 2920434472

hayley.bennett@cadwyn.co.uk

+44 2920498898
http://www.cadwyn.co.uk/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Voids Contract

2.2

Disgrifiad o'r contract

1.1 The tenders are invited on this project to provide reactive void services to properties under the Calon Residential Leasing Scheme in which Cadwyn Housing Association is a stakeholder.

1.2 The tenderer will enter into a JCT Measured Term Contract to provide these services.

1.3 The tenderer will be required to work to the Service Level Agreement and a copy of this is included in Appendix A (see paragraph 7.1).

1.4 The properties are located in Cardiff, Blaenau Gwent and Merthyr. Approximate numbers of properties currently in the scheme break down as follows: Cardiff: 307; Blaenau Gwent: 3; and Merthyr: 10.

1.5 The housing stock ranges typically from 1 bed to 4 bed properties. A current breakdown of properties is included in Appendix B for guidance only as property numbers and property types (number of beds) will be subject to variation over the duration of the contract due to fluctuations in the housing stock.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
50000000 Repair and maintenance services
70000000 Real estate services
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

500000 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

S G Commercial Cleaning & Maintenance

8, Upper Ochrwyth,

Risca

NP116EQ

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  18 - 06 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

10

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:111296)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  09 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: hayley.bennett@cadwyn.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
45000000Construction workConstruction and Real Estate
70000000Real estate servicesConstruction and Real Estate
50000000Repair and maintenance servicesOther Services
90000000Sewage, refuse, cleaning and environmental servicesEnvironment and Sanitation

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR330287: Voids Contract
Dyddiad Cyhoeddi: 31/03/20
Dyddiad Cau: 27/04/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Cadwyn Housing Association Ltd
JUN364556: Voids Contract
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cadwyn Housing Association Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru