Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: RESEARCH ON THE EMPLOYMENT OF PERSONAL ASSISTANTS IN SOCIAL CARE.
Cyhoeddwyd gan: Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Client wishes to appoint a supplier to carry out research relating to Personal Assistant’s in Wales. This includes gathering Wales level data regarding the number of Personal Assistants in Wales as well as understanding the key issues they face and how support can be improved.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Welsh Government

CP2, Cathays Park,

Cardiff

CF10 3NQ

UK

Rebecca Cox

+44 3000259378


http://

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

RESEARCH ON THE EMPLOYMENT OF PERSONAL ASSISTANTS IN SOCIAL CARE.

2.2

Disgrifiad o'r contract

The Client wishes to appoint a supplier to carry out research relating to Personal Assistant’s in Wales. This includes gathering Wales level data regarding the number of Personal Assistants in Wales as well as understanding the key issues they face and how support can be improved.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73200000 Research and development consultancy services
73210000 Research consultancy services
73220000 Development consultancy services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

40000 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Usw Commercial Services Ltd

8 Forest Grove,

Pontypridd

CF371DL

UK
www.southwales.ac.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

C247/2020/2021

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  09 - 06 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:111298)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  09 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73220000Development consultancy servicesResearch and development consultancy services
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB359463: RESEARCH ON THE EMPLOYMENT OF PERSONAL ASSISTANTS IN SOCIAL CARE.
Dyddiad Cyhoeddi: 24/02/21
Dyddiad Cau: 24/03/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Welsh Government
JUN364558: RESEARCH ON THE EMPLOYMENT OF PERSONAL ASSISTANTS IN SOCIAL CARE.
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Welsh Government

Copyright © GwerthwchiGymru