Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply and Installation of Communal Doors, Entrance Doors and Associated Products
Cyhoeddwyd gan: LHC on behalf of the Scottish Procurement Alliance (SPA)
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Lot 1 covers the supply and installation of composite doorsets of mixed material construction such as timber core, GRP or reinforced galvanised steel with associated frames, providing enhanced security to PAS24 standard or equivalent.

Please refer to the framework guide which will be available from the SPA website for further detail.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

LHC on behalf of the Scottish Procurement Alliance (SPA)

6 Deer Park Avenue

Livingston

EH54 8AF

UK

Person cyswllt: Procurement Team

Ffôn: +44 1895274800

E-bost: procurement@lhc.gov.uk

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.scottishprocurement.scot

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA16123

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Public sector Framework provider

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Supply and Installation of Communal Doors, Entrance Doors and Associated Products

Cyfeirnod: C8

II.1.2) Prif god CPV

45421100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

This framework will cover the supply and installation of communal doors, entrance doors and associated products.

The framework arrangement will be required for use in all types of public sector refurbishment and new build projects, including:

— domestic dwellings,

— multi-occupancy residential buildings (low/medium/high rise),

— sheltered accommodation,

— educational establishments, schools, colleges, universities,

— local government buildings,

— public offices,

— other public buildings,

— NHS/Police/fire authority buildings,

— Small replacement work

This framework will commence on 7 June 2021 and will last for a period of 48 months, ending on 6 June 2025.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 20 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Workstream 1 — Composite Doors

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44221211

44221200

45421131

45421111

44221210

44221230

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM5

UKM6

UKM7

UKM8

UKM9

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 covers the supply and installation of composite doorsets of mixed material construction such as timber core, GRP or reinforced galvanised steel with associated frames, providing enhanced security to PAS24 standard or equivalent.

Please refer to the framework guide which will be available from the SPA website for further detail.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical capability / Pwysoliad: 40 %

Maes prawf ansawdd: Regional capability / Pwysoliad: 20 %

Maes prawf ansawdd: Factory assessment / Pwysoliad: 10 %

Price / Pwysoliad:  30 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note within this lot there are a number of regional areas. The contractors awarded a position on the framework for this lot (as listed in section V) have been appointed for one or more of the regional areas for this lot but may not be appointed in all regional areas within the lot. Please refer to the framework guide for a full breakdown of awarded contractors in each regional area.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Workstream 2 — Composite Fire Doors

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44221211

44221200

45421131

45421111

44221210

44221230

44221220

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM5

UKM6

UKM7

UKM8

UKM9

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 covers the supply and installation of composite doorsets of mixed material construction such as timber core, GRP or reinforced galvanised steel with associated frames.

Doorsets supplied through this lot will provide enhanced security to PAS24 standard or equivalent, and additional 3rd party (independent) bi-directional fire certification to FD30/FD60 standards.

Please refer to the framework guide which will be available from the SPA website for further detail.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical capability / Pwysoliad: 40 %

Maes prawf ansawdd: Regional capability / Pwysoliad: 20 %

Maes prawf ansawdd: Factory assessment / Pwysoliad: 10 %

Price / Pwysoliad:  30 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note within this lot there are a number of regional areas. The contractors awarded a position on the framework for this lot (as listed in section V) have been appointed for one or more of the regional areas for this lot but may not be appointed in all regional areas within the lot. Please refer to the framework guide for a full breakdown of awarded contractors in each regional area.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Workstream 3 — Timber Doors

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44221211

44221200

45421131

45421111

44221210

44221230

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM5

UKM6

UKM7

UKM8

UKM9

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 3 covers the supply and installation of timber manufactured doorsets such as solid hardwood, engineered wood and softwoods such as pine or larch, providing enhanced security to PAS24 standard or equivalent.

Please refer to the framework guide which will be available from the SPA website for further detail.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical Capability / Pwysoliad: 40 %

Maes prawf ansawdd: Regional capability / Pwysoliad: 20 %

Maes prawf ansawdd: Factory assessment / Pwysoliad: 10 %

Price / Pwysoliad:  30 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note within this lot there are a number of regional areas. The contractors awarded a position on the framework for this lot (as listed in section V) have been appointed for one or more of the regional areas for this lot but may not be appointed in all regional areas within the lot. Please refer to the framework guide for a full breakdown of awarded contractors in each regional area.

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Workstream 4 — Timber Fire Doors

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44221211

44221200

45421131

45421111

44221210

44221230

44221220

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM5

UKM6

UKM7

UKM8

UKM9

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 4 covers the supply and installation of timber manufactured doorsets such as solid hardwood, engineered wood and softwoods such as pine or larch.

Doorsets supplied through this lot will provide enhanced security to PAS24 standard or equivalent, and additional 3rd party (independent) bi-directional fire certification to FD30/FD60 standards.

Please refer to the framework guide which will be available from the SPA website for further detail.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical capability / Pwysoliad: 40 %

Maes prawf ansawdd: Regional capability / Pwysoliad: 20 %

Maes prawf ansawdd: Factory assessment / Pwysoliad: 10 %

Price / Pwysoliad:  30 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note within this lot there are a number of regional areas. The contractors awarded a position on the framework for this lot (as listed in section V) have been appointed for one or more of the regional areas for this lot but may not be appointed in all regional areas within the lot. Please refer to the framework guide for a full breakdown of awarded contractors in each regional area.

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Workstream 5 – Communal Entrance and Exit Doors

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44221211

44221200

45421131

45421111

44221210

44221230

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM5

UKM6

UKM7

UKM8

UKM9

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 5 covers the supply and installation of steel and aluminium doorset products supplied and fitted as main entrance and exit ways to communal properties.

In addition, (where available from the suppliers appointed to this lot) alternative timber door options (e.g. for listed buildings etc) can be sourced through this lot but for the purpose of the establishment of the Framework were not assessed.

Please refer to the framework guide which will be available from the SPA website for further detail.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical capability / Pwysoliad: 40 %

Maes prawf ansawdd: Regional capability / Pwysoliad: 20 %

Maes prawf ansawdd: Factory assessment / Pwysoliad: 10 %

Price / Pwysoliad:  30 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note within this lot there are a number of regional areas. The contractors awarded a position on the framework for this lot (as listed in section V) have been appointed for one or more of the regional areas for this lot but may not be appointed in all regional areas within the lot. Please refer to the framework guide for a full breakdown of awarded contractors in each regional area.

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Workstream 6 — Access Controls Installation

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

42961100

45421131

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM5

UKM6

UKM7

UKM8

UKM9

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 6 covers the supply and installation of remote door access control systems and installations in connection with communal entrance and exit door installations.

This lot includes the scope for the supplier to offer a post installation maintenance service following the defects period where this is available. However, for the purpose of the establishment of the Framework post installation maintenance services were not assessed and would be subject to direct agreement with the client as part of the project.

Please refer to the framework guide which will be available from the SPA website for further detail.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical capability / Pwysoliad: 40 %

Maes prawf ansawdd: Regional capability / Pwysoliad: 20 %

Maes prawf ansawdd: Factory assessment / Pwysoliad: 10 %

Price / Pwysoliad:  30 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note within this lot there are a number of regional areas. The contractors awarded a position on the framework for this lot (as listed in section V) have been appointed for one or more of the regional areas for this lot but may not be appointed in all regional areas within the lot. Please refer to the framework guide for a full breakdown of awarded contractors in each regional area.

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

Workstream 7 — All Materials and Fire Doors (Super Lot)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44221200

45421131

45421111

44221210

44221230

44221220

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM5

UKM6

UKM7

UKM8

UKM9

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Any bidder who can supply communal products under WS5 along with at least one product from WS1-4 is eligible to be entered in the super lot. The superlot is designed for use where:

— a client does not receive a suitable number of responses (either at Expression of Interest stage or tender stage) having advertised their opportunity through the appropriate lot and regional area within workstream 1 to 5,

— where there are insufficient Appointed Companies in the relevant lot and regional area to run the client’s preferred call off procedure.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical capability / Pwysoliad: 40 %

Maes prawf ansawdd: Regional capability / Pwysoliad: 20 %

Maes prawf ansawdd: Factory assessment / Pwysoliad: 10 %

Price / Pwysoliad:  30 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 182-440738

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Workstream 1 — Composite Doors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

26/05/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Anglian Windows Ltd

02540020

Norwich

NR6 6EU

UK

NUTS: UKH1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CMS Enviro Systems Ltd

SC295823

Glasgow

G68 0FS

UK

NUTS: UKM8

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harmony Fire Ltd

10427303

Yeovil

BA22 8QX

UK

NUTS: UKK2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sidey Solutions Ltd

09613925

London

WC2H 9JQ

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sovereign Group Ltd

01089940

Nelson

BB9 0TA

UK

NUTS: UKD4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Specialist Building Contracting Ltd

11714098

Solihull

B90 4QT

UK

NUTS: UKG3

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 20 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Workstream 2 — Composite Fire Doors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

26/05/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 7

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 6

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 7

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Anglian Windows Ltd

02540020

Norwich

NR6 6EU

UK

NUTS: UKH1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harmony Fire Ltd

10427303

Yeovil

BA22 8QX

UK

NUTS: UKK2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Martec Engineering Group Ltd

SC165315

Glasgow

G32 8RG

UK

NUTS: UKM8

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sidey Solutions Ltd

09613925

London

WC2H 9JQ

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sovereign Group Ltd

01089940

Nelson

BB9 0TA

UK

NUTS: UKD4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Specialist Building Contracting Ltd

11714098

Solihull

B90 4QT

UK

NUTS: UKG3

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ventro Ltd

08765695

Plymouth

PL6 7TL

UK

NUTS: UKK4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 20 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Workstream 3 — Timber Doors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

26/05/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Anglian Windows Ltd

02540020

Norwich

NR6 6EU

UK

NUTS: UKH1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CCG (Scotland) Ltd

SC056810

Glasgow

G32 8NB

UK

NUTS: UKM8

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harmony Fire Ltd

10427303

Yeovil

BA22 8QX

UK

NUTS: UKK2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

John A. Russell (Joinery) Ltd

SC045289

Glasgow

G14 0QS

UK

NUTS: UKM8

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sidey Solutions Ltd

09613925

London

WC2H 9JQ

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 20 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Teitl: Workstream 4 — Timber Fire Doors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

26/05/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Anglian Windows Ltd

02540020

Norwich

NR6 6EU

UK

NUTS: UKH1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CCG (Scotland) Ltd

SC056810

Glasgow

G32 8NB

UK

NUTS: UKM8

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harmony Fire Ltd

10427303

Yeovil

BA22 8QX

UK

NUTS: UKK2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

John A. Russell (Joinery) Ltd

SC045289

Glasgow

G14 0QS

UK

NUTS: UKM8

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sidey Solutions Ltd

09613925

London

WC2H 9JQ

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ventro Ltd

08765695

Plymouth

PL6 7TL

UK

NUTS: UKK4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 20 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Teitl: Workstream 5 – Communal Entrance and Exit Doors

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

26/05/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 6

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

F. Bamford (Engineering) Ltd

01820820

Stockport

SK4 1NT

UK

NUTS: UKD6

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harmony Fire Ltd

10427303

Yeovil

BA22 8QX

UK

NUTS: UKK2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

HBS Fabrication Northwest Ltd

12447643

Clitheroe

BB7 2DL

UK

NUTS: UKD4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Martec Engineering Group Ltd

SC165315

Glasgow

G32 8RG

UK

NUTS: UKM8

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Neos Protect Ltd

07670742

Stanley

DH9 0DQ

UK

NUTS: UKC1

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sidey Solutions Ltd

09613925

London

WC2H 9JQ

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 20 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 6

Teitl: Workstream 6 — Access Controls Installation

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

26/05/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Baydale Control Systems Ltd

03885564

Darlington

DL1 4XZ

UK

NUTS: UKC1

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

F. Bamford (Engineering) Ltd

01820820

Stockport

SK4 1NT

UK

NUTS: UKD6

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harmony Fire Ltd

10427303

Yeovil

BA22 8QX

UK

NUTS: UKK2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Martec Engineering Group Ltd

SC165315

Glasgow

G32 8RG

UK

NUTS: UKM8

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sidey Solutions Ltd

09613925

London

WC2H 9JQ

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 20 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 7

Teitl: Workstream 7 — All Materials and Fire Doors (Super Lot)

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

As of the date of publication of this notice our frameworks may be used by all contracting authorities in England, Wales and Scotland as defined by the Public Contracts Regulations 2015 and as listed on https://www.lhc.gov.uk/who-we-work-with/ including, but not limited to Registered social landlords (RSL's), tenant management organisations (TMOs) and arm’s length management organisations (ALMOs), local authorities and any subsidiaries and joint-venture vehicles of those local authorities, health authorities, councils, boards and trusts, publicly funded schools, universities and further education establishments, colleges, police forces, fire and rescue services and registered charities.

Please note within each lot listed in section V there are a number of regional areas. For each lot the contractors awarded a position on the framework will have been appointed for one or more of the regional areas available within the lot, but may not be appointed in all regional areas within a lot.

Under the terms of this contract the successfully appointed contractors will be required to deliver community benefits in support of the public body's economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The community benefits included in this contract are:

— to generate employment and training opportunities for priority groups,

— vocational training,

— to up-skill the existing workforce,

— equality and diversity initiatives,

— to make sub-contracting opportunities available to SMEs, the third sector and supported businesses,

— supply-chain development activity,

— to build capacity in community organisations,

— educational support initiatives.

Clients wishing to use the framework will need to refer to the further information and guidance document available for this framework which will be available on the SPA website or request further information from a representative of the LHC group to identify the specific list of contractors appointed in each regional area within each lot.

This framework will commence on 7 June 2021 and will last for a period of 48 months, ending on 6 June 2025

(SC Ref:655923)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Livingston Sheriff Court and Justice of the Peace Court

West Lothian Civic Centre, Howden South Road

Livingston

EH54 6FF

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Livingston Sheriff Court and Justice of the Peace Court

West Lothian Civic Centre, Howden South Road

Livingston

EH54 6FF

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/06/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@lhc.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42961100Access control systemCommand and control system
44221210Door blanksWindows, doors and related items
44221211Door framesWindows, doors and related items
44221200DoorsWindows, doors and related items
44221220Fire doorsWindows, doors and related items
45421111Installation of door framesJoinery work
45421131Installation of doorsJoinery work
45421100Installation of doors and windows and related componentsJoinery work
44221230Sliding doorsWindows, doors and related items

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru