Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Highways Fleet Vehicle Replacement Framework
Cyhoeddwyd gan: Cumbria County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

See specification for further details. Suppliers should be aware that the Council are seeking single suppliers to submit quotations for all aspects of the lot that includes the vehicle/chassis that is suitable to work with particular demount body installations. The overall price should include the vehicle chassis the bodies and all necessary ancillary works to ensure the Council end up with a complete vehicle package. It is anticipated that a single supplier will be appointed to Lot 1.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cumbria County Council

Cumbria House, 107 — 117 Botchergate

Carlisle

CA1 1RD

UK

Person cyswllt: Mrs Clare Redpath

Ffôn: +44 1228221746

E-bost: clare.redpath@cumbria.gov.uk

Ffacs: +44 1228227723

NUTS: UKD1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.cumbria.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.cumbria.gov.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Highways Fleet Vehicle Replacement Framework

Cyfeirnod: DN516451

II.1.2) Prif god CPV

34130000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council operates a highways fleet consisting of 280 various types of vehicle from small panel vans up to 28 tonne gritters/tippers.

The majority of this fleet was procured in or around 2012. Many of the vehicles are now coming to the end of their economically viable life. This framework is to allow the Council to implement a fleet replacement programme over the next 4 years.The goods have been divided into the following vehicle types (Lots):

• Lot 1: Multi-purpose chassis and bodies;

• Lot 2: Agricultural Loadalls;

• Lot 3: MWEPS;

• Lot 4: Tractor Excavators;

• Lot 5: 3.5 tonne Crew Cab Pickups;

• Lot 6: Small Crew Vans;

• Lot 7: 1.5 t Pickup.

It is anticipated that a single supplier will be appointed to lot 1 and up to six suppliers will be appointed to each of the remaining lots (Lots 2, 3, 4, 5, 6 and 7).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Multi-purpose Chassis and Bodies

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34144000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD1

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

See specification for further details. Suppliers should be aware that the Council are seeking single suppliers to submit quotations for all aspects of the lot that includes the vehicle/chassis that is suitable to work with particular demount body installations. The overall price should include the vehicle chassis the bodies and all necessary ancillary works to ensure the Council end up with a complete vehicle package. It is anticipated that a single supplier will be appointed to Lot 1.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Agricultural Loadall

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34144710

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD1

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Agricultural Loadall.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Mobile Elevated Working Platforms (MWEPS)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD1

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mobile Elevated Working Platforms (MWEPS).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Tractor Excavators

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

43000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD1

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Tractor excavators.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

3.5 Tonne Crew Cab Pickups

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

3.5 tonne crew cab pickups.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Small Panel Vans

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD1

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Small panel vans.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

1.5 Tonne Pickup

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD1

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

1.5 tonne pickup.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 248-619054

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: DN516451

Teitl: Multi-purpose Chassis and Bodies

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

28/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 7

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 7

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

James A Cuthbertson Ltd

Biggar

ML12 6DQ

UK

NUTS: UKM95

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 1 200 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 200 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: DN516451

Teitl: Loadalls

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

28/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Scot JCB Ltd

Glasgow

G31 3AR

UK

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 150 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 150 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: DN516451

Teitl: Mobile Elevated Working Platforms (MWEPS)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

28/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Guest Motors Ltd T/A Guest Truck And Van

West Bromich

B70 6BY

UK

NUTS: UKG37

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

North East Truck and Van Ltd

Billingham

TS23 4EX

UK

NUTS: UKC11

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 200 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 200 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Rhif Contract: DN516451

Teitl: Tractor Excavators

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

28/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Scot JCB Ltd

Glasgow

G31 3AR

UK

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lloyd Ltd

Carlisle

CA3 0EF

UK

NUTS: UKD1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 240 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 240 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Rhif Contract: DN516451

Teitl: 3.5 tonne Crew Cab Pickups

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 6

Rhif Contract: DN516451

Teitl: Small Crew Vans

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

28/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Aprite (GB) Ltd t/as West Way Nissan

Rickmansworth

WD3 2YS

UK

NUTS: UKH23

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ford Retail Ltd T/A Trust Ford

Barnsley

S71 1NF

UK

NUTS: UKE31

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Renault UK Ltd

Maple Cross

WD3 9YS

UK

NUTS: UKH23

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Toyota GB plc

Epsom

KT18 5UX

UK

NUTS: UKJ2

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 7

Rhif Contract: DN516451

Teitl: 1.5t Pickup

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

28/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Aprite (GB) Ltd t/as West Way Nissan

Rickmansworth

WD3 2YS

UK

NUTS: UKG11

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ford Retail Ltd T/A Trust Ford

Barnsley

S71 1NF

UK

NUTS: UKE31

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Toyota GB plc

Epsom

KT18 5UX

UK

NUTS: UKJ2

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 200 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 200 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/06/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: clare.redpath@cumbria.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
43000000Machinery for mining, quarrying, construction equipmentTechnology and Equipment
34130000Motor vehicles for the transport of goodsMotor vehicles
34144000Special-purpose motor vehiclesHeavy-duty motor vehicles
34000000Transport equipment and auxiliary products to transportationTransport and Related Services
34144710Wheeled loadersSpecial-purpose motor vehicles

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru