Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply of Beers, Wines, Spirits and Soft Drinks (London)
Cyhoeddwyd gan: City of London Corporation
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Supply of pre-packaged drinks including spirits, soft drinks, beers and ciders (excluding wines) to the Barbican Centre in London.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

City of London Corporation

London

UK

Person cyswllt: Oliver Watling

E-bost: oliver.watling@cityoflondon.gov.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.cityoflondon.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Supply of Beers, Wines, Spirits and Soft Drinks (London)

II.1.2) Prif god CPV

15900000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

He City of London Corporation (the City) invited tenders for the supply of soft drinks, spirits, wines, beers and ciders, for sale at Barbican Centre and Guildhall School of Music and Drama. The competition was separated into three different requirements:

• Lot 1: Supply of pre-packaged drinks including spirits, soft drinks, beers and ciders (excluding wines);

• Lot 2: Supply of Wines;

• Lot 3: Supply of Draught Beer.

The duration of the contract will be 5 years.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 600 000.00 EUR

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Supply of Pre-packaged Drinks including Spirits, Soft Drinks, Beers and Ciders (excluding Wines)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

15900000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply of pre-packaged drinks including spirits, soft drinks, beers and ciders (excluding wines) to the Barbican Centre in London.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Understanding of the requirement / Pwysoliad: 25

Maes prawf ansawdd: Experience and resources / Pwysoliad: 25

Maes prawf ansawdd: Service delivery/customer service (inc lead times) / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Management reporting / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Environmental sustainability and supply chain assurance / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Evaluation criteria

70 % price: 30 % quality

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Supply of Wines to thw Barbican Centre in London

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

15900000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply of wines to the Barbican Centre in London.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Understanding of the requirement / Pwysoliad: 12.5

Maes prawf ansawdd: Experience and resources / Pwysoliad: 12.5

Maes prawf ansawdd: Service delivery/customer service (inc lead times) / Pwysoliad: 15

Maes prawf ansawdd: Management reporting / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Environmental sustainability and supply chain assurance / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Sampling / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Evaluation criteria

Price 70 %

Quality 15 %

Sampling 15 %

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Supply of Draught Beer

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

15900000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply of Draught Beer to the Barbican Centre in London.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Understanding of the requirement / Pwysoliad: 25

Maes prawf ansawdd: Experience and resources / Pwysoliad: 25

Maes prawf ansawdd: Service delivery/customer service (inc lead times) / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Management reporting / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Environmental sustainability and supply chain assurance / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Evaluation Criteria

70 % Price: 30 % Quality

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 239-592206

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: itt_COL_13740

Teitl: Supply Bottled Beers, Spirits and Soft Drinks to the Barbican Centre in London

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/05/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 7

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bibendum Wine Ltd

09a Regents Park Road

London

NW1 8UR

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 600 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: itt_COL_13741

Teitl: Supply of Wine to the Barbican Centre in London

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/05/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Boutinot Ltd

Unit 11.G.1 The Leather Market

London

SE1 3ER

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 600 000.00 EUR

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 600 000.00 EUR

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: itt_COL_13742

Teitl: Supply of Draught Beer to the Barbican Centre in London

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

20/05/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Brixton Brewery Ltd

Unit 1&2 Dylan Road

London

SE24 0HL

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 4 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 400 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contract value given is for the full 5 year duration of all three contracts

The estimated annual contract values are:

Lot 1 — Supply of packaged drinks — GBP 120 000 per annum.

Lot 2 — Supply of wines — GBP 120 000 per annum.

Lot 3 — Supply of draught beer — GBP 80 000 per annum.

Contract total values in this Notice are estimates based upon previous demand.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

London

WC1A 2LL

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court of England and Wales

London

WC1A 2LL

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Cabinet Office

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/06/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: oliver.watling@cityoflondon.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
15900000Beverages, tobacco and related productsFood, beverages, tobacco and related products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru