Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Copernicus CAMS2_55 Provision of Global Inversion-optimised Greenhouse Gas Fluxes and Concentrations
Cyhoeddwyd gan: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau: 29/07/21
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This ITT, entitled ‘Provision of global inversion-optimised greenhouse gas fluxes and concentrations’, is for providing quantitative estimates of net surface fluxes of greenhouse gases, which are key drivers of the Earth's climate evolution. Ground-based and now satellite remote-sensing observations allow these fluxes to be monitored. The data provided so far by CAMS have delivered time-series of CH4, CO2 and N2O surface flux fields of high quality. The successful tenderer shall extend the time-series, both forwards and backwards (as far as possible) in time, while maintaining their quality at the highest international standard. Periodically, the successful tenderer will reprocess the whole period in order to reflect improvements in spatial resolution as well as in modelling and data assimilation techniques used for the atmospheric inversions. The documentation of associated errors and comparison with independent observations as well as with similar products that are produced outside of CAMS will also form part of the activities.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Shinfield Park

Reading

RG2 9AX

UK

E-bost: procurement@lists.ecmwf.int

NUTS: UKJ11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.ecmwf.int/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://procurement.ecmwf.int/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

http://procurement.ecmwf.int/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

http://procurement.ecmwf.int/


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

http://procurement.ecmwf.int/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Sefydliad/asiantaeth Ewropeaidd neu sefydliad rhyngwladol

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Meteorological Services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Copernicus CAMS2_55 Provision of Global Inversion-optimised Greenhouse Gas Fluxes and Concentrations

Cyfeirnod: CAMS2_55

II.1.2) Prif god CPV

73000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This ITT, entitled ‘Provision of global inversion-optimised greenhouse gas fluxes and concentrations’, is for providing quantitative estimates of net surface fluxes of greenhouse gases, which are key drivers of the Earth's climate evolution.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 000 000.00 EUR

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

On Contractor's premises.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This ITT, entitled ‘Provision of global inversion-optimised greenhouse gas fluxes and concentrations’, is for providing quantitative estimates of net surface fluxes of greenhouse gases, which are key drivers of the Earth's climate evolution. Ground-based and now satellite remote-sensing observations allow these fluxes to be monitored. The data provided so far by CAMS have delivered time-series of CH4, CO2 and N2O surface flux fields of high quality. The successful tenderer shall extend the time-series, both forwards and backwards (as far as possible) in time, while maintaining their quality at the highest international standard. Periodically, the successful tenderer will reprocess the whole period in order to reflect improvements in spatial resolution as well as in modelling and data assimilation techniques used for the atmospheric inversions. The documentation of associated errors and comparison with independent observations as well as with similar products that are produced outside of CAMS will also form part of the activities.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Legal and financial / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Track record / Pwysoliad: 15

Maes prawf ansawdd: Quality of resources to be deployed / Pwysoliad: 15

Maes prawf ansawdd: Technical solution proposed / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Management and Implementation / Pwysoliad: 20

Price / Pwysoliad:  15

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 000 000.00 EUR

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenderers should note that the value specified under sections II.1.5) and II.2.6) is the indicative maximum budget for the whole framework contract and Price is one of the evaluation criteria.

Please also note the important additional information in section VI.3) regarding funding and eligibility.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 29/07/2021

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 9  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 29/07/2021

Amser lleol: 15:00

Place:

Reading, UK

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Not applicable.

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Procedure to be applied: the procurement will be conducted in accordance with ECMWF's procedures as set out in Invitation to Tender documents, which will be available on ECMWF's eProcurement Portal (http://procurement.ecmwf.int/) and no other procedures will apply. In submitting this notice ECMWF does not waive the privileges and immunities granted to it by virtue of its status as an intergovernmental organisation or submit itself to any jurisdiction. Tenders must be submitted using ECMWF's eProcurement Portal. Hard copy (paper) submissions will not be accepted.

Due to the need to include performance and compliance obligations in the contract, ECMWF will contract only with a single legal person or entity which is competent to undertake and commit to these obligations. ECMWF recognises that some bids will involve a number of organisations which may wish to work together to deliver the contract requirements. In such cases, these organisations must identify a lead contractor who will sign the contract with ECMWF and who will be responsible for putting in place legal arrangements to ensure that it can guarantee that all other organisations will also meet the contract obligations. ECMWF will not enter into multiple contracts with individual members of consortia or groups of service providers.

Availability of funds: the basis for ECMWF’s ability to implement the Copernicus Atmosphere Monitoring and Climate Change Monitoring Services on behalf of the European Commission is the conclusion of a ‘Contribution Agreement’ between the European Union and ECMWF. The negotiations are currently ongoing. They can only be concluded following the EU Space Regulation is enacted by the European Union. Suppliers should note that the award of a contract as a result of this procurement procedure will therefore be conditional on the availability of funds following the signature and subsequent formal approval of the ‘Contribution Agreement’ by the ECMWF Council which is currently expected for Q2 2021.

General eligibility: according to the prospective contribution agreement between the European Union and ECMWF, participation in calls for tenders shall preferably be open to entities established in Member States of the European Union and to entities established in Copernicus participating states in accordance with the conditions laid down in the EU’s Space Programme Regulation which can be found at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0069.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3AFULL

It is currently ECMWF’s expectation that, in practice, entities established in other States may therefore be eligible exceptionally and subject to specific scientific or other requirements as well as express prior approval by an EU Procurement Board. This applies to both prime and sub-contractors. Accordingly, ECMWF is required to reserve the right to exclude ineligible persons or entities from tenders at any point in time. All tenderers as well as their sub-contractors must meet all eligibility criteria throughout the whole duration of the procurement exercise as well as their prospective contracts.

Eligibility of UK entities: the above applies also to entities based in the United Kingdom. At present, the United Kingdom is neither an EU Member State nor participating in the EU Space Programme. However, the United Kingdom and the European Union agreed — in principle — that the United Kingdom may continue participating in, among others, the Copernicus component of the EU Space Programme as a third country for the period of 2021-2027. Detailed conditions for such a participation will require further negotiations between the United Kingdom and the European Union. Further information may be found in the following link of the UK Government, for the accuracy of which ECMWF will not assume any liability: https://www.gov.uk/guidance/uk-involvement-in-the-eu-space-programme ECMWF will publish relevant updates in this regard once they are available.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

Shinfield Park

Reading

RG2 9AX

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.ecmwf.int/en/about/suppliers

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

See instructions on ECMWF's Supplier web page: https://www.ecmwf.int/en/about/suppliers

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

Shinfield Park

Reading

RG2 9AX

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.ecmwf.int/en/about/suppliers

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/06/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@lists.ecmwf.int
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru