Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: SC20032 South East Business Boost II
Cyhoeddwyd gan: Kent County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The scope of the SEBBII service is to provide of one to one and one to many interactions that create growth and facilitate innovation within local companies. The programmes are aimed at pre-start, start-up and Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) who wish to scale up production to increase turnover. The service also offers ‘Growth Grant’ programme designed to facilitate growth and increase productivity within local companies.

The contract duration will be from June 2021 for 23 months to engage and support 262

SMEs to enable them to increase turnover, improve productivity, generate new products /services, and create jobs.

Key activities include:

• marketing and engagement of the service to eligible businesses;

• productivity and competitiveness direct one to one business support for high potential businesses;

• enterprise and entrepreneurship support for start-ups and new businesses;

• promotion and management of business grants programme with eligible businesses;

• development of strategic partnerships and robust referral networks;

• data collection, verification and reporting in line with ERDF requirements.

In the event that additional funding for this service is granted to the Council to continue to deliver the SEBB Services consisting of the repetition of similar services entrusted to the Supplier under this Contract after 31 March 2023, the Council reserves the right to procure the new services via the negotiated procedure without prior publication in accordance with Regulation 32(9) of the Public Contracts Regulations 2015, the conditions for which will be as per the conditions of the grant funding.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Kent County Council

County Hall

Maidstone

ME14 1XQ

UK

Person cyswllt: Mrs Kelly Roberts

Ffôn: +44 3000416617

E-bost: kelly.roberts@kent.gov.uk

NUTS: UKJ4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.kent.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.kent.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

SC20032 South East Business Boost II

Cyfeirnod: DN508876

II.1.2) Prif god CPV

79400000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Growth Hubs are locally based, Government-backed services linked to the national business support helpline.

They enable businesses to access local and national business support. Government funding for Growth Hubs is made available via the 39 Local Enterprise Partnerships (LEPs). The South East Local Enterprise Partnership (SELEP) covers Kent and Medway, Essex, Southend, Thurrock and East Sussex. It is the largest LEP in England. The SELEP (via Essex County Council as its accountable body) receives funding from Government for a Growth Hub. The SELEP operates a federal model, with local partnerships for each economic area within the LEP. For Kent and Medway, this is the Kent and Medway Economic Partnership (KMEP). The Growth Hub

For the SELEP area reflects this federal model, with separately procured and managed services in Kent and Medway, Essex and East Sussex.

The current Kent and Medway Growth Hub service can be accessed at www.kentandmedwaygrowthhub.org.uk

The core Growth Hub service is enhanced through a SELEP-wide South East Business Boost (SEBB) ERDF (European Regional Development Fund) programme, led by Southend Borough Council the lead accountable body. This service provides additional activities beyond what can be provided through the BEIS funding and delivers an offer that compliments and enhances the existing ‘core’ Growth Hub programme.

Kent County Council procured a SEBBII service which will provide of one to one and one to many interactions that create growth and facilitate innovation within local companies. The programmes are aimed at pre-start, start-up and Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) who wish to scale up production to increase turnover. The service also offers ‘Growth Grant’ programme designed to facilitate growth and increase productivity within local companies.

The contract duration is for 23 months, from June 2021 to engage and support 262 SMEs to enable them to increase turnover, improve productivity, generate new products /services, and create jobs.

Key activities include:

• marketing and engagement of the service to eligible businesses;

• productivity and competitiveness direct one to one business support for high potential businesses;

• enterprise and entrepreneurship support for start-ups and new businesses;

• promotion and management of business grants programme with eligible businesses;

• development of strategic partnerships and robust referral networks;

• data collection, verification and reporting in line with ERDF requirements.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 665 902.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The scope of the SEBBII service is to provide of one to one and one to many interactions that create growth and facilitate innovation within local companies. The programmes are aimed at pre-start, start-up and Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) who wish to scale up production to increase turnover. The service also offers ‘Growth Grant’ programme designed to facilitate growth and increase productivity within local companies.

The contract duration will be from June 2021 for 23 months to engage and support 262

SMEs to enable them to increase turnover, improve productivity, generate new products /services, and create jobs.

Key activities include:

• marketing and engagement of the service to eligible businesses;

• productivity and competitiveness direct one to one business support for high potential businesses;

• enterprise and entrepreneurship support for start-ups and new businesses;

• promotion and management of business grants programme with eligible businesses;

• development of strategic partnerships and robust referral networks;

• data collection, verification and reporting in line with ERDF requirements.

In the event that additional funding for this service is granted to the Council to continue to deliver the SEBB Services consisting of the repetition of similar services entrusted to the Supplier under this Contract after 31 March 2023, the Council reserves the right to procure the new services via the negotiated procedure without prior publication in accordance with Regulation 32(9) of the Public Contracts Regulations 2015, the conditions for which will be as per the conditions of the grant funding.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality = lowest price per quality point score (i.e. Cost divided by quality score) / Pwysoliad: 100

Maen prawf cost: Cost = = lowest price per quality point score (i.e. Cost divided by quality score) / Pwysoliad: 100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 220-541874

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: South East Business Boost II

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

09/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Kent Invicta Chamber of Commerce Industry and Enterprise Ltd

Ashford Business Point, Waterbrook Avenue, Sevington

Ashford

TN24 0LH

UK

NUTS: UKJ4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 710 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 665 902.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Kent County Council

County Road

Maidstone

ME14 1XQ

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/06/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: kelly.roberts@kent.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79400000Business and management consultancy and related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru