Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: BC-10655 Brentford School for Girls Cleaning
Cyhoeddwyd gan: Brentford School for Girls
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

A. Brentford School for Girls is a secondary academy in Brentford with approximately 900 pupils.

B. The contract will be for the provision of outsourced cleaning services to the client, including daily cleaning and out of term deep cleaning, for spaces including but not limited to teaching, office, circulation, and rest room spaces.

C. The contract period will be for 3 years initially with the option to extend for two further one year periods.

D. Estimated full contract value is expected to be in the region of GBP 550 000.

E. The services are to be provided at the following address: Brentford School for Girls, 5 Boston Manor Road, Brentford, TW8 0PG.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Brentford School for Girls

5 Boston Manor Road

Brentford

TW8 0PG

UK

Person cyswllt: James Vaughan

Ffôn: +44 8452577050

E-bost: James.Vaughan@schoolsbuyingclub.com

NUTS: UKI75

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.brentford.hounslow.sch.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://in-tendhost.co.uk/schoolsbuyingclub

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

BC-10655 Brentford School for Girls Cleaning

Cyfeirnod: BC-10655

II.1.2) Prif god CPV

90919300

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

A. Brentford School for Girls is a secondary academy in Brentford with approximately 900 pupils.

B. The contract will be for the provision of outsourced cleaning services to the Client, including daily cleaning and out of term deep cleaning, for spaces including but not limited to teaching, office, circulation, and rest room spaces.

C. The contract period will be for 3 years initially with the option to extend for two further one year periods.

D. Estimated full contract value is expected to be in the region of GBP 550 000.

E. The services are to be provided at the following address: Brentford School for Girls, 5 Boston Manor Road, Brentford, TW8 0PG.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 550 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90919300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI75


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

A. Brentford School for Girls is a secondary academy in Brentford with approximately 900 pupils.

B. The contract will be for the provision of outsourced cleaning services to the client, including daily cleaning and out of term deep cleaning, for spaces including but not limited to teaching, office, circulation, and rest room spaces.

C. The contract period will be for 3 years initially with the option to extend for two further one year periods.

D. Estimated full contract value is expected to be in the region of GBP 550 000.

E. The services are to be provided at the following address: Brentford School for Girls, 5 Boston Manor Road, Brentford, TW8 0PG.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 100-243243

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: BC-10655

Teitl: BC-10655 Brentford School for Girls Cleaning

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

05/10/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 11

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

WGC Ltd

1163829

7 Academy Buildings, Fanshaw Street

London

N1 6LQ

UK

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.wgc.ltd.uk

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 550 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 590 600.36 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Brentford School for Girls

Brentford

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Royal Court of Justice

Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/06/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: James.Vaughan@schoolsbuyingclub.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90919300School cleaning servicesOffice, school and office equipment cleaning services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru