Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: PAN2300 — Emergency Repairs Call Handling Service
Cyhoeddwyd gan: Leicester City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The Housing Division within Leicester City Council manages just over 21 000 properties and we are the largest landlord in the City. These properties are a mix of houses, bedsits, bungalows, flats, maisonettes and sheltered accommodation.

Each year, we complete approximately 130 000 responsive repairs during normal working hours, and those repairs are carried out by around 300 craft operatives.

Outside of normal working hours, we provide an emergency repairs service to our tenants, who can report emergency repairs via a published emergency repairs telephone line.

Most of these repairs are carried out by our own staff, a small number of whom participate on an emergency repairs rota, but we also use a small number of contractors for more specialist repairs.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Leicester City Council

City Hall (4th Floor), 115 Charles Street

Leicester

LE1 1FZ

UK

Person cyswllt: Mr Sohail Aboobakar

Ffôn: +44 1164544341

E-bost: Sohail.Aboobakar@leicester.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.leicester.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.leicester.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

PAN2300 — Emergency Repairs Call Handling Service

Cyfeirnod: DN454417

II.1.2) Prif god CPV

79000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Housing Division within Leicester City Council manages just over 21 000 properties and we are the largest landlord in the City. These properties are a mix of houses, bedsits, bungalows, flats, maisonettes and sheltered accommodation.

Each year, we complete approximately 130 000 responsive repairs during normal working hours, and those repairs are carried out by around 300 craft operatives.

Outside of normal working hours, we provide an emergency repairs service to our tenants, who can report emergency repairs via a published emergency repairs telephone line.

Most of these repairs are carried out by our own staff, a small number of whom participate on an emergency repairs rota, but we also use a small number of contractors for more specialist repairs.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 187 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

32500000

79510000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Housing Division within Leicester City Council manages just over 21 000 properties and we are the largest landlord in the City. These properties are a mix of houses, bedsits, bungalows, flats, maisonettes and sheltered accommodation.

Each year, we complete approximately 130 000 responsive repairs during normal working hours, and those repairs are carried out by around 300 craft operatives.

Outside of normal working hours, we provide an emergency repairs service to our tenants, who can report emergency repairs via a published emergency repairs telephone line.

Most of these repairs are carried out by our own staff, a small number of whom participate on an emergency repairs rota, but we also use a small number of contractors for more specialist repairs.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 006-008798

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

11/03/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Pinnacle Connect Ltd

1st Floor, 6 St Andrew Street

London

EC4A 3AE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 187 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Construction and Technology Court (Queens Bench Division)

Birmingham

B4 6DS

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/06/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Sohail.Aboobakar@leicester.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79000000Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and securityOther Services
32500000Telecommunications equipment and suppliesRadio, television, communication, telecommunication and related equipment
79510000Telephone-answering servicesOffice-support services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru