Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework for Consultant Services for Cyclical and Planned Maintenance Works 2020 — 2024
Cyhoeddwyd gan: Hanover (Scotland) Housing Association
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Architect services for cyclical & planned maintenance projects across North of Scotland. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Hanover (Scotland) Housing Association

95 McDonald Road

Edinburgh

EH7 4NS

UK

Ffôn: +44 1315570598

E-bost: cpt@hanover.scot

Ffacs: +44 1315577424

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.hanover.scot

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12742

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Framework for Consultant Services for Cyclical and Planned Maintenance Works 2020 — 2024

Cyfeirnod: CR-H0430

II.1.2) Prif god CPV

71530000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This tender exercise is being undertaken to establish a framework of appropriately qualified consultants to supply consultant services for cyclical and planned maintenance projects across Scotland over the next 4 (2 + 1 + 1) years.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 8 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 – North - Architect Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

As per attached Map for North / South split

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Architect services for cyclical & planned maintenance projects across North of Scotland. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: A - Ultimate cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 – North - Principal Designer Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

As per attached Map for North / South split

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Principal Designer Services for cyclical & planned maintenance projects across North of Scotland. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: A - Ultimate cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 - North - Project Manager Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

As per attached Map for North / South split

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Project Manager Services for cyclical & planned maintenance projects across North of Scotland over. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: A - Ultimate cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Lot 4 - North - Quantity Surveyor Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

As per attached Map for North / South split

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Quantity Surveyor Services for cyclical & planned maintenance projects across North of Scotland. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: A - Ultimate cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Lot 5 – North - Building Surveyor Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

As per attached Map for North / South split

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Building Surveyor Services for cyclical & planned maintenance projects across North of Scotland. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: A - Ultimate cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Lot 6 – North - Structural and Civil Engineer Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

As per attached Map for North / South split

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Structural and Civil Engineer Services for cyclical & planned maintenance projects across North of Scotland. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: A - Ultimate cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

Lot 7 – South - Architect Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

As per attached Map for North / South split

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Architect services for cyclical & planned maintenance projects across South of Scotland. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: A - Ultimate cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 8

II.2.1) Teitl

Lot 8 – South - Principal Designer Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

As per attached Map for North / South split

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Principal Designer Services for cyclical & planned maintenance projects across South of Scotland. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: A - Ultimate cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 9

II.2.1) Teitl

Lot 9 – South - Project Manager Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

As per attached Map for North / South split

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Project Manager Services for cyclical & planned maintenance projects across South of Scotland over. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: A - Ultimate cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 10

II.2.1) Teitl

Lot 10 – South - Quantity Surveyor Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

As per attached Map for North / South split

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Quantity Surveyor Services for cyclical & planned maintenance projects across South of Scotland. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: A - Ultimate cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 11

II.2.1) Teitl

Lot 11 – South - Building Surveyor Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

As per attached Map for North / South split

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Building Surveyor Services for cyclical & planned maintenance projects across South of Scotland. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: A - Ultimate cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 12

II.2.1) Teitl

Lot 12 – South - Structural and Civil Engineer Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

As per attached Map for North / South split

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Structural and Civil Engineer Services for cyclical & planned maintenance projects across South of Scotland. These projects are likely to include (but will not be limited to) re-roofing work, re-rendering, cladding repairs/replacement, external insulation, window replacements, alteration works, small extensions, upgrades to individual properties or refurbishments to development level. HSHA however, cannot guarantee any spend or any works under this framework. Kitchen and bathroom upgrades may not require services from consultants and may be managed internally by the Association’s maintenance officers if deemed appropriate.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: A - Ultimate cost / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 050-119920

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Lot 1 – North — Architect Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 28

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 28

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Aitken Turnbull Architects

9 Bridge Place

Galashiels

TD1 1SN

UK

Ffôn: +44 1896752760

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

ECD Architects

The Centrum Building, 38 Queen Street

Glasgow

G1 3DX

UK

Ffôn: +44 2071990964

Ffacs: +44 2079397501

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

GLM

20 Torphichen Street

Edinburgh

EH3 8JB

UK

Ffôn: +44 1312254235

Ffacs: +44 1312200499

NUTS: UKM75

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lawrie Orr Ltd

47 Strathmore Avenue

Dunblane

FK15 9HX

UK

Ffôn: +44 1786824434

NUTS: UKM77

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Lot 2 – North — Principal Designer Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 28

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 28

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Brownriggs

Unit16 Scion House, Stirling University Innovation Park

Stirling

FK9 4NF

UK

Ffôn: +44 1786464998

Ffacs: +44 1786464621

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Diamond and Company (Scotland) Ltd

The Old Barn, Dullatur Road

Dullatur

G68 0FZ

UK

Ffôn: +44 7917692622

NUTS: UKM84

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Faithful+Gould

200 Broomielaw

Glasgow

G1 4RU

UK

Ffôn: +44 1412202393

Ffacs: +44 1412202201

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

FG Burnett Ltd

33 Albyn Place

Aberdeen

AB10 1YL

UK

Ffôn: +44 1224597525

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Summers Inman

Suite 4, 14 New Mart Road

Edinburgh

EH14 1RL

UK

Ffôn: +44 1314559700

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Lot 3 — North — Project Manager Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 28

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 28

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Summers Inman

Suite 4, 14 New Mart Road

Edinburgh

EH14 1RL

UK

Ffôn: +44 1314559700

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

WSD Scotland Ltd

Duncan House, Wester Inshes Place

Inverness

IV2 5HZ

UK

Ffôn: +44 1463717345

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Teitl: Lot 4 — North — Quantity Surveyor Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 28

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 28

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ewing Somerville Partnership (Scotland) Ltd

40 Speirs Wharf

GLASGOW

G4 9TH

UK

Ffôn: +44 1413533531

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

nbm Construction Cost Consultants

9 Woodside Crescent

Glasgow

G3 7UL

UK

Ffôn: +44 7917762889

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Summers Inman

Suite 4, 14 New Mart Road

Edinburgh

EH14 1RL

UK

Ffôn: +44 1314559700

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

W. I. Talbot LLP

8 Albert Street

Aberdeen

AB25 1XQ

UK

Ffôn: +44 7751445964

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

WSD Scotland Ltd

Duncan House, Wester Inshes Place

Inverness

IV2 5HZ

UK

Ffôn: +44 1463717345

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Teitl: Lot 5 – North - Building Surveyor Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 28

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 28

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Diamond and Company (Scotland) Ltd

The Old Barn, Dullatur Road

Dullatur

G68 0FZ

UK

Ffôn: +44 7917692622

NUTS: UKM84

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Faithful+Gould

200 Broomielaw

Glasgow

G1 4RU

UK

Ffôn: +44 1412202393

Ffacs: +44 1412202201

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

FG Burnett Ltd

33 Albyn Place

Aberdeen

AB10 1YL

UK

Ffôn: +44 1224597525

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

GLM

20 Torphichen Street

Edinburgh

EH3 8JB

UK

Ffôn: +44 1312254235

Ffacs: +44 1312200499

NUTS: UKM75

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lambert Smith Hampton

227 West George Street, Glasgow

Glasgow

G2 2ND

UK

Ffôn: +44 1412266777

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Summers Inman

Suite 4, 14 New Mart Road

Edinburgh

EH14 1RL

UK

Ffôn: +44 1314559700

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 6

Teitl: Lot 6 – North — Structural and Civil Engineer Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 28

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 28

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

David Narro Associates

34 - 36 Argyle Place, Edinburgh

Edinburgh

EH9 1JT

UK

Ffôn: +44 1415526080

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Cameron + Ross

15 Victoria Street

Aberdeen

AB10 1XB

UK

Ffôn: +44 1224642400

Ffacs: +44 1224642406

NUTS: UKM5

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

David R Murray And Associates

20 Viewfield Terrace

Dunfermline

KY12 7HZ

UK

Ffôn: +44 1383726075

Ffacs: +44 1383730605

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Stuart Burke Associates

2 Stoneycroft Road

South Queensferry

EH30 9HX

UK

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Wardell Armstrong LLP

2 West Regent Street

Glasgow

G2 1RW

UK

Ffôn: +44 1315553311

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Will Rudd Davidson Ltd

43 York Place

Edinburgh

EH1 3HP

UK

Ffôn: +44 1315575255

Ffacs: +44 1315572942

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 7

Teitl: Lot 7 – South — Architect Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 28

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 28

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Aitken Turnbull Architects

9 Bridge Place

Galashiels

TD1 1SN

UK

Ffôn: +44 1896752760

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CMA Architects

Hillington Innovation Centre

Glasgow

G52 4RU

UK

Ffôn: +44 1419460202

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

ECD Architects

The Centrum Building, 38 Queen Street

Glasgow

G1 3DX

UK

Ffôn: +44 2071990964

Ffacs: +44 2079397501

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

GLM

20 Torphichen Street

Edinburgh

EH3 8JB

UK

Ffôn: +44 1312254235

Ffacs: +44 1312200499

NUTS: UKM75

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Grant Murray Architects Ltd

30 Bell Street`

Glasgow

G1 1LG

UK

Ffôn: +44 1415531999

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lawrie Orr Ltd

47 Strathmore Avenue

Dunblane

FK15 9HX

UK

Ffôn: +44 1786824434

NUTS: UKM77

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 8

Teitl: Lot 8 – South — Principal Designer Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 28

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 28

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Brownriggs

Unit16 Scion House, Stirling University Innovation Park

Stirling

FK9 4NF

UK

Ffôn: +44 1786464998

Ffacs: +44 1786464621

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CMA Architects

Hillington Innovation Centre

Glasgow

G52 4RU

UK

Ffôn: +44 1419460202

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Faithful+Gould

200 Broomielaw

Glasgow

G1 4RU

UK

Ffôn: +44 1412202393

Ffacs: +44 1412202201

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Summers Inman

Suite 4, 14 New Mart Road

Edinburgh

EH14 1RL

UK

Ffôn: +44 1314559700

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 9

Teitl: Lot 9 – South — Project Manager Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 28

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 28

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Summers Inman

Suite 4, 14 New Mart Road

Edinburgh

EH14 1RL

UK

Ffôn: +44 1314559700

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

TCS Construction Consultants

18 Portland Road

Kilmarnock

KA1 2BS

UK

Ffôn: +44 1563524371

Ffacs: +44 1563532311

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 10

Teitl: Lot 10 – South — Quantity Surveyor Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 28

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 28

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Brownriggs

Unit16 Scion House, Stirling University Innovation Park

Stirling

FK9 4NF

UK

Ffôn: +44 1786464998

Ffacs: +44 1786464621

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ewing Somerville Partnership (Scotland) Ltd

40 Speirs Wharf

Glasgow

G4 9TH

UK

Ffôn: +44 1413533531

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

JMP

12 Royal Terrace

Glasgow

G3 7NY

UK

Ffôn: +44 1413330363

Ffacs: +44 1413339494

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

nbm Construction Cost Consultants

9 Woodside Crescent

Glasgow

G3 7UL

UK

Ffôn: +44 7917762889

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Summers Inman

Suite 4, 14 New Mart Road

Edinburgh

EH14 1RL

UK

Ffôn: +44 1314559700

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

TCS Construction Consultants

18 Portland Road

Kilmarnock

KA1 2BS

UK

Ffôn: +44 1563524371

Ffacs: +44 1563532311

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 11

Teitl: Lot 11 – South — Building Surveyor Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 28

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 28

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Diamond & Company (Scotland) Ltd

The Old Barn, Dullatur Road

Dullatur

G68 0FZ

UK

Ffôn: +44 7917692622

NUTS: UKM84

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Faithful+Gould

200 Broomielaw

Glasgow

G1 4RU

UK

Ffôn: +44 1412202393

Ffacs: +44 1412202201

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

GLM

20 Torphichen Street

Edinburgh

EH3 8JB

UK

Ffôn: +44 1312254235

Ffacs: +44 1312200499

NUTS: UKM75

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lambert Smith Hampton

227 West George Street, Glasgow

Glasgow

G2 2ND

UK

Ffôn: +44 1412266777

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Summers Inman

Suite 4, 14 New Mart Road

Edinburgh

EH14 1RL

UK

Ffôn: +44 1314559700

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 12

Teitl: Lot 12 – South — Structural and Civil Engineer Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 28

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 28

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 28

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

David Narro Associates

34 - 36 Argyle Place, Edinburgh

Edinburgh

EH9 1JT

UK

Ffôn: +44 1415526080

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

David R Murray And Associates

20 Viewfield Terrace

Dunfermline

KY12 7HZ

UK

Ffôn: +44 1383726075

Ffacs: +44 1383730605

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Stuart Burke Associates

2 Stoneycroft Road

South Queensferry

EH30 9HX

UK

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Wardell Armstrong LLP

2 West Regent Street

Glasgow

G2 1RW

UK

Ffôn: +44 1315553311

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Will Rudd Davidson Ltd

43 York Place

Edinburgh

EH1 3HP

UK

Ffôn: +44 1315575255

Ffacs: +44 1315572942

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 666 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Please ensure that you carefully and comprehensively read the ITT and follow the specific instructions given in connection with the completion of the pass/fail ESPD and the quality response required. Please also ensure that all pricing schedules are fully completed and return in the post-box as an Excel document NOT as a PDF.

Failure to pass all the ESPD criteria will result in your removal from the tender process and HSHA will not score or assess the quality and price schedules.

(SC Ref:656232)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Sheriff Court House

27 Chambers Street

Edinburgh

EH1 1LB

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.scotcourts.gov.uk/the-courts/court-locations/edinburgh-sheriff-court-and-justice-of-the-peace-court

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/06/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: cpt@hanover.scot
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71530000Construction consultancy servicesConstruction-related services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru