Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: BC-10660 St Thomas Catholic Academies Trust Catering
Cyhoeddwyd gan: St Thomas Catholic Academies Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

A. The St Thomas Catholic Academies Trust is a Multi-Academy Trust comprising of 2 secondary schools and 6 primary schools located across Luton and Slough. This tender process relates to 5 of the schools within the Luton area as listed within paragraph C below.

B. The Contract period will be for 3 years initially with the option to extend for two further one year periods.

C. The estimated full contract value over the maximum 5-year duration is expected to be in the region of GBP 3 500 000.

D. The services are to be provided at the following addresses:

• St Margaret of Scotland Catholic Primary School, Rotheram Avenue, Luton, LU1 5PP.

• St Martin De Porres Catholic Primary School, Pastures Way, Luton, LU4 0PF.

• Cardinal Newman Catholic School A Specialist Science College, Warden Hill Road, Luton, LU2 7AE.

• St Mary's Catholic Primary School, Dunstable Road, Caddington, Luton, LU1 4BB.

• St Vincent's Catholic Primary School, Hammersmith Gardens, Houghton Regis, Dunstable, LU5 5RG.

E. It is envisaged that there are members of staff within the Local Government Pension Scheme (LGPS) who will be eligible to TUPE across.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

St Thomas Catholic Academies Trust

St Josephs Catholic High School, Shaggy Calf Lane, Slough, SL2 5HW

Slough

SL2 5HW

UK

Person cyswllt: James Vaughan

Ffôn: +44 8452577050

E-bost: James.Vaughan@schoolsbuyingclub.com

NUTS: UKH21

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.st-josephs.slough.sch.uk/?page_id=4969

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://in-tendhost.co.uk/schoolsbuyingclub

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

BC-10660 St Thomas Catholic Academies Trust Catering

Cyfeirnod: BC-10660

II.1.2) Prif god CPV

55524000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

A. The St Thomas Catholic Academies Trust is a Multi-Academy Trust comprising of 2 secondary schools and 6 primary schools located across Luton and Slough. This tender process relates to 5 of the schools within the Luton area.

B. The contract period will be for 3 years initially with the option to extend for two further one year periods.

C. The estimated full contract value over the maximum 5 year duration is expected to be in the region of GBP 3 500 000.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 500 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

55524000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH21


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

A. The St Thomas Catholic Academies Trust is a Multi-Academy Trust comprising of 2 secondary schools and 6 primary schools located across Luton and Slough. This tender process relates to 5 of the schools within the Luton area as listed within paragraph C below.

B. The Contract period will be for 3 years initially with the option to extend for two further one year periods.

C. The estimated full contract value over the maximum 5-year duration is expected to be in the region of GBP 3 500 000.

D. The services are to be provided at the following addresses:

• St Margaret of Scotland Catholic Primary School, Rotheram Avenue, Luton, LU1 5PP.

• St Martin De Porres Catholic Primary School, Pastures Way, Luton, LU4 0PF.

• Cardinal Newman Catholic School A Specialist Science College, Warden Hill Road, Luton, LU2 7AE.

• St Mary's Catholic Primary School, Dunstable Road, Caddington, Luton, LU1 4BB.

• St Vincent's Catholic Primary School, Hammersmith Gardens, Houghton Regis, Dunstable, LU5 5RG.

E. It is envisaged that there are members of staff within the Local Government Pension Scheme (LGPS) who will be eligible to TUPE across.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 136-335854

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: BC-10660

Teitl: BC-10660 St Thomas Catholic Academies Trust Catering

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/11/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 8

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 8

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 8

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Compass Contract Services

02114954

Rivermead, Oxford Rd, Uxbridge

Greater London

UB9 4BF

UK

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.compass-group.com/en/index.html

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 3 500 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 3 334 830.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

St Thomas Catholic Academies Trust

St Josephs Catholic High School, Shaggy Calf Lane, Slough, SL2 5HW

Slough

SL2 5HW

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Royal Court of Justice

Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/06/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: James.Vaughan@schoolsbuyingclub.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55524000School catering servicesCatering services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru