Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: BC-10657 Wentworth Primary School Cleaning
Cyhoeddwyd gan: Wentworth Primary School
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

A. Wentworth Primary School is a primary school (Reception to Year 6) in Dartford, Kent with 588 pupils.

B. The school currently receives its cleaning provision from an outsourced provider.

C. The contract period will be for 3 years initially with the option to extend for two further one year periods.

D. Estimated full contract value is expected to be in the region of GBP 285 000.

E. The services are to be provided at the following address: Wentworth Drive, Dartford, Kent, DA1 3NG.

F. Additional information:

(a) workforce – Currently there is 1 x Non-Working Supervisor (15 hrs/week) and 9 x Cleaning Operatives (90 hrs/week). There is expected to be no LGPS applicable – this will be confirmed during the ITT stage.

(b) the school currently provides keys to the Non-Working Supervisor to access the school.

(c) cleaning consumables and bin liner costs are to be included in the contract.

(d) recruitment has historically been difficult, therefore having a local recruitment strategy will be important.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Wentworth Primary School

Wentworth Drive, Dartford, Kent, DA1 3NG

Dartford

UK

Person cyswllt: Alia Trevanion

Ffôn: +44 8452577050

E-bost: alia.trevanion@schoolsbuyingclub.com

NUTS: UKJ43

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.wentworthonline.co.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://in-tendhost.co.uk/schoolsbuyingclub

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

BC-10657 Wentworth Primary School Cleaning

Cyfeirnod: BC-10657

II.1.2) Prif god CPV

90919300

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

A. Wentworth Primary School is a primary school (Reception to Year 6) in Dartford, Kent with 588 pupils.

B. The school currently receives its cleaning provision from an outsourced provider.

C. The Contract period will be for 3 years initially with the option to extend for two further one year periods.

D. Estimated full contract value is expected to be in the region of GBP 285 000.

E. The services are to be provided at the following address: Wentworth Drive, Dartford, Kent, DA1 3NG.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 285 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90919300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ43


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

A. Wentworth Primary School is a primary school (Reception to Year 6) in Dartford, Kent with 588 pupils.

B. The school currently receives its cleaning provision from an outsourced provider.

C. The contract period will be for 3 years initially with the option to extend for two further one year periods.

D. Estimated full contract value is expected to be in the region of GBP 285 000.

E. The services are to be provided at the following address: Wentworth Drive, Dartford, Kent, DA1 3NG.

F. Additional information:

(a) workforce – Currently there is 1 x Non-Working Supervisor (15 hrs/week) and 9 x Cleaning Operatives (90 hrs/week). There is expected to be no LGPS applicable – this will be confirmed during the ITT stage.

(b) the school currently provides keys to the Non-Working Supervisor to access the school.

(c) cleaning consumables and bin liner costs are to be included in the contract.

(d) recruitment has historically been difficult, therefore having a local recruitment strategy will be important.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 114-277980

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: BC-10657

Teitl: BC-10657 Wentworth Primary School Cleaning

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/12/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Total Support Services Ltd

02821660

Lynwood House, Crofton Road

Orpington

BR6 8QF

UK

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.tss-uk.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 285 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 343 657.95 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Wentworth Primary School

Wentworth Drive, Dartford, Kent, DA1 3NG

Dartford

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Royal Court of Justice

Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/06/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: alia.trevanion@schoolsbuyingclub.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90919300School cleaning servicesOffice, school and office equipment cleaning services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru