Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Concrete Loc Pad Foundations
Cyhoeddwyd gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: We are looking to engage with local Welsh suppliers to supply Concrete Loc Pad Foundations
Concrete spec has been amended to the following
C32/40
Maximum water cement ratio =0.5
Minimum cement content 340kg/m3
Max aggregate size 20mm
DC Class DC-3Z
Design Life 50 years
Initial quotes would be for 20 no 1mx1mx1m PCC signal base
20 no 1.2m long x 600mm diameter LOC pad bases
3 no Lamp column bases

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Siemens Mobility Limited

4th Floor, Exchange House 2,

Newport

NP20 1AA

UK

Louise Crew

+44 1249441441


http://www.siemens.com/mobility

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Siemens Mobility Limited

4th Floor, Exchange House 2,

Newport

NP20 1AA

UK


+44 1249441441


http://www.siemens.com/mobility

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Concrete Loc Pad Foundations

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

We are looking to engage with local Welsh suppliers to supply Concrete Loc Pad Foundations

Concrete spec has been amended to the following

C32/40

Maximum water cement ratio =0.5

Minimum cement content 340kg/m3

Max aggregate size 20mm

DC Class DC-3Z

Design Life 50 years

Initial quotes would be for 20 no 1mx1mx1m PCC signal base

20 no 1.2m long x 600mm diameter LOC pad bases

3 no Lamp column bases

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=111304.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44000000 Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  10 - 06 - 2021

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:111304)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  09 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44000000Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatusMaterials and Products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Powys
Gwynedd
Casnewydd
Caerdydd
Bro Morgannwg
Sir Fynwy
Blaenau Gwent
Caerffili
Merthyr Tudful
Cynon Taff Rhondda Cynon Tâf
Nedd Port Talbot
Abertawe
Sir Benfro

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru