Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Extending and Maintaining the Register of Social Care Workers – Engagement materials
Cyhoeddwyd gan: Social Care Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau: 02/07/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: A supplier is required to produce a range of products including (but not limited to), videos, fliers, printed materials, badges etc to support both new and existing registrants on the Social Care Wales database or registered care workers.
Please see the table in the ITT for a more in-depth idea of what is required.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Social Care Wales

Procurement, South Gate House, Wood Street,

Cardiff

CF10 1EW

UK

Steve Haines

+44 3003033444

procurement@socialcare.wales

http://www.socialcare.wales
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Extending and Maintaining the Register of Social Care Workers – Engagement materials

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

A supplier is required to produce a range of products including (but not limited to), videos, fliers, printed materials, badges etc to support both new and existing registrants on the Social Care Wales database or registered care workers.

Please see the table in the ITT for a more in-depth idea of what is required.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=111307.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

22000000 Printed matter and related products
22100000 Printed books, brochures and leaflets
22462000 Advertising material
32354000 Film products
79340000 Advertising and marketing services
79341400 Advertising campaign services
79400000 Business and management consultancy and related services
79421200 Project-design services other than for construction work
79810000 Printing services
79822500 Graphic design services
79930000 Specialty design services
79933000 Design support services
92100000 Motion picture and video services
92111100 Training-film and video-tape production
92111200 Advertising, propaganda and information film and video-tape production
92111210 Advertising film production
92111250 Information film production
1013 Conwy and Denbighshire
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

You must be able as either a sole supplier or as a consortium to deliver the goods and services as required in the tender documents.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     02 - 07 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   16 - 07 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:111307)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Combined ITT and Specification - Extending and Maintaining the Register - Final Version
Appendix 1 - Tender Cover Sheet
Appendix 2 – Technical Quality Response Document
Appendix 3 – Financial and Pricing Response Document
Appendix 4 - Social Care Wales Tone of Voice guide
Appendix 5 - Social Care Wales brand guidelines
Appendix 6 - Form of Tender
Gwahoddiad i Dendro a Manyleb - Ymestyn a chynnal y Gofrestr
Atodiad 1 -Taflen Glawr Tendr
Atodiad 2 - Dogfen Ymateb ansawdd
Atodiad 3 – Dogfen Ymateb ariannol
Atodiad 4 - Canllaw ein llais
Atodiad 5 - Canllawiau brand Gofal Cymdeithasol Cymru
Atodiad 6 - Ffurflenni Tendro

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  09 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@socialcare.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79340000Advertising and marketing servicesMarket and economic research; polling and statistics
79341400Advertising campaign servicesAdvertising services
92111210Advertising film productionMotion picture and video production services
22462000Advertising materialTrade-advertising material, commercial catalogues and manuals
92111200Advertising, propaganda and information film and video-tape productionMotion picture and video production services
79400000Business and management consultancy and related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79933000Design support servicesSpecialty design services
32354000Film productsParts of sound and video equipment
79822500Graphic design servicesComposition services
92111250Information film productionMotion picture and video production services
92100000Motion picture and video servicesRecreational, cultural and sporting services
22100000Printed books, brochures and leafletsPrinted matter and related products
22000000Printed matter and related productsPrinting and Publishing
79810000Printing servicesPrinting and related services
79421200Project-design services other than for construction workProject-management services other than for construction work
79930000Specialty design servicesMiscellaneous business and business-related services
92111100Training-film and video-tape productionMotion picture and video production services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
09/06/21Combined ITT and Specification - Extending and Maintaining the Register - Final VersionCombined ITT and Specification99.62 KB12
09/06/21Appendix 1 - Tender Cover SheetAppendix 1 - Tender Cover Sheet22.74 KB9
09/06/21Appendix 2 – Technical Quality Response DocumentAppendix 2 – Technical Quality Response Document35.39 KB7
09/06/21Appendix 3 – Financial and Pricing Response DocumentAppendix 3 – Financial and Pricing Response Document23.86 KB10
09/06/21Appendix 4 - Social Care Wales Tone of Voice guideAppendix 4 - Social Care Wales Tone of Voice guide467.02 KB7
09/06/21Appendix 5 - Social Care Wales brand guidelinesAppendix 5 - Social Care Wales brand guidelines3.29 MB7
09/06/21Appendix 6 - Form of TenderAppendix 6 - Form of Tender26.23 KB7
09/06/21Gwahoddiad i Dendro a Manyleb - Ymestyn a chynnal y GofrestrGwahoddiad i Dendro a Manyleb109.28 KB4
09/06/21Atodiad 1 -Taflen Glawr TendrAtodiad 1 -Taflen Glawr Tendr23.35 KB4
09/06/21Atodiad 2 - Dogfen Ymateb ansawddAtodiad 2 - Dogfen Ymateb ansawdd37.25 KB4
09/06/21Atodiad 3 – Dogfen Ymateb ariannolAtodiad 3 – Dogfen Ymateb ariannol24.20 KB4
09/06/21Atodiad 4 - Canllaw ein llaisAtodiad 4 - Canllaw ein llais483.04 KB4
09/06/21Atodiad 5 - Canllawiau brand Gofal Cymdeithasol CymruAtodiad 5 - Canllawiau brand Gofal Cymdeithasol Cymru3.13 MB4
09/06/21Atodiad 6 - Ffurflenni TendroAtodiad 6 - Ffurflenni Tendro27.06 KB4

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru