Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Heating, Ventilation, Air Conditioning, Gas Boiler and Water Systems Maintenance within HEIW
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NWSSP Procurement Services on behalf of Health Education and Improvement Wales (HEIW) wish to procure a agreement for the Heating, Ventilation, Air Conditioning, Gas Boiler and Water Systems (HVAC) maintenance at its Head Quarters Ty Dysgu. HEIW requires a full maintenance and service package of each requirement listed above.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Procurement

Procurement Services, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Rhian Sadler

+44 1443848606

rhian.sadler@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Heating, Ventilation, Air Conditioning, Gas Boiler and Water Systems Maintenance within HEIW

2.2

Disgrifiad o'r contract

NWSSP Procurement Services on behalf of Health Education and Improvement Wales (HEIW) wish to procure a agreement for the Heating, Ventilation, Air Conditioning, Gas Boiler and Water Systems (HVAC) maintenance at its Head Quarters Ty Dysgu. HEIW requires a full maintenance and service package of each requirement listed above.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71300000 Engineering services
71730000 Industrial inspection services
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


HEIW-ITT-87096
Whitehead Building Services

Lanyon House, Mission Court ,

Newport

NP202DW

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

HEIW-ITT-87096

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  25 - 05 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

6

5.4

Gwybodaeth Arall

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:111311)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  09 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: rhian.sadler@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71300000Engineering servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71730000Industrial inspection servicesMonitoring and control services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Casnewydd
Bro Morgannwg
Torfaen
Blaenau Gwent
Caerffili
Merthyr Tudful
Cynon Taff Rhondda Cynon Tâf

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
APR363149: Heating, Ventilation, Air Conditioning, Gas Boiler and Water Systems Maintenance within HEIW
Dyddiad Cyhoeddi: 28/04/21
Dyddiad Cau: 10/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
JUN364578: Heating, Ventilation, Air Conditioning, Gas Boiler and Water Systems Maintenance within HEIW
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru