Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Scour Protection Works 2021/22 - Package 2
Cyhoeddwyd gan: Conwy County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau: 08/07/21
Amser Cau: 16:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The works will include general site preparation, civil works, drainage, earthworks, walling, and landscaping as noted in the following sub headings for the five sites.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Conwy County Borough Council

Environment, Roads & Facilities , Bodlondeb, Bangor Road,

Conwy

LL32 8DU

UK

Iain Hayes

+44 1492574000

erf.procurement@conwy.gov.uk

http://www.conwy.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Scour Protection Works 2021/22 - Package 2

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The works will include general site preparation, civil works, drainage, earthworks, walling, and landscaping as noted in the following sub headings for the five sites.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=111080.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45213130 Bank construction work
45220000 Engineering works and construction works
45221100 Construction work for bridges
45221110 Bridge construction work
45221111 Road bridge construction work
45221119 Bridge renewal construction work
45232450 Drainage construction works
45233100 Construction work for highways, roads
45233120 Road construction works
45233130 Construction work for highways
45246100 River-wall construction
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As detailed in the tender documents

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Tenderers must satisfy themselves that they have the necessary experience and resources to complete the works in accordance with the scope and timescales identified in the tender documents

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 07 - 2021  Amser   16:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   12 - 07 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:111080)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ERCF2103N Vol 1 ITT
ERCF2103N Scour Protection Package 2 - Volume 2 - Contract Data (ID 13717)
ERCF2103N Volume 3 Scope & SI
ERCF2103N Scour Protection Package 2 - Volume 4 - Drawings (ID 14146)
ERCF2103N Volume 5 PCI
ERCF2103N Package 2 - Bilingual Advert (ID 14195)

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  09 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: erf.procurement@conwy.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45213130Bank construction workConstruction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
45221110Bridge construction workConstruction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45221119Bridge renewal construction workConstruction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45221100Construction work for bridgesConstruction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45233130Construction work for highwaysConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45233100Construction work for highways, roadsConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45232450Drainage construction worksAncillary works for pipelines and cables
45220000Engineering works and construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
45246100River-wall constructionRiver regulation and flood control works
45221111Road bridge construction workConstruction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45233120Road construction worksConstruction, foundation and surface works for highways, roads

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
09/06/21ERCF2103N Vol 1 ITTVolume 1 - Instructions to Tenderers289.27 KB15
09/06/21ERCF2103N Scour Protection Package 2 - Volume 2 - Contract Data (ID 13717)Volume 2 - Contract Data and Quality Questionnaire289.13 KB14
09/06/21ERCF2103N Volume 3 Scope & SIVolume 3 - Scope and Site Information466.23 KB17
09/06/21ERCF2103N Scour Protection Package 2 - Volume 4 - Drawings (ID 14146)Volume 4 - Drawings18.97 MB17
09/06/21ERCF2103N Volume 5 PCIVolume 5 - Pre-Construction Information177.64 KB12
09/06/21ERCF2103N Package 2 - Bilingual Advert (ID 14195)Bi-lingual Advert99.12 KB10

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru