Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supported Accommodation Service for Homeless Vulnerable/Complex Needs People
Cyhoeddwyd gan: Rhondda Cynon Taf CBC
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Dyfarnu - Cyflenwr(au) Llwy
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Martins Close was commissioned as a supported accommodation move on option and is the agreed pathway for individuals who have been placed in temporary accommodation. including those placed in bed and breakfast accommodation and hostels in RCT. The project provides up to 9 months additional supported accommodation for single homeless people with complex needs. This project will provide a psychologically-informed short-term accommodation and support both male and female single homeless people. The contract term is for 3 year plus a 2 year extension 180000 GBP per year
CPV: 98341000.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad dyfarnu contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Rhondda Cynon Taf CBC

The Pavilions, Clydach Vale

Tonypandy

CF40 2XX

UK

Ffôn: +44 1443

E-bost: procurement@rctcbc.gov.uk

NUTS: UKL15

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.rctcbc.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0276

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Supported Accommodation Service for Homeless Vulnerable/Complex Needs People

Cyfeirnod: RCT/PSS/S264/20

II.1.2) Prif god CPV

98341000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Martins Close was commissioned as a supported accommodation move on option and is the agreed pathway for individuals who have been placed in temporary accommodation. including those placed in bed and breakfast accommodation and hostels in RCT. The project provides up to 9 months additional supported accommodation for single homeless people with complex needs. This project will provide a psychologically-informed short-term accommodation and support both male and female single homeless people. The contract term is for 3 year plus a 2 year extension 180000 GBP per year

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 214 512.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Martins Close, Abercynon, RCT, South Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The project will provide supported accommodation for single homeless people aged 18 and over who have been referred to the project and assessed as homeless and in need of support. The primary objective is to alleviate homelessness or prevent homelessness reoccurring.

The project will provide move on accommodation from Temporary Accommodation and offer service users with one to one support to help identify their needs, expectations and aspirations. Service users will participate in a range of planned activities that have been specifically designed to develop the skills they will need to manage a home.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The term of the contract is 3 years with and option to extend for up to a further 2 years.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.11) Prif nodweddion y weithdrefn ddyfarnu:

As per Instruction to Tender doc

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 203-495004

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Pobl Care and Support

Exchange House, The Old Post Office, High Street

Newport

NP201AA

UK

Ffôn: +44 1633233811

NUTS: UKL21

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 241 512.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

All communication for this procurement will be conducted via the eTenderWales portal. It is the tenderersresponsibility to ensure their contact details within eTenderWales are accurate. If you have any questions or require any clarifications these must be submitted via the “Messages” function within the portal as soon as possible.

The Council reserves the right to award all, part or none of the business forming the subject matter of this procurement and to abandon, halt, postpone this procurement at any time. Under no circumstances will the Council incur any liability (including, but not limited to, liability as to costs) in respect of this procurement exercise, the abandonment of the same, or any documentation issued as part of this procurement exercise.

It is proposed that existing service will transfer to the new contract. It is therefore expected that The Transfer of Undertakings (Protection of Employment) — TUPE shall apply. The detail as to the transitional arrangements will be set out in the invitation to tender documentation.

(WA Ref:111292)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

09/06/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@rctcbc.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
98341000Accommodation servicesAccommodation and office services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT348157: Supported Accommodation Service for Homeless Vulnerable/Complex Needs People
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau: 13/11/20
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Rhondda Cynon Taf CBC
JUN364582: Supported Accommodation Service for Homeless Vulnerable/Complex Needs People
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Dyfarnu - Cyflenwr(au) Llwy
Enw'r awdurdod: Rhondda Cynon Taf CBC

Copyright © GwerthwchiGymru