Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Study of Cyber Resilience in Education Settings
Cyhoeddwyd gan: Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Welsh Ministers are aiming to procure a contract to develop understanding of the quality, appropriateness and robustness of cyber resilience in education settings in Wales. The research will encompass education settings from primary school through to Further Education.
The overall aim of the study is to establish the degree to which education organisations in Wales are cyber resilient.
The specific objectives are to:
a) Understand what good practice in cyber resilience looks like in education settings in Wales and elsewhere in the UK.
b) Assess current cyber resilience within education settings in Wales with a focus on:
• current cyber arrangements, including business continuity plans and whether these include common cyber events;
• security strategies, policies and a positive cyber culture;
• cyber-incident response capabilities of educational organisations;
• what governance structures and processes are in place for dealing with a cyber-attack and how these differ from business as usual processes.
c) Make recommendations for policy that focus on key mechanisms that education settings in Wales could implement to improve their resilience to cyber-attacks, whilst considering economic and social challenges for educational settings in successful implementation.
The full specification sets out what is required and provides suggestions on methodology for meeting the research aims.
To submit your tender please visit https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml and search for itt_84823 Study of Cyber Resilience in Education Settings

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Welsh Government

Corporate Procurement Services, Cathays Park,

Cardiff

CF10 3NQ

UK

Gerrard O'Neill

+44 3000257095


https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Study of Cyber Resilience in Education Settings

2.2

Disgrifiad o'r contract

The Welsh Ministers are aiming to procure a contract to develop understanding of the quality, appropriateness and robustness of cyber resilience in education settings in Wales. The research will encompass education settings from primary school through to Further Education.

The overall aim of the study is to establish the degree to which education organisations in Wales are cyber resilient.

The specific objectives are to:

a) Understand what good practice in cyber resilience looks like in education settings in Wales and elsewhere in the UK.

b) Assess current cyber resilience within education settings in Wales with a focus on:

• current cyber arrangements, including business continuity plans and whether these include common cyber events;

• security strategies, policies and a positive cyber culture;

• cyber-incident response capabilities of educational organisations;

• what governance structures and processes are in place for dealing with a cyber-attack and how these differ from business as usual processes.

c) Make recommendations for policy that focus on key mechanisms that education settings in Wales could implement to improve their resilience to cyber-attacks, whilst considering economic and social challenges for educational settings in successful implementation.

The full specification sets out what is required and provides suggestions on methodology for meeting the research aims.

To submit your tender please visit https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml and search for itt_84823 Study of Cyber Resilience in Education Settings

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72212730 Security software development services
72212732 Data security software development services
72222000 Information systems or technology strategic review and planning services
72222100 Information systems or technology strategic review services
72223000 Information technology requirements review services
73000000 Research and development services and related consultancy services
73110000 Research services
73200000 Research and development consultancy services
73210000 Research consultancy services
73300000 Design and execution of research and development
79310000 Market research services
79315000 Social research services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

69310 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Ipsos Mori

3 Thomas More Square,

London

E1W1YW

UK
www.ipsos-mori.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

C151/2020/2021

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  24 - 05 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:111320)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  09 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72212732Data security software development servicesProgramming services of application software
73300000Design and execution of research and developmentResearch and development services and related consultancy services
72222000Information systems or technology strategic review and planning servicesSystems and technical consultancy services
72222100Information systems or technology strategic review servicesInformation systems or technology strategic review and planning services
72223000Information technology requirements review servicesSystems and technical consultancy services
79310000Market research servicesMarket and economic research; polling and statistics
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services
73110000Research servicesResearch and experimental development services
72212730Security software development servicesProgramming services of application software
79315000Social research servicesMarket research services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB358960: Study of Cyber Resilience in Education Settings
Dyddiad Cyhoeddi: 15/02/21
Dyddiad Cau: 24/03/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Welsh Government
JUN364587: Study of Cyber Resilience in Education Settings
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Welsh Government

Copyright © GwerthwchiGymru