Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: UWTSD2021/138. Preventative and Reactive Tree Management Service Contract
Cyhoeddwyd gan: University of Wales Trinity Saint David
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/21
Dyddiad Cau: 05/07/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The University of Wales Trinity Saint David (hereinafter referred to as the University, or UWTSD) wish to appoint a Service Provider who are able to provide a preventative and reactive Tree Management Services, across its Estate.
Appointed Service Providers must possess the expertise, qualifications and ability to undertake the full range of arboriculture services stated within this Scope of Requirements

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus,

Carmarthen

SA31 3EP

UK

Heidi Davies, Procurement Manager

+44 1267676767


http://www.tsd.ac.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Sell2Wales Website
UK
www.sell2wales.gov.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Sell2Wales Postbox
UK
www.sell2wales.gov.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

UWTSD2021/138. Preventative and Reactive Tree Management Service Contract

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The University of Wales Trinity Saint David (hereinafter referred to as the University, or UWTSD) wish to appoint a Service Provider who are able to provide a preventative and reactive Tree Management Services, across its Estate.

Appointed Service Providers must possess the expertise, qualifications and ability to undertake the full range of arboriculture services stated within this Scope of Requirements

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=111324.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

03452000 Trees
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

UWTSD2021/138.

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     05 - 07 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   09 - 07 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:111324)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Its essential that Tenderers are National Proficiency Tests Council (NPTC) certified (or equivalent), as a minimum, with all tree work carried out in accordance to the British Standard BS3993:2010 Tree Work Recommendations. Failure to confirm the above as part of your tender submission may result in exclusion from the Evaluation process.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

UWTSD2021.138. Document 1 - Tendering Information and Instructions
UWTSD2021.138. Document 2 - Specification
UWTSD2021.138. Document 3 - Terms and Conditions
UWTSD2021.138. Pricing Schedule

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77000000Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural servicesAgriculture and Food
03452000TreesTree-nursery products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
10/06/21UWTSD2021.138. Document 1 - Tendering Information and InstructionsDocument 1 - Tendering Information and Instructions208.06 KB18
10/06/21UWTSD2021.138. Document 2 - SpecificationDocument 2 - Tender Specification324.81 KB22
10/06/21UWTSD2021.138. Document 3 - Terms and ConditionsDocument 3 - Terms and Conditions205.38 KB13
10/06/21UWTSD2021.138. Pricing SchedulePricing Schedule106.70 KB15

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru