Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Permanent Bee Friendly Planting and Summer Floral Displays
Cyhoeddwyd gan: Chepstow Town Council
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: To supply and plant bee friendly planting to in situ barrels and maintain half yearly.
To supply, plant and install summer floral displays in hanging baskets, barrier baskets and self watering tiered structures.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Chepstow Town Council

The Town Council Offices, The Gatehouse, High street,

Chepstow

NP16 5LH

UK

Lucy Allen

+44 1291626370

clerk@chepstow.co.uk

+44 1291628102
http://www.chepstow.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Permanent Bee Friendly Planting and Summer Floral Displays

2.2

Disgrifiad o'r contract

To supply and plant bee friendly planting to in situ barrels and maintain half yearly.

To supply, plant and install summer floral displays in hanging baskets, barrier baskets and self watering tiered structures.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

51000000 Installation services (except software)
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Boverton Nurseries Ltd

Mill Road, Boverton,

Llantwit Major

Cf611UH

UK
www.bovertonnurseries.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  25 - 09 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:111328)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  10 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: clerk@chepstow.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77000000Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural servicesAgriculture and Food
51000000Installation services (except software)Other Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Sir Fynwy

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG341138: Permanent Bee Friendly Planting and Summer Floral Displays
Dyddiad Cyhoeddi: 06/08/20
Dyddiad Cau: 11/09/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Chepstow Town Council
JUN364590: Permanent Bee Friendly Planting and Summer Floral Displays
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Chepstow Town Council

Copyright © GwerthwchiGymru