Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: SU166(21) Occupational Health Physician services
Cyhoeddwyd gan: Swansea University
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/21
Dyddiad Cau: 24/06/21
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Swansea University operates an in-house Occupational Health (OH) Service. They look after all University Staff and healthcare students from College of Human and Health Science and Swansea University Medical School and other students requiring health risk assessments/surveillance.
The team are line managed by the Occupational Health Manager and consists of six clinical staff including professional and qualified Occupational Health Nurse Advisors, Occupational Health Mental Health Advisors and Registered General Nurses supported by three administrators. All in-house Clinical staff undertake the provision of guidance, management referrals, medical post-employment assessment and advice, return to work support, fitness to work reviews, immunisations and vaccinations programmes and monitoring employees at risk from exposure to working methods/processes.
Scope
The scope of the requirement is to provide a range of health services to staff and students. These services include:
• Guidance/signposting
• Management referrals/self referrals
• Medical pre/post-employment assessment and advice
• Return to work support
• Fitness to work reviews
• Immunisations and vaccinations programmes
• Monitoring employees at risk from exposure to working methods/processes which may include Hand Arm Vibration Assessments
• Fitness to practice student assessments
These services are to be provided 2 days a month between the hours of 8.30am and 4pm. The services are to be provided at the Occupational Health Department on Singleton Campus. Singleton Park, Swansea SA2 8PP.
The contract will be for an initial 2 year period with two 1 year extension options (2+1+1).

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Swansea University

Procurement - VC's Office, Swansea University, Singleton Park,

Swansea

SA2 8PP

UK

Chris Grant

+44 1792602779

procurement@swansea.ac.uk

www.swansea.ac.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Swansea University

Procurement - VC's Office, Swansea University, Singleton Park,

Swansea

SA2 8PP

UK


+44 1792602779

procurement@swansea.ac.uk

www.swansea.ac.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

SU166(21) Occupational Health Physician services

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Swansea University operates an in-house Occupational Health (OH) Service. They look after all University Staff and healthcare students from College of Human and Health Science and Swansea University Medical School and other students requiring health risk assessments/surveillance.

The team are line managed by the Occupational Health Manager and consists of six clinical staff including professional and qualified Occupational Health Nurse Advisors, Occupational Health Mental Health Advisors and Registered General Nurses supported by three administrators. All in-house Clinical staff undertake the provision of guidance, management referrals, medical post-employment assessment and advice, return to work support, fitness to work reviews, immunisations and vaccinations programmes and monitoring employees at risk from exposure to working methods/processes.

Scope

The scope of the requirement is to provide a range of health services to staff and students. These services include:

• Guidance/signposting

• Management referrals/self referrals

• Medical pre/post-employment assessment and advice

• Return to work support

• Fitness to work reviews

• Immunisations and vaccinations programmes

• Monitoring employees at risk from exposure to working methods/processes which may include Hand Arm Vibration Assessments

• Fitness to practice student assessments

These services are to be provided 2 days a month between the hours of 8.30am and 4pm. The services are to be provided at the Occupational Health Department on Singleton Campus. Singleton Park, Swansea SA2 8PP.

The contract will be for an initial 2 year period with two 1 year extension options (2+1+1).

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=111334

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

75122000 Administrative healthcare services
85100000 Health services
85140000 Miscellaneous health services
85147000 Company health services
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

SU166(21)

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     24 - 06 - 2021  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 07 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:111334)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@swansea.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: procurement@swansea.ac.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
75122000Administrative healthcare servicesAdministrative services of agencies
85147000Company health servicesMiscellaneous health services
85100000Health servicesHealth and social work services
85140000Miscellaneous health servicesHealth services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru