Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Inswleiddio Wal Allanol a Gwaith Cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan: Vale of Glamorgan Council
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/21
Dyddiad Cau: 27/07/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Ailwampio rhannau allanol chwe deg un (61) eiddo domestig ar draws ardal Bro Morgannwg.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn,

BARRY

CF63 4RU

UK

Rosalie Malcolm

+44 1446709767

rmalcolm@valeofglamorgan.gov.uk

http://www.valeofglamorgan.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Inswleiddio Wal Allanol a Gwaith Cysylltiedig

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Ailwampio rhannau allanol chwe deg un (61) eiddo domestig ar draws ardal Bro Morgannwg.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=111211 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45261900 Roof repair and maintenance work
45262522 Masonry work
45320000 Insulation work
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Mae’r gwaith yn cynnwys cyflenwi a gosod inswleiddiad yn y wal allanol, clymau wal newydd, bondoeau, estyll tywydd a chafnau dŵr glaw, canopïau newydd, llwybrau cerdded a grisiau, trwsio neu dynnu simneiau, gwaith ar y to, dymchwel estyniad presennol ac atgyweirio adeiladau allan.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

xxx

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

VOG/RM032/21

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     27 - 07 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   31 - 08 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:111211)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Fel y nodwyd yn y dogfennau tendro.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
16/06/21 12:13ADDED FILE: Master Work items spreadsheet

Spreadsheet giving specific property information.
Prif Gyswllt: rmalcolm@valeofglamorgan.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45320000Insulation workBuilding installation work
45262522Masonry workSpecial trade construction works other than roof works
45261900Roof repair and maintenance workErection and related works of roof frames and coverings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
10/06/21EWI61 ITTInvitation to Tender411.50 KB29
10/06/21EWI61 PQQAppendix C350.00 KB18
10/06/21EWI61 TRAppendix D35.50 KB27
10/06/21EWI61 SOWAppendix E211.50 KB22
10/06/21EWI61 WORKAppendix F144.95 KB23
10/06/21EWI61 PCIAppendix G276.00 KB20
10/06/21EWI61 TAL20 01 01 - 5 Andrew RdDrawing148.12 KB18
10/06/21EWI61 TAL20 01 02 - 48 Andrew RdDrawing149.02 KB16
10/06/21EWI61 TAL20 01 03 - 53 Andrew RdDrawing163.03 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 04 - 63 Andrew RdDrawing143.90 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 05 - 65 Andrew RdDrawing127.01 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 06 - 73 Andrew RdDrawing144.79 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 07 - 84 Andrew RdDrawing127.58 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 08 - 22 Bedford RiseDrawing150.12 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 09 - 13 Crawshay DriveDrawing129.16 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 10 - 8 De Clare CourtDrawing148.71 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 11 - 32 Dylan CrescentDrawing127.06 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 12 - 50 Pendine CloseDrawing136.76 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 13 - 7 St Pauls AveDrawing134.53 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 14 - 2 Stradling PlaceDrawing128.65 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 15 - 7 The GreenDrawing126.50 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 16 - 50 TrebeferadDrawing128.52 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 17 - 7 Castle GreenDrawing128.31 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 18 - 12 Lougher PlaceDrawing127.07 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 19 - 9 Andrew RdDrawing125.87 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 20 - 9 Stradling PlaceDrawing136.87 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 21 - 12 Stradling PlaceDrawing136.51 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 22 - 19 Fitzhamon AveDrawing136.80 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 23 - 31 St Davids AveDrawing130.55 KB15
10/06/21EWI61 TAL20 01 24 - 69 Fitzhamon AveDrawing130.45 KB15
10/06/21EWI61 Draft specification - Dash render EPS - EWI Programme Lot 2Specification3.10 MB23
10/06/21EWI61 Draft specification - Premium Acrylic EPS - EWI Programme Lot 2Specification3.58 MB24
10/06/21EWI61 ewi eaves detailsSpecification234.36 KB16
10/06/21EWI61 RB-FB-2014 Rubberbond Installation ManualSpecification1.73 MB16
10/06/21EWI61 Rubberbond Fleeceback NBS J42-Cold-TimberSpecification274.38 KB15
10/06/21EWI61 Rubberbond-Contractor-Brochure_FinalSpecification1.36 MB16
10/06/21EWI61 Swish Roofline Design GuideSpecification1.48 MB17
10/06/21EWI61 tarmac path specSpecification127.59 KB15
10/06/21EWI61 - SPECIFICATION A - Warm Deck over existing roof coveringSpecification15.65 KB15
10/06/21EWI61 - SPECIFICATION B - Warm Deck on existing roof structure - rubberbondSpecification16.20 KB15
10/06/21EWI61 - SPECIFICATION C - Cold Deck on existing roof structureSpecification15.77 KB15
10/06/21EWI61 - SPECIFICATION D - Cold Deck on existing roof coveringSpecification15.76 KB15
10/06/21EWI61 - SPECIFICATION E - Fascias, Soffits & RWGSpecification15.43 KB15
10/06/21EWI61 - SPECIFICATION F - Concrete Tile Roofing SpecificationSpecification33.50 KB15
10/06/21EWI61 - SPECIFICATION G - Fibre Cement Slate Roofing SpecificationSpecification33.00 KB15
10/06/21EWI61 - SPECIFICATION J - Cavity Clearance SpecificationSpecification104.63 KB16
10/06/21EWI61 - SPECIFICATION K - Paths & StepsSpecification19.76 KB16
16/06/21MASTER WORK ITEMS SPREADSHEET - 61 PROPERTIES EWI 2020Spreadsheet giving specific property information.21.67 KB14

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru