Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Horizon Project Coordinator
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/21
Dyddiad Cau: 02/07/21
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The HORIZON project is led by Powys Teaching Health Board in partnership with Powys County Council. HORIZON aims to strategically embed person-centred creativity at the heart of mental health, health and wellbeing practice.
The project involves working closely with services and health professionals to support the co-curation of creative arts and eco-therapy interventions between mental health service users, patients, creatives and arts practitioners.
The HORIZON Project Coordinator will lead on the planning, organising, delivery and evaluation of a focused, programme of arts and ecotherapy interventions / experiences / participatory workshops for people. The role will include a coordination overview on all aspects of project delivery.
Please see documents on the MultiQuote platform for further information - https://suppliers.multiquote.com/Page/Login.aspx, the reference is RA303661

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Procurement, Alder House, Alder Court,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Deborah Evans

+44 1745366808

deborah.evans6@wales.nhs.uk

http://www.procurement.wales.nhs.uk
https://suppliers.multiquote.com/Page/Login.aspx
https://suppliers.multiquote.com/Page/Login.aspx

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Horizon Project Coordinator

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The HORIZON project is led by Powys Teaching Health Board in partnership with Powys County Council. HORIZON aims to strategically embed person-centred creativity at the heart of mental health, health and wellbeing practice.

The project involves working closely with services and health professionals to support the co-curation of creative arts and eco-therapy interventions between mental health service users, patients, creatives and arts practitioners.

The HORIZON Project Coordinator will lead on the planning, organising, delivery and evaluation of a focused, programme of arts and ecotherapy interventions / experiences / participatory workshops for people. The role will include a coordination overview on all aspects of project delivery.

Please see documents on the MultiQuote platform for further information - https://suppliers.multiquote.com/Page/Login.aspx, the reference is RA303661

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71248000 Supervision of project and documentation
75112100 Administrative development project services
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

RA303661

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     02 - 07 - 2021  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   09 - 07 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:111345)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: deborah.evans6@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
75112100Administrative development project servicesAdministrative services for business operations
71248000Supervision of project and documentationArchitectural, engineering and planning services
79620000Supply services of personnel including temporary staffRecruitment services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru