Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Fabricaation of RO plant
Cyhoeddwyd gan: Elentec Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/21
Dyddiad Cau: 25/06/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Specification sheet for membrane plant:
A membrane plant is required to process a high salinity feedwater (~40 g/L). The desired maximum production rate for permeate is 1 tonne per hour. The membrane plant should consist of:
 Pressure gauges.
 Permeate and retentate flow meters.
 Temperature sensor.
 Permeate conductivity meter.
 A suitable feed pump to allow 80bar normal operation.
 A recirculation pump to avoid mass transfer and fouling effects.
 A pressure relief system.
 A valve arrangement to facilitate use of one 8” membrane module or four 8” modules in parallel.
 A feed tank of 1000L.
 Ideally the plant will come on two frameworks, with the pumps and equipment on one frame and the membrane housings horizontally mounted vertically on top of one another on a second frame to meet with space constraints.
The plant should be configured for manual operation; however, the pumps will be incorporated into an existing control system and will be operated and powered from there.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Elentec Ltd

18 Castle Street,

Beaumaris

LL58 8AP

UK

John Bostock

+44 7798876874

john.bostock@elentec.co.uk

www.elentec.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Elentec Ltd

18 Castle Street,

Beaumaris

LL58 8AP

UK


+44 7798876874

john.bostock@elentec.co.uk

www.elentec.co.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Elentec Ltd

18 Castle Street,

Beaumaris

LL58 8AP

UK


+44 7798876874

john.bostock@elentec.co.uk

www.elentec.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Fabricaation of RO plant

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Specification sheet for membrane plant:

A membrane plant is required to process a high salinity feedwater (~40 g/L). The desired maximum production rate for permeate is 1 tonne per hour. The membrane plant should consist of:

 Pressure gauges.

 Permeate and retentate flow meters.

 Temperature sensor.

 Permeate conductivity meter.

 A suitable feed pump to allow 80bar normal operation.

 A recirculation pump to avoid mass transfer and fouling effects.

 A pressure relief system.

 A valve arrangement to facilitate use of one 8” membrane module or four 8” modules in parallel.

 A feed tank of 1000L.

 Ideally the plant will come on two frameworks, with the pumps and equipment on one frame and the membrane housings horizontally mounted vertically on top of one another on a second frame to meet with space constraints.

The plant should be configured for manual operation; however, the pumps will be incorporated into an existing control system and will be operated and powered from there.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=111352.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

14000000 Mining, basic metals and related products
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

1 system

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Must have experience of RO plant fabrication.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     25 - 06 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   30 - 06 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:111352)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Life Demine

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: john.bostock@elentec.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: john.bostock@elentec.co.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: john.bostock@elentec.co.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
14000000Mining, basic metals and related productsMining and Ores

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru