Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Thornhill (NP44) EWI & Roofing Works
Cyhoeddwyd gan: Hafod Housing Association
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Hafod are seeking to appoint a suitably skilled and experienced Contractor to carry out EWI and Roofing works at a site located in Thornhill, Cwmbran (NP44). The works will include roof renewals and installation of EWI, as well as rectifying existing EWI installations to provide additional coverage.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Hafod Housing Association

St Hilary Court, Copthorne Way, Culverhouse Cross,

CARDIFF

CF5 6ES

UK

Briony Phillips

+44 8000248968


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Thornhill (NP44) EWI & Roofing Works

2.2

Disgrifiad o'r contract

Hafod are seeking to appoint a suitably skilled and experienced Contractor to carry out EWI and Roofing works at a site located in Thornhill, Cwmbran (NP44). The works will include roof renewals and installation of EWI, as well as rectifying existing EWI installations to provide additional coverage.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44112400 Roof
45260000 Roof works and other special trade construction works
45261210 Roof-covering work
45261211 Roof-tiling work
45261320 Guttering work
45261410 Roof insulation work
45261900 Roof repair and maintenance work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Thomas Cms Holdings Ltd

Fairleap House, Brecon Road, Hirwaun,

Aberdare

CF449NS

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  10 - 06 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:111351)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  10 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45261320Guttering workErection and related works of roof frames and coverings
45320000Insulation workBuilding installation work
44112400RoofMiscellaneous building structures
45261410Roof insulation workErection and related works of roof frames and coverings
45261900Roof repair and maintenance workErection and related works of roof frames and coverings
45260000Roof works and other special trade construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
45261210Roof-covering workErection and related works of roof frames and coverings
45261211Roof-tiling workErection and related works of roof frames and coverings
45321000Thermal insulation workInsulation work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
APR363183: Thornhill (NP44) EWI & Roofing Works
Dyddiad Cyhoeddi: 30/04/21
Dyddiad Cau: 08/06/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Hafod Housing Association
JUN364609: Thornhill (NP44) EWI & Roofing Works
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Hafod Housing Association

Copyright © GwerthwchiGymru