Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Painting and Decorating Framework
Cyhoeddwyd gan: Adra (Tai) Cyf
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Adra will soon be going out to tender seeking Painters and Decorators to assist our in-house repairs team to paint and decorate our tenanted and void homes.
We are looking at the possibility of splitting the framework into 7 geographical lots across north Wales; (with contractors able to apply for a single or a number of these lots)
- Arfon
- Dwyfor
- Meirionydd
- Conwy
- Denbighshire
- Flintshire
- Wrexham

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Adra (Tai) Cyf

PO Box 206,

Bangor

LL57 9DS

UK

Caffael / Procurement

+44 3001238084

caffael@adra.co.uk

http://adra.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Adra (Tai) Cyf

PO Box 206,

Bangor

LL57 9DS

UK


+44 3001238084


http://adra.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Painting and Decorating Framework

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Adra will soon be going out to tender seeking Painters and Decorators to assist our in-house repairs team to paint and decorate our tenanted and void homes.

We are looking at the possibility of splitting the framework into 7 geographical lots across north Wales; (with contractors able to apply for a single or a number of these lots)

- Arfon

- Dwyfor

- Meirionydd

- Conwy

- Denbighshire

- Flintshire

- Wrexham

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=111367.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45440000 Painting and glazing work
45442100 Painting work
79931000 Interior decorating services
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  28 - 06 - 2021

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:111367)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: caffael@adra.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79931000Interior decorating servicesSpecialty design services
45440000Painting and glazing workBuilding completion work
45442100Painting workApplication work of protective coatings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru