Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

The Provision of Telecoms and Associated Services

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 22 Mehefin 2022
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 22 Mehefin 2022

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-0348e8
Cyhoeddwyd gan:
Places For People
ID Awudurdod:
AA78315
Dyddiad cyhoeddi:
22 Mehefin 2022
Dyddiad Cau:
05 Awst 2022
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Places for People are seeking to appoint a sole supplier of the provision of telephony services and related management services.

Places for People are looking to transition away from analogue services ahead of the copper switch off in 2025. The transition is a key objective for Places for People, and will be looking to start this work as soon as the provider has been appointed.

Places for People are also looking for a sole supplier who can provide high levels of customer services and establish a full range of management information, KPI’s and metrics to provide technical and management reporting against specific SLAs to cover availability, performance, quality, and provisioning of the service. As well as offering a cost effective and forward-thinking solution(s) that are fit for purpose as the estate changes over the duration of the contract.

In addition, proactively identifying what services are required, what is available and begin the process of replacing services and by providing a flexible and innovative approach when reviewing site requirements.

Please note that Avaya and SBCs are not required as part of this contract.

Overview of services to be supplied but not limited to:

• Calls & lines

• Broadband services

• Router management

• WLR rental (PSTN, rental)

• WLR call traffic

• Unified Communications solutions

• Wi-Fi solutions

• Call recording

• Network cabling (fibre)

• CRM integration

• Simplified monthly billing and relevant monitoring, management and reporting

• Migration of service from incumbent supplier (if required) and the management of any third parties required to migrate and deliver the service.

• Complete management of installation and transitions services.

• Ongoing support and maintenance services.

Places for People will be looking to appoint a sole provider for the initial contract term of 3 years with the option to extend the contract for a further 2 years (3+2).

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Places for People

4 The Pavilions

Preston

PR2 2YB

UK

Ffôn: +44 1772897200

E-bost: purchasing@placesforpeople.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.placesforpeople.co.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Telecommunications-services./723974Q3EF


AGellir cael gwybodaeth ychwanegol o gyfeiriad arall:

Places for People

4 The Pavilions

Preston

PR2 2YB

UK

Ffôn: +44 177289720

E-bost: purchasing@placesforpeople.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.placesforpeople.co.uk

Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-title/S648HQ5J4T


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

The Provision of Telecoms and Associated Services

Cyfeirnod: Telecoms/JW/AM/NJ/2022

II.1.2) Prif god CPV

64200000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Places for People are seeking to appoint a sole supplier of the provision of telephony services and related management services.

Places for People are looking to transition away from analogue services ahead of the copper switch off in 2025. The transition is a key objective for Places for People, and will be looking to start this work as soon as the provider has been appointed.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 800 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Places for People are seeking to appoint a sole supplier of the provision of telephony services and related management services.

Places for People are looking to transition away from analogue services ahead of the copper switch off in 2025. The transition is a key objective for Places for People, and will be looking to start this work as soon as the provider has been appointed.

Places for People are also looking for a sole supplier who can provide high levels of customer services and establish a full range of management information, KPI’s and metrics to provide technical and management reporting against specific SLAs to cover availability, performance, quality, and provisioning of the service. As well as offering a cost effective and forward-thinking solution(s) that are fit for purpose as the estate changes over the duration of the contract.

In addition, proactively identifying what services are required, what is available and begin the process of replacing services and by providing a flexible and innovative approach when reviewing site requirements.

Please note that Avaya and SBCs are not required as part of this contract.

Overview of services to be supplied but not limited to:

• Calls & lines

• Broadband services

• Router management

• WLR rental (PSTN, rental)

• WLR call traffic

• Unified Communications solutions

• Wi-Fi solutions

• Call recording

• Network cabling (fibre)

• CRM integration

• Simplified monthly billing and relevant monitoring, management and reporting

• Migration of service from incumbent supplier (if required) and the management of any third parties required to migrate and deliver the service.

• Complete management of installation and transitions services.

• Ongoing support and maintenance services.

Places for People will be looking to appoint a sole provider for the initial contract term of 3 years with the option to extend the contract for a further 2 years (3+2).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 800 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the agreement by a period of 24 months in accordance with the terms set out in the agreement.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the agreement by a period of 24 months in accordance with the terms set out in the agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-title/S648HQ5J4T

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 05/08/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 05/08/2022

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Telecommunications-services./723974Q3EF

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/723974Q3EF

GO Reference: GO-2022621-PRO-20442318

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

Royal Court of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court of England and Wales

Royal Court of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Cabinet Office

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/06/2022

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
64200000 Gwasanaethau telathrebu Gwasanaethau post a thelathrebu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
purchasing@placesforpeople.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.