Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Abercwmboi RRAP
OCID: ocds-kuma6s-122563
ID yr Awdurdod: AA1027
Cyhoeddwyd gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cyhoeddi: 28/06/22
Dyddiad Cau: 05/07/22
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Cyfle Is-gontractio
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: The main contract entails the construction of a Rail Road Access point at Abercwmboi.
This subcontract specifically is for the supply and install of Palisade Boundary Fencing and Gates:
Supply and install; 1000m of 2.4m Palisade to install including 4nr. sets vehicle gates and 2nr. pedestrian gates. Fencing is to be 2mm thick pales with round tops. Post fixing will be both base plate fixing into existing concrete and also dug and fixed using postmix.

Is-gontract - Cyfle

WORKS

1 Manylion y Sefydliad Prynu

1.1

Enw a Chyfeiriad y Sefydliad Prynu


Alun Griffiths Contractors

21-23 Nevill St,, Abergavenny,,

Monmouthshire

NP7 5AA

UK

Joseph Lee

+44 1873857211


1.2

Cael Dogfennaeth

1.3

Rhagor o Wybodaeth

1.4

Derbyn Dogfennau

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Abercwmboi RRAP

2.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan y sefydliad prynu

N/a

2.3

Manylion y Prif Gontract

Rhif Adnabod yr Hysbysiad Cyhoeddedig:  MAY399463

Teitl:  CwmCynon - Bridge Foundations

Sefydliad Prynu:  Alun Griffiths Contractors

2.4

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The main contract entails the construction of a Rail Road Access point at Abercwmboi.

This subcontract specifically is for the supply and install of Palisade Boundary Fencing and Gates:

Supply and install; 1000m of 2.4m Palisade to install including 4nr. sets vehicle gates and 2nr. pedestrian gates. Fencing is to be 2mm thick pales with round tops. Post fixing will be both base plate fixing into existing concrete and also dug and fixed using postmix.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=122563.

2.5

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

3.2

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     05 - 07 - 2022  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   15 - 07 - 2022

3.3

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

To supply and install approximately 1000 linear meters of palisade fencing including 4nr. sets of vehicle gates and 2 nr. pedestrian gates.

Sub-contracting opportunities published on Sell2Wales are business-to-business transactions and are not subject to the normal public sector and EU rules regarding procurement. The Welsh Government does not accept responsibility or liability for the content, evaluation or award of sub-contracting opportunities.

(WA Ref:122563)

4.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Abercwmboi - Boundary Fencing - ITT - Sell2Wales

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  28 - 06 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
45000000Construction workConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
28/06/22 Abercwmboi - Boundary Fencing - ITT - Sell2Wales Please see attached, includes: - Invite to Tender - Drawing - BoQ - Conditions of Subcontract1.66 MB20

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru