Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: BCU-ITT-53798- Resurfacing and Waterproofing of EMS Outpatients Roof- WMH
OCID: ocds-kuma6s-132593
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 22/06/23
Dyddiad Cau: 20/07/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Betsi Cadwaladr University Health Board require a suitably qualified contractor to undertake the resurfacing and waterproofing of the EMS Outpatients roof, situated at Wrexham Maelor.
Betsi Cadwaladr University Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Health Board into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.
Full details outlining the scope of the works are contained within the eTender Wales Invitation to Tender.
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document.
Please note that the tender closing date is 20/07/2023 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref: project_53798 and itt_103595. Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Alder House, Alder Court, St Asaph Business Park,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Sam Hughes

+44 1745366793

samuel.hughes2@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

BCU-ITT-53798- Resurfacing and Waterproofing of EMS Outpatients Roof- WMH

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Betsi Cadwaladr University Health Board require a suitably qualified contractor to undertake the resurfacing and waterproofing of the EMS Outpatients roof, situated at Wrexham Maelor.

Betsi Cadwaladr University Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Health Board into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.

Full details outlining the scope of the works are contained within the eTender Wales Invitation to Tender.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document.

Please note that the tender closing date is 20/07/2023 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref: project_53798 and itt_103595. Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=132593

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44112400 Roof
45000000 Construction work
45260000 Roof works and other special trade construction works
45261222 Cement roof-coating work
45261410 Roof insulation work
45261900 Roof repair and maintenance work
45261910 Roof repair
45261920 Roof maintenance work
45300000 Building installation work
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

BCU-ITT-53798

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     20 - 07 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   07 - 08 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:132593)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  22 - 06 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: samuel.hughes2@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45300000Building installation workConstruction work
45261222Cement roof-coating workErection and related works of roof frames and coverings
45000000Construction workConstruction and Real Estate
44112400RoofMiscellaneous building structures
45261410Roof insulation workErection and related works of roof frames and coverings
45261920Roof maintenance workErection and related works of roof frames and coverings
45261910Roof repairErection and related works of roof frames and coverings
45261900Roof repair and maintenance workErection and related works of roof frames and coverings
45260000Roof works and other special trade construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN441805: BCU-ITT-53798- Resurfacing and Waterproofing of EMS Outpatients Roof- WMH
Dyddiad Cyhoeddi: 22/06/23
Dyddiad Cau: 20/07/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
NOV457974: Award of BCU-ITT-53798- Resurfacing and Waterproofing of EMS Outpatients Roof- WMH
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru