Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework for Hand Tools Plant and Small Equipment
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 04/03/16
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Prior information notice
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: framework for the purchase of a wide range of hand tools,small electrical equipment.
Hire of a wide range of hand tools, small electrical equipment
Hire (without operator) and Purchase of plant equipment
Total value of framework is estimated at between £24m up to max £28m over a 4 year period
CPV: 44511000, 44511000, 44512000, 42676000, 42650000, 42651000, 44511120, 44511100, 44511110, 44511300, 44511340, 44512100, 44511500, 44511510, 44512900, 44512910, 39224330, 39224000, 39224200, 39224300, 30192200, 38422000, 44512800, 44512920, 44511200, 34996100, 43830000, 42123000, 42123400, 43413100, 34142300, 34142000, 44211100, 34952000, 44423200, 44481000, 44212230, 34134000, 34134200, 43211000, 43312400, 43262100, 43260000, 34144710, 42414000, 42122130, 16700000, 43320000, 43300000.

Prior information notice

This notice is for prior information only

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Section I: Contracting Change authority

I.1) Name and addresses

National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Contact person: gary thomas crewe

Telephone: +44 3007900170

E-mail: gary.crewe@wales.gsi.gov.uk

NUTS: UKL

Internet address(es)

Main address: http://npswales.gov.uk

Address of the buyer profile: http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3) Communication

Additional information can be obtained from the abovementioned address


I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Framework for Hand Tools Plant and Small Equipment

II.1.2) Main CPV code

44511000

 

II.1.3) Type of contract

Supplies

II.1.4) Short description

framework for the purchase of a wide range of hand tools,small electrical equipment.

Hire of a wide range of hand tools, small electrical equipment

Hire (without operator) and Purchase of plant equipment

Total value of framework is estimated at between £24m up to max £28m over a 4 year period

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=40809.

II.1.5) Estimated total value

Value excluding VAT: 28 000 000.00 GBP

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: Yes

II.2) Description

Lot No: 1

II.2.1) Title

Hand Tools and Small Equipent

II.2.2) Additional CPV code(s)

44511000

44512000

42676000

42650000

42651000

44511120

44511100

44511110

44511300

44511340

44512100

44511500

44511510

44512900

44512910

39224330

39224000

39224200

39224300

30192200

38422000

44512800

44512920

44511200

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

The NPS is a pan public sector organisation, for the public sector, of the public which will deliver 'All-Wales' contracts and frameworks for any public sector organisation in Wales

II.2.4) Description of the procurement

The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the Purchase and Hire of Hand Tools and Small Equipment.

Lot No: 2

II.2.1) Title

Plant Equipment

II.2.2) Additional CPV code(s)

34996100

43830000

42123000

42123400

43413100

34142300

34142000

44211100

34952000

44423200

44481000

44212230

34134000

34134200

43211000

43312400

43262100

43260000

34144710

42414000

42122130

16700000

43320000

43300000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

The NPS is a pan public sector organisation, for the public sector, of the public which will deliver 'All-Wales' contracts and frameworks for any public sector organisation in Wales

II.2.4) Description of the procurement

The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the supply of Plant and Equipment. This will be both Hire (without operator) and Purchase of Equipment

II.3) Estimated date of publication of contract notice:

27/04/2016

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

Further information will be provided once an OJEU Contract notice is placed. Following publication of the contract notice tender documents will be available via the eTender Wales website - (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml)

Expression of interest can be made to the following e-mail address:

NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk

The market should note that Supplier Engagement Events will take place at locations in South and North Wales at dates to be advised, but likely to be wk com 18th April 2016.

Further information on this will be provided in due course.

(WA Ref:40809)

VI.5) Date of dispatch of this notice

02/03/2016


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: gary.crewe@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42123400Air compressorsCompressors
39224300Brooms and brushes and other articles for household cleaningBrooms and brushes and other articles of various types
39224000Brooms and brushes and other articles of various typesKitchen equipment, household and domestic items and catering supplies
39224200BrushesBrooms and brushes and other articles of various types
39224330BucketsBrooms and brushes and other articles of various types
43211000BulldozersEarthmoving machinery
43413100Cement mixersConcrete or mortar mixers
44512100ChiselsMiscellaneous hand tools
42123000CompressorsPumps and compressors
43320000Construction equipmentConstruction machinery and equipment
43300000Construction machinery and equipmentMachinery for mining, quarrying, construction equipment
34142000Crane and dumper trucksHeavy-duty motor vehicles
42414000Cranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a craneLifting and handling equipment
44512910Drill bitsMiscellaneous hand tools
44512900Drill bits, screwdriver bits and other accessoriesMiscellaneous hand tools
34142300Dumper trucksCrane and dumper trucks
34134000Flatbed and Tipper trucksMotor vehicles for the transport of goods
44511200Gardening forksHand tools
44511500Hand sawsHand tools
44511000Hand toolsTools
44511510Handsaw bladesHand tools
34952000Hydraulic-platforms hoistsLoadbearing equipment
44423200LaddersMiscellaneous articles
38422000Level-measuring equipmentInstruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases
44511300Mattocks, picks, hoes, rakes and beach rakesHand tools
30192200Measuring tapesOffice supplies
43262100Mechanical excavatorsExcavating machinery
43260000Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machineryEarthmoving and excavating machinery, and associated parts
44512000Miscellaneous hand toolsTools
44211100Modular and portable buildingsPrefabricated buildings
42676000Parts of hand toolsParts and accessories of machine tools
44481000Platforms laddersMiscellaneous fire-protection equipment
42651000Pneumatic hand toolsPneumatic or motorised hand tools
42650000Pneumatic or motorised hand toolsMachine tools
43830000Power toolsWorkshop equipment
44511340RakesHand tools
43312400Road rollersRoad-surfacing machinery
44512920Screwdriver bitsMiscellaneous hand tools
44512800ScrewdriversMiscellaneous hand tools
44511120ShovelsHand tools
44511110SpadesHand tools
44511100Spades and shovelsHand tools
34134200Tipper trucksFlatbed and Tipper trucks
44212230TowersStructural products and parts except prefabricated buildings
16700000TractorsAgricultural machinery
34996100Traffic lightsControl, safety or signalling equipment for roads
42122130Water pumpsPumps
34144710Wheeled loadersSpecial-purpose motor vehicles

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru