Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Frontline Labour
Cyhoeddwyd gan: Network Rail Infrastructure Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 26/03/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Network Rail requires the provision of labour to supplement its frontline workforce. It is envisaged that this will be split into a number of categories, these being:

— civils,

— electrification,

— signalling,

— track,

— trackworker protection,

— semi professional grades.

Network Rail is seeking to engage with the market to better understand how it could structure a tender to deliver improved value.

Periodic indicative notice – utilities

This notice is a periodic indicative notice only

Directive 2014/25/EU - Utility Directive

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

Network Rail Infrastructure Ltd

1 Eversholt Street

London

NW1 2DN

UK

Telephone: +44 1908781000

E-mail: michael.chu@networkrail.co.uk

NUTS: UK

Internet address(es)

Main address: www.networkrail.co.uk

I.3) Communication

Additional information can be obtained from the abovementioned address


I.6) Main activity

Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Frontline Labour

II.1.2) Main CPV code

79623000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

Frontline labour to support the maintenance of the railway infrastructure in Great Britain.

II.1.5) Estimated total value

Value excluding VAT: 500 000 000.00 GBP

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: Yes

II.2) Description

Lot No: TBC

II.2.2) Additional CPV code(s)

34632300

45234100

45234115

50225000

71631470

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UK

II.2.4) Description of the procurement

Network Rail requires the provision of labour to supplement its frontline workforce. It is envisaged that this will be split into a number of categories, these being:

— civils,

— electrification,

— signalling,

— track,

— trackworker protection,

— semi professional grades.

Network Rail is seeking to engage with the market to better understand how it could structure a tender to deliver improved value.

II.3) Estimated date of publication of contract notice:

10/07/2020

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

To express an interest, please email michael.chu@networkrail.co.uk before 23 April 2020. In due course, you will then be sent a number of questions, the answers to which will help inform the tender strategy.

Please be aware that responding to this PIN is not a pre-requisite for taking part in a subsequent tender. Please also note that Network Rail may decide to publish the tender either in OJEU or in RISQS (www.risqs.org).

VI.5) Date of dispatch of this notice

23/03/2020


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: michael.chu@networkrail.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34632300Electrical installations for railwaysRailways traffic-control equipment
45234100Railway construction worksConstruction work for railways and cable transport systems
45234115Railway signalling worksConstruction work for railways and cable transport systems
71631470Railway-track inspection servicesTechnical inspection services
50225000Railway-track maintenance servicesRepair, maintenance and associated services related to railways and other equipment
79623000Supply services of commercial or industrial workersSupply services of personnel including temporary staff

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru