Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Fframwaith Arolwg Cynhyrchu 2020
Cyhoeddwyd gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 26/03/20
Dyddiad Cau: 15/04/20
Amser Cau: 09:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae angen i CNC gaffael gwasanaeth Arolwg Cynhyrchu o fis Ebrill 2020 i fis Hydref 2020. Mae'r arolygon hyn yn hanfodol i gael metrigau a ddefnyddir at ddibenion gwerthu pren - ac archwilio coedwigoedd. Mae angen cael y data hwn a'i gofnodi'n fanwl gywir drwy ddulliau a gydnabyddir gan y diwydiant ac i gywirdeb ystadegol fel y disgrifir yn y Llawlyfr Arolygon Coedwigoedd.
Mi fydd yna 7 lots gwhannol dros Cymru:
Lot Number Description Maximum Number of Suppliers
1 North East Wales 3
2 North West Wales 3
3 Mid Wales - North 3
4 Mid Wales - South 3
5 South West Wales 3
6 South Central Wales 3
7 South East Wales 3

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyfoeth Naturiol Cymru

Ty Cambria House, 29 Newport Road,

Cardiff

CF24 0TP

UK

Megan Hughes

+44 3000653000


http://naturalresourceswales.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Cyfoeth Naturiol Cymru

Ty Cambria House, 29 Newport Road,

Cardiff

CF24 0TP

UK


+44 3000653000


http://naturalresourceswales.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road,

Cardiff

CF24 0TP

UK


+44 3000653000


http://naturalresourceswales.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Fframwaith Arolwg Cynhyrchu 2020

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae angen i CNC gaffael gwasanaeth Arolwg Cynhyrchu o fis Ebrill 2020 i fis Hydref 2020. Mae'r arolygon hyn yn hanfodol i gael metrigau a ddefnyddir at ddibenion gwerthu pren - ac archwilio coedwigoedd. Mae angen cael y data hwn a'i gofnodi'n fanwl gywir drwy ddulliau a gydnabyddir gan y diwydiant ac i gywirdeb ystadegol fel y disgrifir yn y Llawlyfr Arolygon Coedwigoedd.

Mi fydd yna 7 lots gwhannol dros Cymru:

Lot Number Description Maximum Number of Suppliers

1 North East Wales 3

2 North West Wales 3

3 Mid Wales - North 3

4 Mid Wales - South 3

5 South West Wales 3

6 South Central Wales 3

7 South East Wales 3

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=101006

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

77200000 Forestry services
77231000 Forestry management services
79311000 Survey services
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_81427

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     15 - 04 - 2020  Amser   09:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 05 - 2020

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

INSTRUCTIONS FOR SUBMITTING AN EXPRESSION OF INTEREST/COMPLETING THE ITT.

1. Tenderers should register on the eTendering portal https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2. Once registered, suppliers must express their interest as follows:

a. Login to the etendering portal.

b. Select ITT_81427

c. Select ITT's Open to all suppliers

d. Access the listing relating to the contract ITT: itt_81427 and view details.

e. Click on 'Express Interest' button in the 'Actions' box on the left hand side of the page.

3. Once you have expressed your interest, the ITT will move to 'My ITTs', where you can download and where you can construct your reply as instructed.

4. For any support in submitting your expression of interest, please contact the eTendering helpdesk on 08003684852 or at help@bravosolution.co.uk

(WA Ref:57550)

(WA Ref:101006)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  26 - 03 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77231000Forestry management servicesServices incidental to forestry
77200000Forestry servicesAgricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
71355000Surveying servicesEngineering-related scientific and technical services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru