Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ITT52 - Fire Protection Equipment
Cyhoeddwyd gan: Volac International Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 26/03/20
Dyddiad Cau: 03/04/20
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Volac International are seeking one contractor to supply and install fire protection equipment at the Felinfach facility in West Wales, address:
Volac International ltd
Felinfach
Lampeter
SA48 8AG

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Volac International Ltd

Procurement, 50 Fishers Lane,

Orwell

SG8 5QX

UK

Procurement Department

+44 1639825988


http://volac.com

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Volac International Ltd

Procurement, 50 Fishers Lane,

Orwell

SG8 5QX

UK

Procurement Department

+44 1639825988


http://volac.com

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Volac International Ltd

Procurement, 50 Fishers Lane,

Orwell

SG8 5QX

UK

Procurement Department

+44 1639825988


http://volac.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

ITT52 - Fire Protection Equipment

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Volac International are seeking one contractor to supply and install fire protection equipment at the Felinfach facility in West Wales, address:

Volac International ltd

Felinfach

Lampeter

SA48 8AG

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=101012.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

35111300 Fire extinguishers
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

One

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

This tender is not subject to Public Procurement Regulations

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     03 - 04 - 2020  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   14 - 04 - 2020

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

This tender is not subject to Public Procurement Regulations

(WA Ref:101012)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Welsh Government Rural Communities - rural development programme 2014-2020

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ITT52 - Fire Protection Equipment
ITT52 - Volac Modern Slavery Act 2015 Supplier Compliance Questionnaire
ITT52 - Volac Policy on Ethical Trading
ITT52 - Volac Responsible Sourcing Code
ITT52 - Volac Supplier Questionnaire

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  26 - 03 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
35111300Fire extinguishersFirefighting equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
26/03/20 ITT52 - Fire Protection Equipment ITT52 - Fire Protection Equipment182.05 KB22
26/03/20 ITT52 - Volac Modern Slavery Act 2015 Supplier Compliance Questionnaire ITT52 - Volac Modern Slavery Act 2015 Supplier Compliance Questionnaire129.09 KB19
26/03/20 ITT52 - Volac Policy on Ethical Trading ITT52 - Volac Policy on Ethical Trading1.02 MB18
26/03/20 ITT52 - Volac Responsible Sourcing Code ITT52 - Volac Responsible Sourcing Code256.82 KB19
26/03/20 ITT52 - Volac Supplier Questionnaire ITT52 - Volac Supplier Questionnaire152.07 KB16

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru