Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Provision of Consultancy Services - Leisure Facilities

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 02 Mawrth 2021
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 02 Mawrth 2021

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-107364
Cyhoeddwyd gan:
Sport Wales
ID Awudurdod:
AA0412
Dyddiad cyhoeddi:
02 Mawrth 2021
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

We are seeking to engage an organisation to provide specialist management services advice, including procurement expertise and project management. The Board has considered a range of alternative future delivery options for its National Outdoor Centre at Plas Menai in North Wales in the light of a changing sports sector and the Sport Wales strategic intents published during 2019. The Board of Sport Wales believes that this is an exciting time for our organisation and having considered all possibilities, have concluded that it is timely to review the current market and operational business models for our National Outdoor Centre in North Wales, which could include partnerships with others that help to harness wider commercial acumen and industry expertise.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Sport Wales

National Sport Facilities, Infrastructure & Capital, Sport Wales National Centre, Sophia Gardens,

Cardiff

CF11 9SW

UK

Craig Nowell

+44 2920338243

craig.nowell@sport.wales

http://www.sport.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Consultancy Services - Leisure Facilities

2.2

Disgrifiad o'r contract

We are seeking to engage an organisation to provide specialist management services advice, including procurement expertise and project management.

The Board has considered a range of alternative future delivery options for its National Outdoor Centre at Plas Menai in North Wales in the light of a changing sports sector and the Sport Wales strategic intents published during 2019.

The Board of Sport Wales believes that this is an exciting time for our organisation and having considered all possibilities, have concluded that it is timely to review the current market and operational business models for our National Outdoor Centre in North Wales, which could include partnerships with others that help to harness wider commercial acumen and industry expertise.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

66171000 Financial consultancy services
72221000 Business analysis consultancy services
79400000 Business and management consultancy and related services
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Fmg Consulting Ltd

Bank House, Market Square,

Congleton

CW121ET

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  02 - 03 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:108648)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  02 - 03 - 2021

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
72221000 Gwasanaethau ymgynghori ar ddadansoddi busnes Gwasanaethau ymgynghori ar systemau a materion technegol
79400000 Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli a gwasanaethau cysylltiedig Gwasanaethau busnes: y gyfraith, marchnata, ymgynghori, recriwtio, argraffu a diogelwch
66171000 Gwasanaethau ymgynghori ariannol Gwasanaethau ymgynghori ariannol, prosesu trafodion ariannol a thai clirio

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100 DU - I gyd
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
15 Ionawr 2021
Dyddiad Cau:
05 Chwefror 2021 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Sport Wales
Dyddiad cyhoeddi:
02 Mawrth 2021
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Sport Wales

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
craig.nowell@sport.wales
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.